Μενού

Προφητείες της Αγίας Γραφής

Οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι – Οι προφητείες της Βίβλου για τις σκηνές των έσχατων ημερών

«Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει» (Κατά Ματθαίον 24:5). «Και πολλοί ψευδοπροφήται θέλουσιν εγερθή και πλανήσει πολλού...

Τα σημεία των καιρών έχουν εμφανιστεί, πώς μπορούμε να αρπαγούμε πριν τις καταστροφές;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο και μέσα από τις βιβλικές προφητείες, σημεία των καιρών έχουν εμφανιστεί. Πώς μπορούμε να αρπαγούμε πριν τις καταστροφές; Διαβάστε τώρα για να καταλάβετε.

Προφητείες σχετικά με το πώς ο Κύριος Ιησούς επιστρέφει τις έσχατες ημέρες

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:27). «Διά τούτο ...

Προφητείες 2020 - Η βιβλική προφητεία για επιδημία και λιμό

Η βιβλική προφητεία για επιδημία και λιμό Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· Ματθ. 24:7 Ιδού, έρχον...

Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου - Οι προφητείες της Βίβλου

Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ματθ. 24:36 Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος· ...

Οι 4 προφητείες για Δευτέρα Παρουσία έχουν εκπληρωθεί

Οι 5 προφητείες για Δευτέρα Παρουσία έχουν εκπληρωθεί και ο Κύριος έχει επιστρέψει. Πώς να Τον συναντήσετε; Διαβάστε αυτό το άρθρο για να βρείτε το μονοπάτι.

Οι έσχατοι καιροί, για τους οποίους 7 προφητείες έχουν εκπληρωθεί

Στις μέρες μας, οι καταστροφές συμβαίνουν συχνά σε όλο τον κόσμο. Οι έσχατοι καιροί, για τους οποίους οι προφητείες έχουν εκπληρωθεί επίσης, και έχει έρθει η μέρα της επιστροφής του Κυρίου. Λοιπόν, μήπως έχει ήδη επιστρέψει ο Κύριος; Διαβάστε παρακάτω για να καταλάβετε.

Η εκπλήρωση της προφητείας μιας γυναίκας με τις οδύνες της γέννας – Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου

Ο Δίας συνήθως αποκαλείται «ο αυτοκράτορας των πλανητών». Η άφιξη του Δία σχετίστηκε με τη γέννηση του Κυρίου Ιησού και γι’ αυτό ονομάστηκε «ο βασιλιάς των πλανητών». Σύμφωνα με τους αστρονόμους, «ο α...

Οι προφητείες της Βίβλου για τα τέσσερα ματωμένα φεγγάρια

Αποκ. 6:12 Και είδον, ότε ήνοιξε την σφραγίδα την έκτην, και ιδού, έγεινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγεινε μέλας ως σάκκος τρίχινος και η σελήνη έγεινεν ως αίμα, Αποκ. 12:1-2 Και σημείον μ...

Η Βίβλος προφήτευσε την Υπόσχεση ότι οι νικητές θα κληρονομήσουν

Αποκ. 14:1-5 Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών. Και ήκ...

Η Βίβλος προφήτευσε τη δοκιμασία τις έσχατες ημέρες

Ματθ. 24:8-10 πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει, και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου. Και τότε θέλου...

Βιβλικές προφητείες αρμαγεδών

Οι προφητείες της Βίβλου για τον πόλεμο του Αρμαγεδδώνα: Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα, διά να κάμωσι πόλεμον με τον καθήμενον επί του ίππου και με το στράτευμα αυτού. (Αποκ. 19:19)

Οι προφητείες της Βίβλου για την επιστροφή του Ισραήλ

Και θέλει σας διασκορπίσει ο Κύριος μεταξύ των λαών, και θέλετε εναπολειφθή ολίγοι τον αριθμόν μεταξύ των εθνών, εις τα οποία σας φέρει ο Κύριος. Και θέλετε λατρεύσει εκεί θεούς, έργα χειρών ανθρώ...

Οι προφητείες της Βίβλου για τον Νέο Ουρανό και τη Γη

Οι προφητείες της Βίβλου για τον Νέο Ουρανό και τη Γη Επειδή ιδού, νέους ουρανούς κτίζω και νέαν γήν· και δεν θέλει είσθαι μνήμη των προτέρων ουδέ θέλουσιν ελθεί εις τον νούν. (Ησ. 65:17) Αλ...

Οι προφητείες της Βίβλου: Πού θα εμφανιστεί ο Ιησούς στη Δευτέρα Παρουσία Του;

Ματθ. 24:28 Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί. Ησ. 41:2 Τις ήγειρε τον δίκαιον από της ανατολής, προσεκάλεσεν αυτόν κατά πόδας αυτού, παρέδωκεν εις αυτόν τα έθν...

Πώς θα επαληθευτούν οι προφητείες της Βίβλου για τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού;

Ο Κύριος έχει πάει να προετοιμάσει μια θέση για τους πιστούς, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό το μέρος είναι στη γη ή στον ουρανό; Ας δούμε τι είπε ο Ιησούς γι;

Η αληθινή σημασία της «έλευσης του Υιού του ανθρώπου»

1. Ο Κύριος έχει προφητεύσει πως ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τις έσχατες ημέρες Πολλοί αδελφοί και αδελφές εν τω Κυρίω περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή του Κυρίου και νομίζουν πως ο Κύριος...