Μενού

Τα σημεία των καιρών έχουν εμφανιστεί, πώς μπορούμε να αρπαγούμε πριν τις καταστροφές;

σημεία των καιρών

Στα τέλη του 2019 εκδηλώθηκε στην πόλη Γουχάν της Κίνας επιδημία πνευμονίας λόγω κορωναϊού. Ο κορωναϊός έχει πλέον εξαπλωθεί σε πολλές χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία που προκαλεί ανησυχία σε διεθνές επίπεδο. Οι άνευ προηγουμένου πυρκαγιές που καίνε στην Αυστραλία έχουν επίσης πυροδοτήσει εκτεταμένες ανησυχίες. Επιπλέον, το 2020 η ανατολική Αφρική υπέστη τη χειρότερη εισβολή ακρίδων της ερήμου εδώ και 25 χρόνια. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθεί σοβαρή επισιτιστική κρίση σε πολλά αφρικανικά έθνη. Οι χειρότερες καταρρακτώδεις βροχές εδώ και 100 χρόνια έπληξαν τη νοτιοανατολική Βραζιλία και κατέστρεψαν αμέτρητα σπίτια… Σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα οι επιδημίες, οι πυρκαγιές, οι επιδρομές ακρίδων, οι πλημμύρες και οι άλλες καταστροφές γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Επιπλέον, έχουν ήδη εμφανιστεί τα τέσσερα φεγγάρια του αίματος. Όλα αυτά τα σημάδια δείχνουν ότι η προφητεία που αφορά την επιστροφή του Κυρίου Ιησού έχει εκπληρωθεί, κάτι το οποίο ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε όσον αφορά τα σημάδια της επιστροφής Του: «Θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πείναι και λοιμοί, και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού» (κατά Λουκάν 21:10-11).

Πολλοί αδελφοί και αδελφές είναι πολύ ανήσυχοι και μπερδεμένοι: τώρα που οι καταστροφές είναι τόσο μεγάλες και η προφητεία της επιστροφής του Κυρίου έχει εκπληρωθεί, γιατί δεν έχουμε αρπαχθεί στον αέρα; Ο Κύριος είναι πιστός και θα εκπληρώσει την υπόσχεσή Του να μας πάρει τις έσχατες ημέρες. Γιατί λοιπόν δεν έχουμε αρπαχθεί τώρα στον αέρα, όπως μας υποσχέθηκε; Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα ως προς το πώς κατανοούμε την αρπαγή; Σχετικά με αυτό το πρόβλημα, ας συναναστραφούμε σήμερα μαζί.

Η αρπαγή σημαίνει πραγματικά ότι θα υψωθούμε στον ουρανό;

Αναμένουμε να αρπαχθούμε στον αέρα πριν από τις καταστροφές και να συναντηθούμε με τον Κύριο όταν επιστρέψει, σύμφωνα με την 1η προς Θεσσαλονικείς 4:17: «Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου». Στην ουσία, το εδάφιο αυτό στο οποίο στηριζόμαστε είναι λόγια του Παύλου, και όχι λόγοι του Κυρίου Ιησού. Αν και τα λόγια του Παύλου καταγράφηκαν στη Βίβλο, δεν ήταν παρά ένας απλός απόστολος. Ορισμένα από τα λόγια του βασίζονταν στη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, κάποια όμως ήταν δικές του αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες, που δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Ως εκ τούτου, καλωσορίζοντας την επιστροφή του Κυρίου, θα πρέπει να λαμβάνουμε τα λόγια του Κυρίου Ιησού ως πρότυπο, και μόνον αυτό συνάδει με το θέλημα του Θεού.

Η αρπαγή σημαίνει πραγματικά ότι θα υψωθούμε στον ουρανό; Ο Κύριος μάς δίδαξε στην Κυριακή προσευχή: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Κατά Ματθαίον 6:9-10). Ο Κύριος μάς είπε ρητά ότι τις έσχατες ημέρες ο Θεός θα εδραιώσει τη βασιλεία Του στη γη και ότι στη γη θα πραγματοποιηθεί το θέλημά Του. Στην Αποκάλυψη 21:2-3 υπάρχει η προφητεία: «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού […] Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών». Στην Αποκάλυψη 11:15 υπάρχει επίσης η προφητεία: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Οι προφητείες αυτές αναφέρουν: «Καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού», «η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων», «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού», και όλες αποδεικνύουν ότι ο Θεός θα ζήσει με τους ανθρώπους στη γη τις έσχατες ημέρες και θα εδραιώσει τη βασιλεία Του στη γη. Πολλοί όμως πιστεύουν ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα αρπαχθούν στον αέρα ώστε να Tον συναντήσουν. Δεν είναι αυτό δική τους αντίληψη και φαντασιοκοπία; Ο Θεός σχεδιάζει να εδραιώσει τη βασιλεία Του στη γη, εκείνοι όμως επιθυμούν πάντα να αρπαχθούν στον αέρα. Δεν αντιβαίνει αυτό στην επιθυμία του Θεού;

Στην πραγματικότητα, μπορούμε να το διαπιστώσουμε αυτό από τα γεγονότα του έργου του Θεού. Ακριβώς όπως όταν ο Θεός δημιούργησε για πρώτη φορά τον άνθρωπο, τον έπλασε από χώμα και καθοδήγησε τον Αδάμ και την Εύα ώστε να Τον προσκυνούν και να διαχειρίζονται όλα τα πράγματα επάνω στη γη. Στην εποχή του Νώε, ο Θεός δεν σήκωσε τον Νώε και την οικογένειά του στον αέρα για να αποφύγει τον κατακλυσμό, αλλά αντίθετα τον διέταξε να φτιάξει μια κιβωτό επάνω στη γη. Επάνω στη γη και πάλι έζησε και πολλαπλασιάστηκε η οικογένεια του Νώε μετά τον κατακλυσμό. Κατά την ύστερη περίοδο της Εποχής του Νόμου, όταν οι άνθρωποι κινδύνευαν με εκτέλεση για παραβίαση των νόμων, ο Θεός δεν τους άρπαξε στον αέρα για να τους επιτρέψει να λάβουν την προσφορά περί αμαρτίας. Αντ’ αυτού, ο Θεός ενσαρκώθηκε ο ίδιος προσωπικά και ουσιαστικά σταυρώθηκε για τους ανθρώπους ώστε να τους λυτρώσει από τις αμαρτίες τους. Από τα γεγονότα του έργου του Θεού διαπιστώνουμε ότι ο Θεός επιτελεί πάντοτε το έργο Του στη γη για να σώσει τους ανθρώπους και να τους καθοδηγήσει να ζουν και να Τον προσκυνούν και ποτέ δεν σήκωσε κανέναν στον αέρα. Επομένως, η προσδοκία μας να αρπαχθούμε στον αέρα δεν συνάδει με τα γεγονότα του έργου του Θεού.

Τι είναι η αρπαγή πριν από τις καταστροφές;

Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει να αρπαχθούμε πριν από τις καταστροφές, ας μιλήσουμε πρώτα για το τι είναι αρπαγή. Ο λόγος του Θεού αναφέρει: «“Θα αρπαγούν” δεν σημαίνει ότι θα ανυψωθούν από χαμηλά στα ψηλά, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι. Αυτό συνιστά μέγα σφάλμα. Η φράση “θα αρπαγούν” αναφέρεται στον προκαθορισμό και εν συνεχεία, στην επιλογή Μου. Απευθύνεται σε όλους αυτούς που έχω προκαθορίσει και επιλέξει. Εκείνοι που έχουν κερδίσει την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού, την ιδιότητα των υιών ή των ανθρώπων, είναι όλοι εκείνοι που έχουν αρπαγεί. Αυτό είναι εντελώς ασύμβατο με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Όσοι συμμετέχουν στον οίκο Μου στο μέλλον είναι όλοι τους άνθρωποι που έχουν αρπαγεί ενώπιόν Μου. Αυτό ισχύει απόλυτα, είναι απαράλλαχτο και δεν μπορεί να διαψευσθεί από κανέναν. Αυτή είναι η αντεπίθεση κατά του Σατανά. Όποιοι έχουν προκαθοριστεί από Μένα, θα αρπαγούν ενώπιόν Μου». Τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε ότι αρπαγή δεν σημαίνει ότι θα υψωθούμε στον αέρα για να συναντήσουμε τον Κύριο, όπως φανταζόμασταν, αλλά σημαίνει ότι όταν ο Θεός έλθει στη γη για να εργαστεί και να ακούσουν οι άνθρωποι τη φωνή Του, θα μπορούν να Τον αναγνωρίσουν, να Τον αποδεχτούν και να υπακούσουν στο καινούργιο Του έργο και να έλθουν ενώπιόν Του. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της αρπαγής. Είναι παρόμοιο με το όταν ο Κύριος Ιησούς ήλθε να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης στο τέλος της Εποχής του Νόμου. Εκείνοι που άκουσαν τον λόγο του Κυρίου και αναγνώρισαν τη φωνή Του πίστευαν σταθερά ότι ήταν ο Μεσσίας και ο Χριστός και έτσι αποδέχτηκαν τη σωτηρία του Κυρίου. Αυτό σημαίνει ότι αρπάχθηκαν ενώπιον του Θεού. Ο Πέτρος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς και όλοι οι άλλοι που αποδέχθηκαν τη σωτηρία του Κυρίου ήταν αυτοί που αρπάχθηκαν ενώπιον του Θεού.

Άρα, τι είναι η αρπαγή πριν από τις καταστροφές; Ο Θεός επιτελεί νέο έργο πριν από την άφιξη των μεγάλων καταστροφών. Εάν αναγνωρίσουμε τη φωνή Του, αποδεχτούμε το έργο Του τις έσχατες ημέρες και ακολουθήσουμε τα βήματα του Αρνίου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είμαστε αυτοί ακριβώς που αρπάζονται πριν από τις καταστροφές. Έτσι, έχουμε την ευκαιρία ο Θεός να μας κάνει νικητές. Ωστόσο, όσοι προσκολλώνται στις δικές τους αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες και αρνούνται να δεχθούν το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, όπως και οι Φαρισαίοι την παλιά εποχή, όχι μόνο δεν θα αρπαχθούν πριν από τις καταστροφές, αλλά και θα αποκαλυφθούν από το νέο έργο του Θεού και θα γίνουν τα αντικείμενα της απέχθειας και απόρριψής Του. Δεν θα μπορούν παρά να κλαίνε και να τρίζουν τα δόντια τους στις καταστροφές.

Πώς μπορούμε να αρπαχθούμε πριν από τις καταστροφές;

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Στα κεφάλαια 2 έως 3 της Αποκάλυψης, υπάρχει αρκετές φορές η προφητεία: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Και η Αποκάλυψη 3:20 λέει επίσης: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού». Από τον λόγο του Κυρίου Ιησού, καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος θα έλθει τις έσχατες ημέρες για να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Με άλλα λόγια, ο Θεός θα εκφωνήσει λόγους στις εκκλησίες και θα χτυπήσει την πόρτα της καρδιάς μας με τον λόγο Του. Ο μόνος τρόπος για να καλωσορίσουμε τον Κύριο και να αρπαχθούμε ενώπιόν Του πριν από τις καταστροφές είναι να είμαστε φρόνιμες παρθένες: πρέπει να αναζητούμε και να διερευνούμε ταπεινά όταν ακούμε κάποιους να μαρτυρούν ότι ο Κύριος επέστρεψε και εκφώνησε λόγους και να δίνουμε προσοχή ώστε να διακρίνουμε εάν οι λόγοι αυτοί είναι η φωνή του Θεού και κατά πόσον είναι φορείς της εξουσίας και της δύναμής Του. Με άλλα λόγια, το εάν κάποιος μπορεί να αρπαχθεί ενώπιον του Θεού εξαρτάται από το κατά πόσον μπορεί να αναγνωρίσει τη φωνή Του, κατά πόσον μπορεί να αναζητήσει ταπεινά τον λόγο του Αγίου Πνεύματος στις εκκλησίες και να συμβαδίσει με τα βήματα του Θεού. Αυτό είναι το κλειδί για να αρπαχθεί κανείς ενώπιον του θρόνου του Θεού, ακριβώς όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης και όλοι οι άλλοι που αποδέχθηκαν τη σωτηρία του Κυρίου αναγνώρισαν τελικά τη φωνή Του από τον λόγο και το έργο Του και ακολούθησαν τα βήματα του Αρνίου επειδή είχαν καρδιά που αναζητούσε ταπεινά και εστίαζε στο να ακούει τα κηρύγματα του Κυρίου Ιησού.

Τώρα, είναι η τελευταία περίοδος των εσχάτων ημερών. Καταστροφές εξαπλώνονται παντού —επιδημίες, πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ. Επίκειται η αναζήτηση της εμφάνισης του Κυρίου, η οποία σχετίζεται άμεσα με το εάν μπορούμε να αρπαχθούμε. Πρέπει λοιπόν τώρα να είμαστε φρόνιμες παρθένες και να αναζητούμε ποια εκκλησία μαρτυρά την επιστροφή του Κυρίου και ότι το Άγιο Πνεύμα έχει εκφωνήσει λόγους στις εκκλησίες. Όταν ακούμε τα νέα της επιστροφής του Κυρίου, δεν μπορούμε να καθορίζουμε σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες μας, αλλά πρέπει να δίνουμε προσοχή στο κατά πόσον πρόκειται για την έκφραση της αλήθειας ή τη φωνή του Θεού. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε να χάσουμε την ευκαιρία της αρπαγής.

Από την Μπέκυ, ΗΠΑ

Προτεινόμενα βίντεο:

Η Στιγμή της Αλλαγής. κλιπ χριστιανικών ταινιών – (1) Πώς αρπάζονται οι σοφές παρθένοι; Μερικοί άνθρωποι ακολουθούν τον λόγο του Παύλου ως προς το ότι αναμένουν τον Κύριο να τους εξυψώσει στη βασιλεία των ουρανών: «εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή» (1 Κορ 15:52). Πιστεύουν ότι, παρόλο που εξακολουθούμε να αμαρτάνουμε συνεχώς χωρίς να δραπετεύουμε από τη δουλεία της αμαρτωλής φύσης, ο Κύριος, όταν έρθει, θα αλλάξει τις εικόνες μας αυτοστιγμεί και θα μας φέρει στη βασιλεία των ουρανών. Επίσης, υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν τον Λόγο του Θεού: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς». (Ματθ. 7:21) «Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι άγιος.» (1 Πετ. 1:16).Πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που εξακολουθούν να αμαρτάνουν συνεχώς απέχουν πολύ από την επίτευξη της αγιότητας και είναι εντελώς ακατάλληλοι να εξυψωθούν στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι, ξεκίνησε μια θεαματική συζήτηση... Ποιοι άνθρωποι, λοιπόν, είναι κατάλληλοι να εξυψωθούν στη βασιλεία των ουρανών; Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε αυτό το σύντομο βίντεο.

Αφήστε σχόλια