Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

γάμος χειροτονήθηκε από το Θεό
Woman,Bible
Προσευχή για εύρεση εργασίας
Άνθρωπος,αγκαλιάζοντας τον ήλιο
Όταν έπαθα καρδιακή προσβολή, ο Θεός ήρθε για να με σώσει