Μενού

Προφητείες 2020 - Η βιβλική προφητεία για επιδημία και λιμό

προφητειες 2020, προφητεία για επιδημία και λιμό

Η βιβλική προφητεία για επιδημία και λιμό

Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους·

Ματθ. 24:7

Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείναν επί την γήν· ουχί πείναν άρτου ουδέ δίψαν ύδατος, αλλ' ακροάσεως των λόγων του Κυρίου.

Άμ. 8:11

και θέλουσι γείνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πείναι και λοιμοί, και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού.

Λουκ. 21:11

Εξαπέστειλα εφ' ημάς θανατικόν κατά τον τρόπον της Αιγύπτου· τους νεανίσκους σας εθανάτωσα εν ρομφαία, αιχμαλωτίσας και τους ίππους σας· και ανεβίβασα την δυσωδίαν των στρατοπέδων σας έως των μυκτήρων σας, και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος.

Άμ. 4:10

Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων.

Ματθ. 24:6-8

Γνωρίζετε ότι ο Κύριος επέστρεψε εδώ και πολύ καιρό; Συμμετέχετε στην διαδικτυακή μας ευαγγελιστική συνάντηση για να μάθετε για το μυστήριο της επιστροφής του Κυρίου και να καλωσορίσετε τον Κύριο το συντομότερο δυνατό.

Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει σεισμοί κατά τόπους και θέλουσι γείνει πείναι και ταραχαί. Ταύτα είναι αρχαί ωδίνων.

Μάρκ. 13:8

Και έλαβεν ο άγγελος το θυμιατήριον και εγέμισεν αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έρριψεν εις την γην. Και έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί και σεισμός.

Αποκ. 8:5

Και ηνοίχθη ο ναός του Θεού εν τω ουρανώ, και εφάνη η κιβωτός της διαθήκης αυτού εν τω ναώ αυτού, και έγειναν αστραπαί και φωναί και βρονταί και σεισμός και χάλαζα μεγάλη.

Αποκ. 11:19

Και έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί, και έγεινε σεισμός μέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλος σεισμός.

Αποκ. 16:18

Προτεινόμενα:

Τα σημάδια της Δεύτερης Παρουσίας του Κυρίου Ιησού έχουν εμφανιστεί

Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει τις έσχατες ημέρες

Οι φρόνιμες παρθένες μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού και να καλωσορίσουν τον Κύριο

Προτεινόμενα βίντεο:

Είσελθε στην Κιβωτό των εσχάτων ημερών «Οι Ημέρες του Νώε Έχει Έρθει»

Ας θυμηθούμε πώς ήταν η ανθρωπότητα την εποχή του Νώε. Οι άνθρωποι έκαναν κάθε λογής κακία, χωρίς να τους περνάει καν από το μυαλό η μετάνοια. Κανένας τους δεν άκουγε τον λόγο του Θεού. Η αδιαλλαξία και η κακία τους προκάλεσαν την οργή του Θεού, και στο τέλος όλοι αφανίστηκαν από την καταστροφή του μεγάλου κατακλυσμού. Μόνο η οκταμελής οικογένεια του Νώε άκουσε τον λόγο του Θεού και μπόρεσε να επιβιώσει. Τώρα, οι έσχατες ημέρες είναι ήδη εδώ. Η διαφθορά της ανθρωπότητας όλο και βαθαίνει. Οι πάντες λατρεύουν το κακό. Ολόκληρος ο θρησκευτικός κόσμος ακολουθεί το ρεύμα του κόσμου. Δεν αγαπούν ούτε στο ελάχιστο την αλήθεια. Οι ημέρες του Νώε είναι ήδη εδώ! Προκειμένου να σώσει την ανθρωπότητα, ο Θεός έχει επιστρέψει και πάλι για να κάνει το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Αυτή είναι η τελευταία φορά που ο Θεός σώζει τον άνθρωπο! Τι θα πρέπει να επιλέξει η ανθρωπότητα; Η ιστορία αυτή είναι αληθινή. Από τότε που οι κάτοικοι του Κινγκπίνγκ στην επαρχία Σετσουάν επανειλημμένα αρνήθηκαν να δεχτούν το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού, έχουν υποστεί δύο καταστροφές. Στον Μεγάλο Σεισμό του Σετσουάν, πολλοί αδελφοί και αδελφές που πίστευαν στον Παντοδύναμο Θεό προστατεύτηκαν θαυματουργικά από τον Θεό και επέζησαν. Αυτά τα γεγονότα είναι αφηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων: μιλάνε για εκείνους που δέχονται τον Θεό και Τον υπακούν και για εκείνους που Τον αρνούνται και Του αντιστέκονται. Αυτά τα δύο είδη ανθρώπων έχουν πολύ διαφορετική κατάληξη!

Αφήστε σχόλια