Αφήστε όλες τις φροντίδες στον Θεό

Αφήστε όλες τις φροντίδες στον Θεό

1Πέτ.5:7 Kαι πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτό... Read More

Δείτε τον Θεό μέσα από την πίστη σας

Δείτε τον Θεό μέσα από την πίστη σας

Μάρκ. 10:52 Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Ύπαγε, η πίστις σου σε έ... Read More

Μόνο αυτοί που αγαπούν τον Θεό μπορούν να υπηρετήσουν τον Θεό.

Μόνο αυτοί που αγαπούν τον Θεό μπορούν να υπηρετήσουν τον Θεό.

Ιωάν. 21:16 Ο Ιησούς λέγει προς αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν· Σίμων... Read More

Ο Θεός είναι το στήριγμά μας

Ο Θεός είναι το στήριγμά μας

Ψαλ. 23:4 «Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλ... Read More

Δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο, το Θεό σου

Δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο, το Θεό σου

Ματθ. 4:7 Είπε προς αυτόν ο Ιησούς· Πάλιν είναι γεγραμμένον, δε... Read More

Να λατρεύεις τον Θεό ειλικρινά και με όλη σου την καρδιά

Να λατρεύεις τον Θεό ειλικρινά και με όλη σου την καρδιά

Ιωάν. 4:24 Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν π... Read More

Η αγάπη του Σταυρού – 1Πέτ. 2:24

Η αγάπη του Σταυρού – 1Πέτ. 2:24

1Πέτ. 2:24 Όστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι... Read More

Τι είναι πίστη – Εβρ. 11:1

Τι είναι πίστη – Εβρ. 11:1

Εβρ. 11:1 Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις π... Read More

Μη φοβού, μόνον πίστευε – Μάρκ. 5:36

Μη φοβού, μόνον πίστευε – Μάρκ. 5:36

Μάρκ. 5:36 Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μη φοβού, μόνον πίστευε». ... Read More

Ο Χριστός φέρει τις θλίψεις και τις στενοχώριες μας

Ο Χριστός φέρει τις θλίψεις και τις στενοχώριες μας

Ησ. 53:4-5 Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλί... Read More

Κυριακή προσευχή – Πάτερ ημών

Κυριακή προσευχή – Πάτερ ημών

Ματθ 6:9-13 Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου... Read More

Οργίζεσθε και μην αμαρτάνετε – Εφεσ. 4:26-27

Οργίζεσθε και μην αμαρτάνετε – Εφεσ. 4:26-27

Εφεσ. 4:26-27 Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ο ήλιος ας μη δύη επ... Read More

Ο Ιησούς Χριστός ψάχνει το απολωλός πρόβατο – Ματθ. 18:12

Ο Ιησούς Χριστός ψάχνει το απολωλός πρόβατο – Ματθ. 18:12

Ματθ. 18:12 Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τι σας φαίνεται; εάν άνθρωπό... Read More

Ο Θεός σώζει το απολωλός – Λουκ. 19:10

Ο Θεός σώζει το απολωλός – Λουκ. 19:10

Λουκ. 19:10 Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλ... Read More

Ο Θεός δεν θέλει να χάσει ούτε μία ψυχή

Ο Θεός δεν θέλει να χάσει ούτε μία ψυχή

Ματθ. 18:14 Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ούτω δεν είναι θέλημα έμπροσ... Read More

Να επαγρυπνείτε και να προσεύχεστε, έτσι ώστε να μην μπαίνετε σε πειρασμό

Να επαγρυπνείτε και να προσεύχεστε, έτσι ώστε να μην μπαίνετε σε πειρασμό

Ματθ. 26:41 Aγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις... Read More

Η υπόσχεση του Θεού – Αποκ. 21:4

Η υπόσχεση του Θεού – Αποκ. 21:4

Αποκ. 21:4 Kαι θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλ... Read More

Ο Θεός είναι ο άρτος της ζωής για τους ανθρώπους

Ο Θεός είναι ο άρτος της ζωής για τους ανθρώπους

Ιωάν. 6:35 Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· ό... Read More

Ο Θεός παρηγορεί τη βαριά καρδιά μας

Ο Θεός παρηγορεί τη βαριά καρδιά μας

Ψαλ. 94:19 Εν τω πλήθει των αμηχανιών της καρδίας μου, αι παρηγ... Read More

Προσευχήσου στον Θεό μέσα από την καρδιά σου και με ειλικρίνεια

Προσευχήσου στον Θεό μέσα από την καρδιά σου και με ειλικρίνεια

Ματθ. 6:7 Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Όταν δε προσεύχησθε, μη βαττολ... Read More

Ο Θεός είναι το φως της ζωής για τους ανθρώπους

Ο Θεός είναι το φως της ζωής για τους ανθρώπους

Ιωάν. (8:12) Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγων· Ε... Read More

Ο Θεός ακούει όταν Τον επικαλούμαστε

Ο Θεός ακούει όταν Τον επικαλούμαστε

Ιερ. 29:12 Τότε θέλετε κράξει προς εμέ και θέλετε υπάγει και πρ... Read More

Ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει από το βαρύ φορτίο

Ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει από το βαρύ φορτίο

Ματθ.11:28 Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπ... Read More

Μην ανησυχούμε για το αύριο

Μην ανησυχούμε για το αύριο

Ματθ. 6:26 Ο Κύριος Ιησούς είπε: Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ο... Read More

Η οδός της μετάνοιας

Η οδός της μετάνοιας

Ματθ. 4:17 Ο Κύριος Ιησούς είπε: Μετανοείτε διότι επλησίασεν η ... Read More

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Προσκυνώντας μόνο τον Κύριο

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Προσκυνώντας μόνο τον Κύριο

Λουκ. 4:8 Ο Κύριος Ιησούς είπε: Διότι είναι γεγραμμένον, θέλεις... Read More

Είμαστε συχνά ενώπιον του Θεού, και έχουμε τις ευλογίες του Θεού.

Είμαστε συχνά ενώπιον του Θεού, και έχουμε τις ευλογίες του Θεού.

Ιωάν. 15:5 Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα ... Read More

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Ο Θεός είναι αγάπη

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Ο Θεός είναι αγάπη

1Ιωάν. 4:16 Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην τ... Read More

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο

Εδάφια της Αγίας Γραφής – Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο

1Ιωάν. 4:12 Τον Θεόν ουδείς είδε πώποτε· εάν αγαπώμεν αλλήλους,... Read More