Μενού

Η Βίβλος προφήτευσε τη δοκιμασία τις έσχατες ημέρες

Διώξεις των Χριστιανών

Ματθ. 24:8-10

πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει, και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου. Και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους.

Προτεινόμενα:

Αφού αφήσαμε πίσω τις φήμες, ο σύζυγός μου κι εγώ βαδίσαμε στον δρόμο της πίστης στον Θεό (I)

Αφού αφήσαμε πίσω τις φήμες, ο σύζυγός μου κι εγώ βαδίσαμε στον δρόμο της πίστης στον Θεό (Ⅱ)

Προφητείες 2020 - Η βιβλική προφητεία για επιδημία και λιμό

Όταν φτάνουν οι καταστροφές, πώς κάνουμε μετανοίες για τις αμαρτίες;

Αφήστε σχόλια