Μενού

Προφητεία στην Αποκάλυψη 6:1-8: Ήρθαν οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης;

«Και είδον, ότε ήνοιξε το Αρνίον μίαν εκ των σφραγίδων, και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος λευκός· και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε τόξον· και εδόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διά να νικήση. Και ότε ήνοιξε την δευτέραν σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερον ζώον λέγον· Έρχου και βλέπε. Και εξήλθεν άλλος ίππος κόκκινος, και εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώση την ειρήνην από της γης, και να σφάξωσιν αλλήλους, και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη. Και ότε ήνοιξε την τρίτην σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον ζώον λέγον· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε ζυγαρίαν εν τη χειρί αυτού. Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν· Μία χοίνιξ σίτου δι' εν δηνάριον και τρείς χοίνικες κριθής δι' εν δηνάριον, και το έλαιον και τον οίνον μη βλάψης. Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την τετάρτην, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσαν· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος ωχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ωνομάζετο θάνατος, και ο Άδης ηκολούθει μετ' αυτού· και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης» (Αποκάλυψη 6:1-8).

Προφητεία στην Αποκάλυψη 6:1-8: Ήρθαν οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης;

Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τη Βίβλο, ίσως γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια προφητεία για το τέλος του κόσμου στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Όπως προφητεύεται, οι τέσσερις καβαλάρηδες εμφανίζονται όταν ανοίγουν οι τέσσερις πρώτες από τις επτά σφραγίδες. Με την εμφάνιση των τεσσάρων καβαλάρηδων, θα έρθουν επιδημίες, πόλεμος, πείνα και θάνατος, σκοτώνοντας το ένα τέταρτο των ανθρώπων στη γη.

Έχει εκπληρωθεί αυτή η προφητεία; Ας δούμε τις καταστροφές που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια: Από το τέλος του 2019 μέχρι σήμερα, σε μόλις 2 χρόνια, το COVID-19 μαίνεται σε όλο τον κόσμο με περισσότερους από 500 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν μολυνθεί και έναν συγκλονιστικό αριθμό νεκρών! Οι πόλεμοι είναι συνεχείς τα τελευταία χρόνια, όπως οι πόλεμοι στη Μιανμάρ και η ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση. Εκτός αυτού, το ξέσπασμα του ρωσο-ουκρανικού πολέμου το 2022 που έχει προσελκύσει την προσοχή του κόσμου έχει προκαλέσει μεγάλο αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο! Πολλοί μελετητές της Βίβλου πιστεύουν ότι οι δύο καβαλάρηδες που αντιπροσωπεύουν την πανούκλα και τον πόλεμο πιθανότατα έχουν έρθει. Αυτό που είναι ακόμη πιο τρομακτικό είναι ότι η πανδημία και οι πόλεμοι συνεχίζονται, οπότε η πείνα είναι αναπόφευκτη και το μέλλον είναι αδιανόητο. Είναι λοιπόν οι δύο καβαλάρηδες που παρουσιάζουν την πείνα και τον θάνατο πραγματικά καθ' οδόν; Όποια κι αν είναι η απάντηση, σύμφωνα με τις βιβλικές προφητείες, οι μεγαλύτερες καταστροφές θα έρχονται η μία μετά την άλλη. Ακριβώς όπως λένε τα λόγια του Θεού: «Όλες οι συμφορές θα συμβούν η μία μετά την άλλη· όλα τα έθνη και όλοι οι τόποι θα βιώσουν συμφορές: Παντού συμβαίνουν επιδημίες, λιμοί, πλημμύρες, ξηρασίες και σεισμοί. Αυτές οι καταστροφές δεν συμβαίνουν απλώς σε ένα ή δύο μέρη, ούτε θα τελειώσουν μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Αντιθέτως, θα επεκταθούν σε όλο και περισσότερες περιοχές και θα γίνουν όλο και πιο σφοδρές. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, κάθε είδους επιδρομές εντόμων θα συμβαίνουν αλλεπάλληλα και το φαινόμενο του κανιβαλισμού θα εμφανιστεί παντού. Αυτή είναι η κρίση Μου πάνω σε όλα τα έθνη και τους λαούς».

Αντιμέτωποι με τις καταστροφές στο τέλος του κόσμου, ποια είναι η διέξοδος για εμάς τους ανθρώπους; Πώς μπορούμε να κερδίσουμε την προστασία του Θεού κατά τη διάρκεια των καταστροφών; Αν θέλετε να λάβετε τις απαντήσεις, κάντε κλικ στο παράθυρο συνομιλίας στην κάτω δεξιά γωνία για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ας βρούμε τις απαντήσεις στα λόγια του Θεού.

Αφήστε σχόλια