Μενού

Ευαγγέλιο Ε&Α

Πώς μπορούμε να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού

Μπορεί ένα άτομο που σώζεται μέσω πίστης αλλά μπορεί ακόμα να αμαρτάνει να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού; Πώς ακριβώς μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού;

Τι είδους άνθρωποι μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού

Μπορεί οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Κύριο να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού μόνο με κάποια καλή συμπεριφορά; Ποιος ακριβώς μπορεί να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού; Αυτό το άρθρο έχει μια απάντηση.

Πού είναι η βασιλεία των ουρανών;

Είναι η βασιλεία των ουρανών στον ουρανό; Γιατί λέει η Γραφή «Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων»; Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε πού βρίσκεται η βασιλεία των ουρανών.