Μενού

Οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι – Οι προφητείες της Βίβλου για τις σκηνές των έσχατων ημερών

Οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι

«Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει» (Κατά Ματθαίον 24:5).

«Και πολλοί ψευδοπροφήται θέλουσιν εγερθή και πλανήσει πολλούς» (Κατά Ματθαίον 24:11).

«Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Κατά Ματθαίον 24:23-24).

Βίντεο για παραπομπή: Κλιπ ταινιών «Ποιος Είναι Εκείνος Που Επέστρεψε;» - Πώς να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους

Άρθρα για παραπομπή:

3 μέθοδοι για να διακρίνεις τον αληθινό Χριστό από τους ψευδείς

Πώς να διακρίνετε τη φωνή του Θεού

Δείτε επίσης:

Οι προφητείες της Βίβλου για τις έσχατες ημέρες – Λιμοί και επιδημίες

Οι έσχατοι καιροί, για τους οποίους 7 προφητείες έχουν εκπληρωθεί

Προφητείες σχετικά με το πώς ο Κύριος Ιησούς επιστρέφει τις έσχατες ημέρες

Αφήστε σχόλια