Μενού

Λόγια του Χριστού

Το ζων ύδωρ της ζωής

Ο στεναγμός του Παντοδύναμου
Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως Του
Η ουσία του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα
Προετοίμασε αρκετές καλές πράξεις για τον προορισμό σου

Η οδός να γνωρίσεις τον Θεό

κύκλου των διαφόρων ανθρώπων της πίστης
Ο κύκλος ζωής και θανάτου των διαφόρων ανθρώπων της πίστης
Η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ
Η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ
Αβραάμ προσφέροντας isaac
Ο Θεός προστάζει τον Αβραάμ να προσφέρει τον Ισαάκ
Τι είναι ο πνευματικός κόσμος
Τι είναι ο πνευματικός κόσμος;