Μενού

Η αληθινή σημασία της «έλευσης του Υιού του ανθρώπου»

1. Ο Κύριος έχει προφητεύσει πως ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τις έσχατες ημέρες

Πολλοί αδελφοί και αδελφές εν τω Κυρίω περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή του Κυρίου και νομίζουν πως ο Κύριος θα έρθει μέσα στο αναστηθέν πνευματικό σώμα Του κατερχόμενος μέσα σε σύννεφα. Διότι η Βίβλος λέει: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ' υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξ. 1:11). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών,» (Αποκ. 1:7). Οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν τον Κύριο να κατέλθει ξαφνικά μια μέρα, μέσα σε σύννεφα. Για χιλιάδες χρόνια, οι χριστιανοί το περιμένουν μ’ αυτόν τον τρόπο.

Ωστόσο, αν είσαι κάποιος που γνωρίζει τη Βίβλο καλά, πρέπει να ξέρεις πως τα εδάφια για την επιστροφή του Κυρίου δεν περιορίζονται απλώς και μόνο σ’ αυτά. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Λουκ. 12:40). «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος· και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Ματθ. 24:36-37). «διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Ματθ. 24:27). «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ' ουρανόν λάμπει εις την υπ' ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Λουκ. 17:24-25). Προφανώς, για να μας πει πως θα επιστρέψει τις έσχατες ημέρες με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου. Τότε τι είναι, τελικά, «ο Υιός του ανθρώπου»; Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Ο Υιός του ανθρώπου γεννήθηκε μέσω ενός ανθρώπου, και έχει αισθήματα χαράς, θυμού, λύπης και ευτυχίας, μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή και ούτω καθεξής. Ας σκεφτούμε σχετικά μ’ αυτό: ο Κύριος Ιησούς είναι ο Υιός του ανθρώπου, που γεννήθηκε μέσω της Μαρίας και είχε αδελφούς και αδελφές, μια κανονική οικογένεια και μια φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης. Εκτός από την κανονική ανθρώπινη φύση που κατέχει, έχει επίσης τη θεϊκή ουσία την οποία εμείς οι άνθρωποι δεν κατέχουμε, και είναι ικανός να εκφράσει την αλήθεια, να εναποθέσει στους ανθρώπους την οδό της μετανοίας, να αναστήσει τους νεκρούς, να εκτελέσει πολλά σημάδια και θαύματα, και τελικά να σώσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία, με τη σταύρωσή του για χάρη των ανθρώπων. Εκείνα τα έργα ολοκληρώθηκαν από τον ίδιο τον Θεό ενώ ήταν σε μια κανονική και φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση. Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε πολλές φορές πως ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τις έσχατες ημέρες. Από αυτό μπορούμε να μάθουμε το γεγονός πως όταν Εκείνος επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, ο Θεός πρέπει να είναι σαν τον Κύριο Ιησού εκείνον τον καιρό, γεννημένος μέσω ενός ανθρώπου, εκτελώντας έργο όντας ενσαρκωμένος, επειδή αν εργαζόταν μέσα σε ένα πνευματικό σώμα, δεν θα αποκαλούνταν ο Υιός του ανθρώπου.

2. Μόνο αν γίνει ο Υιός του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες, μπορεί ο Θεός να υποφέρει πολλά πράγματα και να απορριφθεί από αυτή τη γενιά

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ' ουρανόν λάμπει εις την υπ' ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Λουκ. 17:24-25). Αυτά τα λόγια του Κυρίου είναι η μεγαλύτερη απόδειξη πως Εκείνος θα επιστρέψει ως Υιός του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες. Αν επιστρέψει μέσα στο αναστηθέν πνευματικό σώμα Του, τότε δεν θα υποφέρει πολλά πράγματα, και ακόμη περισσότερο δεν θα απορριφθεί από αυτή τη γενιά, επειδή το δοξασμένο πνευματικό σώμα Του είναι πάρα πολύ υπερφυσικό. Το πνευματικό σώμα του μπορεί να κατέλθει από τον ουρανό, να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται κατά βούληση, και να περνά μέσα από τοίχους; Ανεξάρτητα από τον χρόνο και τον τόπο, Εκείνος μπορεί να εμφανιστεί και να εξαφανιστεί μπροστά σας. Κανένα συνηθισμένο άτομο δεν είναι ικανό για τέτοια επιτεύγματα. Όχι μόνο Εκείνος είναι ικανός να εκτελεί σημάδια και θαύματα, αλλά επίσης και οτιδήποτε Εκείνος λέει θα γίνει αμέσως αλήθεια. Αν ο Κύριος Ιησούς κατέλθει ως ένα πνευματικό σώμα τις έσχατες ημέρες, θα Τον ακολουθήσουν όλοι, και οι πιστοί και οι άπιστοι. Αν συμβεί αυτό, πώς θα εκπληρωθούν αυτά τα λόγια του Κυρίου; Και πώς Εκείνος θα απορριφθεί από τη γενιά του; Μόνο όταν Εκείνος γίνει ο Υιός του ανθρώπου που μπορεί να είναι ορατός και έχει την κανονική ανθρώπινη φύση, θα τολμήσουμε να καταδικάσουμε και να απορρίψουμε τον Χριστό, βασισμένοι στις αντιλήψεις μας και τη φαντασία μας. Ακριβώς όπως όταν ο Κύριος Ιησούς επιτελούσε έργο, οι Φαρισαίοι και οι Ιουδαίοι που τους ακολουθούσαν, έκριναν το αν ο Κύριος Ιησούς ήταν Μεσσίας ή όχι, μόνο από την εμφάνισή του, αλλά δεν έψαξαν το έργο Του και τα λόγια Του, και έτσι τόλμησαν να Τον εγκαταλείψουν και να Του αντισταθούν κατά βούληση, και έφθασαν ακόμη και στο σημείο να Τον καρφώσουν στον σταυρό. Διέπραξαν ένα αποτρόπαιο έγκλημα, οπότε υποβλήθηκαν στην τιμωρία του Θεού. Δεν είναι αυτό ένα γεγονός;

3. Μόνο ο Πατέρας γνωρίζει την κάθοδο του Υιού του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες

Ο Θεός θα ενδυθεί ένα κανονικό και φυσιολογικό σώμα τις έσχατες ημέρες, όπως ακριβώς έκανε ο Κύριος Ιησούς, και θα επιτελέσει το έργο Του και θα εκφράσει λόγια, καθοδηγώντας τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό εκπληρώνει τις προφητείες του Κυρίου: «Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης·» (Αποκ. 16:15). «Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Ματθ. 24:44). «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ» (Μάρκ. 13:32). Γιατί προφήτευσε ο Κύριος πως θα έρθει σαν κλέφτης; Γνωρίζουμε όλοι πως ένας κλέφτης κλέβει μυστικά και δεν είναι εύκολο να τον δουν. Αν ο Θεός έρθει ως ένα πνευματικό σώμα, θα Τον δούμε και θα Τον αναγνωρίσουμε. Εάν συμβεί αυτό, τότε οι προφητείες των γραφών «σαν κλέφτης» και «Όμως γι’ αυτή τη μέρα και γι’ αυτή την ώρα δεν γνωρίζει κανείς άνθρωπος κάτι» δεν θα είναι επί ματαίω; Επιπλέον, μόνο όταν ο Θεός είναι ενσαρκωμένος ως ο Υιός του ανθρώπου τις έσχατες μέρες, μπορεί η προφητεία «ο Υιός δεν θα γνωρίζει» να εκπληρωθεί. Ακριβώς όπως ο Κύριος Ιησούς, πριν εκτελέσει τη διακονία Του, ακόμη κι Εκείνος δεν γνώριζε για την ταυτότητά Του ως Χριστός που ήρθε για να ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης∙ μέχρι τη στιγμή που άρχισε να εκτελεί τη διακονία Του, δεν γνώριζε την ταυτότητά Του. Διότι, όταν ο Θεός ενσαρκώνεται και γίνεται ένα μέσο, φυσιολογικό άτομο, το Πνεύμα του Θεού είναι κρυμμένο μέσα στη σάρκα, η σάρκα δεν γνωρίζει για την παρουσία του Πνεύματος. Όπως ακριβώς εμείς δεν είμαστε σε θέση να νιώσουμε το πνεύμα μας που υπάρχει μέσα μας. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν μιλούσε για να μαρτυρήσει την παρουσία του στον ίδιο τον Θεό, Εκείνος δεν θα μπορούσε να γνωρίζει πως Εκείνος ο ίδιος είναι ο ενσαρκωμένος Θεός.

4. Ο Κύριος πρώτα θα έρθει μυστικά, και στη συνέχεια θα εμφανιστεί δημόσια

Κάποιοι άνθρωποι αναρωτιούνται για το εξής: αν ο Θεός εμφανιστεί ως ενσαρκωμένη μορφή, πώς θα εκπληρωθούν οι προφητείες της Βίβλου σχετικά με τη δημόσια κάθοδο του Κυρίου μέσα σε σύννεφα; Είναι εύκολο να το καταλάβουμε αν το συνδέσουμε με την παραπάνω συναναστροφή. Στην αρχή, ο Κύριος θα ενσαρκωθεί και θα έρθει μυστικά ανάμεσα στους ανθρώπους σαν κλέφτης, για να επιτελέσει το έργο της κρίσεως και του εξαγνισμού των εκλεκτών του Θεού. Όταν μια ομάδα νικητών τελειωθεί, θα έρθουν οι μεγάλες καταστροφές, και ο Θεός θα αρχίσει να επιβραβεύει το καλό και να τιμωρεί το κακό. Έπειτα ο Θεός θα κατέλθει δημόσια μέσα σε σύννεφα. Εκείνη την ώρα, θα εκπληρωθούν οι προφητείες για τη δημόσια κάθοδο του Κυρίου, ακριβώς όπως είναι γραμμένο στη Βίβλο: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν» (Αποκ. 1:7). Εκείνη την ώρα, όλοι εκείνοι που αρνήθηκαν να δεχθούν το κρυμμένο έργο του Θεού, θα έχουν χάσει εντελώς την ευκαιρία της σωτηρίας. Εκείνοι που Τον λόγχισαν, θα δουν πως ο ενσαρκωμένος Θεός, στον οποίο αντιστάθηκαν και τον οποίο καταδίκασαν, ήταν ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε. Πώς θα μπορούσαν να μην θρηνούν και να χτυπούν το στήθος τους, και να μην χτυπάνε τα δόντια τους; Έτσι, στη συνέχεια θα εμφανιστεί η σκηνή όπου όλοι οι ομοϊδεάτες θα κλαίνε γοερά.

Όσον αφορά την επιστροφή του Κυρίου, μόνο ο Θεός ο ίδιος μπορεί να αποκαλύψει το μυστήριο της καθόδου του Υιού του ανθρώπου, επειδή οι σκέψεις του Θεού είναι ανώτερες από τις σκέψεις των ανθρώπων. Όπως η Βίβλος λέει: «Διότι αι βουλαί μου δεν είναι βουλαί υμών ουδέ οδοί υμών αι οδοί μου, λέγει Κύριος. Αλλ' όσον είναι υψηλοί οι ουρανοί από της γης, ούτως αι οδοί μου είναι υψηλότεραι των οδών υμών και αι βουλαί μου των βουλών υμών» (Ησ. 55:8-9 ). Έτσι, πρέπει να καλωσορίσουμε την κάθοδο του Υιού του ανθρώπου, και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συμβαδίζουμε με το έργο του Θεού και να κερδίσουμε τη σωτηρία του Θεού.

Του Γου Γουέν, Ιταλία

Προτεινόμενα:

Μια συζήτηση για την Επιστροφή του Κυρίου

Όταν ο Κύριος έλθει χτυπώντας την πόρτα, πώς θα απαντήσουμε

Αφήστε σχόλια