Με την προσευχή για να έχουμε την προστασία του Θεού

Βιβλική διδασκαλία σχετικά με την προσευχή για να έχουμε την προστασία του Θεού

Ποια είναι η κατάλληλη προσευχή για να έχουμε την προστασία του Θεού; Διαβάστε τους ακόλουθους στίχους από τη Βίβλο, καθώς και τα σχετικά άρθρα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια οδό για να προχωρούμε μπροστά όταν συναντούμε δυσκολίες.

more
προσευχή για τον γάμο μας,Λόγο του Θεού,Βίβλος

Για να απευθύνουμε προσευχή για τον γάμο μας, με ποιόν τρόπο να διαχειριζόμαστε τον γάμο μας

Πώς πρέπει να απευθύνουμε προσευχή για τον γάμο μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού; Για να έχουμε τις απαντήσεις, πρέπει να μάθουμε τι διδάσκει η Βίβλος για τον γάμο.

more
Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου

Βιβλικοί στίχοι σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού

Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και θα σας δώσουν νέο φως, έτσι ώστε να μπορείτε να καλωσορίσετε νωρίτερα τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού.

more