Μενού

Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου - Οι προφητείες της Βίβλου

ποτε θα γινει η δευτερα παρουσια

Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου

Ματθ. 24:36

Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος·

Επιλέξτε το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε παρακάτω και επικοινωνήστε μαζί μας, θα σας απαντήσουμε.

A. Πώς να μετανοήσετε αληθινά;

Β. Πώς να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών;

Γ. Πώς να υποδεχτείτε τη δεύτερη έλευση του Χριστού;

Δ. Πώς να προστατευθείτε από τον Θεό σε καταστροφές;

Ε. Άλλα θέματα

Ματθ. 24:37

και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.

Ματθ. 24:44

Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.

Διαβάστε εδώ: Η αληθινή σημασία της «έλευσης του Υιού του ανθρώπου»

Ματθ. 24:50

θέλει ελθεί ο κύριος του δούλου εκείνου καθ' ην ημέραν δεν προσμένει και καθ' ην ώραν δεν εξεύρει,

1Θεσ. 5:2

διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.

2Πέτ. 3:10

Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, …

Δείτε επίσης:

Τα σημάδια της Δεύτερης Παρουσίας του Κυρίου Ιησού έχουν εμφανιστεί

Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει τις έσχατες ημέρες

«Το μυστήριο της ευσέβειας: η συνέχεια» κλιπ - Πώς θα εμφανιστεί ο Κύριος στον άνθρωπο όταν έλθει ξανά;

Αφήστε σχόλια