Μενού

Δειπνώντας στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού: τρία σημεία-κλειδιά για τους χριστιανούς

Στην Αποκάλυψη 19:9 αναφέρεται το εξής: «Και λέγει προς εμέ· Γράψον, Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου. Και λέγει προς εμέ· Ούτοι είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού».

Εμείς οι χριστιανοί γνωρίζουμε όλοι πως όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, όλοι εκείνοι που είναι ικανοί να υποδεχθούν τον Κύριο και να δειπνήσουν στο γαμήλιο γεύμα του Αμνού είναι σοφές παρθένοι· οι ευλογημένοι· εκείνοι που έχουν ελπίδα να αρπαχθούν ψηλά στη βασιλεία των ουρανών. Οι μωρές παρθένοι, επειδή δεν καταφέρνουν να δειπνήσουν στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού, γίνονται εκείνοι που απορρίπτονται από τον Κύριο, και τελικά και αναπόφευκτα καταστρέφονται. Όλοι ελπίζουμε, όταν επιστρέψει ο Κύριος Ιησούς, να είμαστε ανάμεσα στις σοφές παρθένους, να χαιρετήσουμε τον νυμφίο και να προσκληθούμε στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού. Αυτές είναι οι έσχατες ημέρες, πόλεμοι ξεσπούν συνεχώς, φυσικές καταστροφές όπως λιμοί, επιδημίες, σεισμοί και καταποντισμοί γίνονται όλο και πιο σοβαρές, και ουράνια σημάδια όπως η τετράδα των ματωμένων φεγγαριών και  η ματωμένη ολική σεληνιακή έκλειψη εμφανίζονται επίσης συχνά. Πολλές από τις προφητείες στη Βίβλο σχετικά με τον ερχομό του Κυρίου ουσιαστικά έχουν εκπληρωθεί. Σε αυτό το κομβικό σημείο της υποδοχής της επιστροφής του Κυρίου, με ποιόν τρόπο μπορούμε να παρευρεθούμε στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού; Σήμερα, ας συζητήσουμε τις τρεις αρχές τις οποίες πρέπει να κατέχουμε σχετικά με το γαμήλιο δείπνο του Αμνού.

1. Να γίνεις αυτός που αναζητά ταπεινά και πεινά για την αλήθεια

Ο Κύριος Ιησούς μάς δίδαξε το εξής: «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. 5:3).   «Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή». (Ματθ. 5:6). Ο Κύριος Ιησούς ζητά από εμάς να είμαστε άνθρωποι που αναζητούν ταπεινά και πεινούν για την αλήθεια. Ανεξάρτητα από το αν τα λόγια και τα έργα του Θεού εναρμονίζονται με τις ιδέες μας, εμείς πρέπει να αναζητούμε ταπεινά, να αποδεχόμαστε και να υπακούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε αποδεκτοί από τον Θεό και να εισέλθουμε στη βασιλεία Του. Παρομοίως, αντιμετωπίζοντας το πολύ σημαντικό θέμα της επιστροφής του Κυρίου Ιησού, όταν ακούμε κάποιον να κηρύττει τα νέα για την επιστροφή Του, πρέπει να αναζητούμε και να διερευνούμε με ταπεινότητα, να εγκαταλείψουμε τις δικές μας αντιλήψεις και φαντασιώσεις, να ακούμε προληπτικά το ευαγγέλιο του Κυρίου που έχει επιστρέψει και να δούμε εμείς οι ίδιοι εάν περιέχει εκφράσεις της αλήθειας και αν έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποδεχθούμε τον Κύριο και να δειπνήσουμε στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού. Αν μείνουμε προσκολλημένοι στις δικές μας αντιλήψεις, αν είμαστε αλαζόνες, αυτάρεσκοι, αν προβάλλουμε αυθαίρετους ισχυρισμούς και επιμένουμε σε κατά γράμμα ερμηνείες της Βίβλου, δηλώνοντας πως «κάθε Κύριος Ιησούς που δεν κατέρχεται πάνω σε λευκά σύννεφα δεν είναι ο Κύριος Ιησούς» ή «οποιοσδήποτε δεν είναι μια πνευματική μορφή δεν είναι ο Κύριος Ιησούς» και γι’ αυτό απορρίπτουμε τυφλά το έργο του Θεού, διατρέχουμε τον κίνδυνο να απομακρύνουμε τον Κύριο Ιησού όταν Εκείνος επιστρέψει τις έσχατες ημέρες και να χάσουμε την ευκαιρία να δειπνήσουμε στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού. Στην Προς Ρωμαίους 11:33-35 αναφέρει το εξής: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσον ανεξερεύνητοι είναι αι κρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού. Διότι τις εγνώρισε τον νούν του Κυρίου; ή τις έγεινε σύμβουλος αυτού;» Η σοφία του Θεού είναι υπέροχη και απρόβλεπτη. Είναι αδύνατον για τους ανθρώπους να γνωρίζουν με ποιον τρόπο θα εργαστεί ο Θεός τις έσχατες ημέρες. Δεν είμαστε ικανοί να το φανταστούμε. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να εγκαταλείψουμε τις δικές μας αντιλήψεις και να αναζητούμε προληπτικά και να διερευνούμε όταν ακούμε ειδήσεις για την επιστροφή του Κυρίου Ιησού. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να υποδεχθούμε την επιστροφή του Κυρίου.

Θυμηθείτε πως όταν ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε και εργάστηκε στην Ιουδαία, οι Φαρισαίοι παρέμειναν πεισματικά προσκολλημένοι στην κατά γράμμα ερμηνεία των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης, επιμένοντας πως ο Θεός έπρεπε να αποκαλείται Μεσσίας. Ως αποτέλεσμα, όταν ο Θεός ήρθε και αποκλήθηκε Ιησούς, αρνήθηκαν να Τον αποδεχθούν. Η Παλαιά Διαθήκη προφήτευσε πως ένας βασιλιάς των Ιουδαίων θα γεννιόταν και θα αποκτούσε δύναμη, και οι Φαρισαίοι φαντάζονταν πως αυτό σημαίνει πως ο βασιλιάς θα γεννιόταν οπωσδήποτε μέσα σε παλάτι και θα τους απελευθέρωνε από τον ρωμαϊκό ζυγό. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε, γεννήθηκε μέσα σε μια φάτνη στη Βηθλεέμ, και αντί να ηγηθεί μιας ιουδαϊκής ανατροπής της ρωμαϊκής κυβέρνησης, Εκείνος κήρυττε την ιδέα πως «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. 4:17). και δίδασκε τους ανθρώπους πώς να εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, να είναι ανεκτικοί και να κουβαλούν τον σταυρό τους. Όταν ήρθαν αντιμέτωποι με το γεγονός πως η εμφάνιση και το έργο του Κυρίου δεν ήταν εναρμονισμένες με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έγιναν αλαζόνες και αυτάρεσκοι εξαιτίας της δικής τους κατανόησης των Γραφών και της εξοικείωσής τους με τον νόμο. Δεν αναζήτησαν ταπεινά, αλλά αντίθετα έγιναν οι κύριοι υπαίτιοι της ενοχοποίησης, της αντίστασης και της καταδίκης του Κυρίου Ιησού, παρακινούσαν τους πιστούς να απορρίψουν τον Κύριο Ιησού, και τελικά σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού. Όλα όσα είπαν και έκαναν εξύβρισαν τη διάθεση του Θεού, και ο Κύριος τούς καταράστηκε, προκαλώντας τον θάνατο του Ισραήλ για 2.000 χρόνια. Εν τω μεταξύ, εκείνοι που αναζητούσαν ταπεινά και πεινούσαν για την αλήθεια, όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης, δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τις δικές τους αντιλήψεις και φαντασιώσεις πάνω στο έργο του Κυρίου Ιησού. Όταν άκουσαν τι κήρυττε, ένιωσαν σαν πεινασμένοι για τα κηρύγματά Του, Τον ακολούθησαν, και τελικά, μέσω των λόγων και των έργων του Κυρίου Ιησού, αναγνώρισαν πως Εκείνος ήταν ο Μεσσίας των προφητειών, και έλαβαν τη σωτηρία του Κυρίου.

Μέσα από την παραπάνω συναναστροφή, μπορούμε να καταλάβουμε πως δεν πρέπει να αξιολογούμε ούτε να οριοθετούμε την εμφάνιση του Θεού βασισμένοι στις δικές μας αντιλήψεις και φαντασιώσεις. Αντίθετα, πρέπει να είμαστε λογικοί και επίσης να αναζητούμε ταπεινά και να διερευνούμε, επειδή μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την εμφάνιση του Θεού και να δεχθούμε την καθοδήγηση του Θεού.

2. Να αναζητάς να ακούσεις τη φωνή του Θεού

Στην Αποκάλυψη 2-3 υπάρχουν πολλές προφητείες παρόμοιες με την εξής: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στην Αποκάλυψη 3:20, διαβάζουμε: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού».  Ο Κύριος Ιησούς επίσης μας είπε με σαφήνεια: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». (Ματθ. 25:6).  «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». (Ιωάν. 16:12-13).  Από αυτές τις προφητείες, βλέπουμε πως ο Κύριος Ιησούς θα επιστρέψει και θα μιλήσει σε εμάς τις έσχατες ημέρες. Θα μας πει όλες τις αλήθειες τις οποίες πρωτύτερα δεν κατανοούσαμε στην πίστη μας για τον Κύριο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε όλη την αλήθεια από τον Θεό. Οπότε, πρέπει να εστιάσουμε στο να αναζητούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, και να δεχθούμε τον Κύριο που έχει επιστρέψει και να δειπνήσουμε στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού επειδή αναζητήσαμε να ακούσουμε τη φωνή ή τα λόγια του Θεού.

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή·» (Ιωάν. 14:6).  Μόνο ο Θεός μπορεί να εκφράσει την αλήθεια, να μας υποδείξει την οδό και να μας δώσει ζωή. Μπορούμε να αποφασίσουμε, βασισμένοι στα λόγια που λέγονται, εάν αυτό που ακούμε είναι η επιστροφή του Κυρίου ή όχι, εάν τα λόγια αυτά εμπεριέχουν την αλήθεια και μας παρέχουν ζωή, εάν εμπεριέχουν  την εξουσία και τη δύναμη του Θεού, και ούτω καθεξής. Ακριβώς όπως όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να εργαστεί, δίδαξε εμάς τους ανθρώπους να προσευχόμαστε, τον τρόπο να είμαστε ανεκτικοί και γενναιόδωροι, να αγαπούμε και να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, και ούτω καθεξής, βασισμένος στα πραγματικά προβλήματα και τις δυσκολίες μας. Αυτά τα λόγια είναι αλήθειες και υποδεικνύουν συγκεκριμένα μονοπάτια για να κάνουμε πράξη, δίνοντάς μας με αυτόν τον τρόπο προμήθεια ζωής και σαφείς αρχές για να ενεργούμε σύμφωνα με αυτές όταν μας συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Οι μαθητές και οι ακόλουθοι του Κυρίου επίσης αναγνώρισαν από την αλήθεια που Εκείνος εξέφραζε πως είναι ο Μεσσίας των προφητειών, επειδή διέκριναν δύναμη και εξουσία στα κηρύγματά Του. Η Σαμαρείτισσα κατάλαβε από τα λόγια του Κυρίου Ιησού πως οι εξωτερικές τελετουργίες  δεν είναι το θέμα όσον αφορά την προσευχή, αλλά μάλλον πως οι άνθρωποι λατρεύουν τον Θεό με το πνεύμα και την αλήθεια, και κατανόησε πως ο Θεός είναι η μόνη πηγή του ζώντος ύδατος. Μιλώντας με τον Κύριο, ανακάλυψε επίσης πως ο Κύριος Ιησούς βλέπει μέσα στην καρδιά και την ψυχή των ανθρώπων και πως Εκείνος μπορεί να αποκαλύψει όλα όσα κάνουμε στα κρυφά, και έτσι η γυναίκα αναγνώρισε πως ο Κύριος Ιησούς είναι ο Μεσσίας των προφητειών. Ο Ναθαναήλ επίσης αναγνώρισε  από τα λόγια του Κυρίου Ιησού πως Εκείνος βλέπει τα πάντα και γνωρίζει καλά τους ανθρώπους. Μόνο ο Θεός θα μπορούσε να έχει τέτοια εξουσία, οπότε ο Ναθαναήλ αναγνώρισε πως ο Κύριος Ιησούς είναι Θεός και Τον ακολούθησε.

Οπότε, αν επιθυμούμε να δεχθούμε τον Κύριο Ιησού που έχει επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, πρέπει να αναζητούμε να ακούσουμε τα λόγια του Κυρίου και τις αλήθειες που εκφράζονται από τον Κύριο, επειδή μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την ευκαιρία να δειπνήσουμε στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού και να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού.

3. Να εστιάζεις στο να διακρίνεις τα διαβολικά λόγια και τις πλάνες και να φυλάγεσαι από τα τεχνάσματα του Σατανά

Όταν ο Κύριος Ιησούς εργαζόταν, κάποτε είπε στους μαθητές του: «Προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων και της ζύμης του Ηρώδου». (Μάρκ. 8:15).  Ο Θεός παρατηρούσε την καρδιά και την ψυχή των ανθρώπων, ήξερε πως οι Φαρισαίοι συχνά χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της ερμηνείας των Γραφών για τους ιουδαίους πιστούς για να διαστρεβλώσουν το νόημά τους, να παραπλανήσουν και να παρασύρουν τους ανθρώπους. Εξωτερικά ήταν ταπεινοί και υπομονετικοί, όμως μισούσαν την αλήθεια, μισούσαν τον Θεό και αντιστέκονταν με μανία στον Θεό, και γι’ αυτό Εκείνος προειδοποίησε τους μαθητές Του να φυλάγονται από τα λόγια των Φαρισαίων, μήπως εξαπατηθούν και χάσουν τη σωτηρία του Κυρίου. Οι Φαρισαίοι έλεγαν στους πιστούς εκείνων των χρόνων για να τους σταματήσουν: «Μήπως και σεις επλανήθητε; Μήπως τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων;» (Ιωάν. 7:47-48).  Λέγοντας αυτό, εννοούσαν: οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν ιουδαίοι ηγέτες που ήταν εξοικειωμένοι με τις Γραφές, που κόπιαζαν και εργάζονταν, και από τη στιγμή που εκείνοι δεν αποδέχονταν τον Κύριο Ιησού, αυτό αποδείκνυε πως ο Κύριος Ιησούς δεν ήταν ο Μεσσίας. Οι Φαρισαίοι επίσης καταδίκαζαν και βλασφημούσαν απέναντι στον Κύριο Ιησού λέγοντας: «Ούτος δεν εκβάλλει τα δαιμόνια ειμή διά του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων». (Ματθ. 12:24).  Ισχυρίζονταν πως ο Κύριος Ιησούς εξορκίζει δαίμονες μέσω του πρίγκιπα των διαβόλων, επειδή φοβόνταν πως οι ιουδαίοι πιστοί θα ακολουθούσαν τον Κύριο, και πως στη συνέχεια κανείς δεν θα τους συντηρούσε ούτε θα τους παρείχε πράγματα, ούτε και θα μπορούσαν να διατηρήσουν το κύρος και τα αξιώματά τους· οπότε διέδιδαν με μανία φήμες, συκοφαντούσαν και βλασφημούσαν τον Κύριο Ιησού για να κάνουν τους πιστούς να αρνηθούν πως ο Κύριος Ιησούς είναι ο Μεσσίας και να απορρίψουν τη σωτηρία του Κυρίου. Οι Ιουδαίοι εξαπατήθηκαν από την εξωτερική ευλάβεια των αρχιερέων, των γραμματέων και των Φαρισαίων. Οι Ιουδαίοι τούς θεωρούσαν ηγέτες τους στην πίστη τους στον Θεό, υπάκουσαν τυφλά τις διαβολικές ιδέες και τις πλάνες που διέδιδαν οι ιουδαίοι ηγέτες, αρνήθηκαν να διερευνήσουν το έργο του Κυρίου Ιησού, και τελικά ακολούθησαν τους ηγέτες του Ιουδαϊσμού στο να αντισταθούν και να καταδικάσουν τον Κύριο και να καρφώσουν τον Κύριο Ιησού στον σταυρό, και γι’ αυτό ο Θεός τούς καταράστηκε και τους τιμώρησε. Αυτό εκπληρώνει πλήρως την προφητεία του Θεού: «Ο λαός μου ηφανίσθη δι' έλλειψιν γνώσεως·» (Ωσ. 4:6).

Μπορούμε να δούμε πως στο ζήτημα της διερεύνησης της αληθινής οδού, αν δεν έχουμε την ικανότητα να διακρίνουμε τα διαβολικά λόγια και τις πλάνες, θα πιαστούμε εύκολα στα τεχνάσματα του Σατανά ή θα φθάσουμε ακόμα και στο σημείο να ακολουθήσουμε τον Σατανά στο να κάνουμε κακά πράγματα και να αντιστεκόμαστε στον Θεό, και έτσι θα χάσουμε τη σωτηρία του Θεού. Παρομοίως, στο κρίσιμο θέμα της υποδοχής του Κυρίου Ιησού που έχει επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, ο Σατανάς, για να μας σταματήσει από το να αποδεχθούμε το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες και για να διαταράξει τη διαχείριση του Θεού, χρησιμοποιεί κάθε είδος ανθρώπων, μέσων και πραγμάτων για να διαδώσει τα διαβολικά λόγια και τις πλάνες για να μας εξαπατήσει και να μας διαταράξει. Η αλήθεια είναι η μόνη οδός για να μην ξεγελαστούμε από τα τεχνάσματα του Σατανά, και εφόσον μπορούμε να διακρίνουμε και να αξιολογήσουμε τα πράγματα σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου Ιησού, μπορούμε να φυλαχθούμε από το προζύμι των Φαρισαίων, να υποδεχθούμε τον Κύριο Ιησού που έχει επιστρέψει, και να δειπνήσουμε στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού. Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς υποσχέθηκε σε εμάς: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή». (Ματθ. 7:7).  Μας είπε επίσης: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι». (Ιωάν. 10:27). Στην Αποκάλυψη, επίσης ο Θεός μάς υπενθυμίζει πολλές φορές πως: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». (Αποκ. 2:7).  Τα λόγια του Θεού είναι πολύ σαφή ως προς τη δήλωση πως στο ζήτημα της υποδοχής της επιστροφής του Κυρίου, μόνο εάν προσευχόμαστε συνεχώς στον Κύριο, ακούμε τι λέει στις εκκλησίες η φωνή του Αγίου Πνεύματος και αναγνωρίζουμε τη φωνή του Θεού μπορούμε να υποδεχθούμε τον Κύριο Ιησού που έχει επιστρέψει. Όταν πηγαίνουμε στις συναντήσεις της εκκλησίας, ακούμε συχνά πράγματα όπως: «Αδελφοί και αδελφές, το ανάστημά σας είναι μικρό και δεν έχετε ικανότητα διάκρισης. Αν κάποιος κηρύττει πως ο Κύριος έχει επιστρέψει, δεν πρέπει να ακούσετε, ούτε να διαβάσετε, ούτε να διερευνήσετε. Αυτός είναι ο τρόπος για να προστατέψετε τον εαυτό σας από το να μπερδευτείτε». «Κάθε κήρυγμα που λέει πως ο Κύριος έχει επιστρέψει είναι ψευδές, και δεν πρέπει να διερευνούμε τέτοια πράγματα για να αποφύγουμε να εξαπατηθούμε». Αυτά τα λόγια ακούγονται σαν να λέγονται για το καλό μας, όμως αν τα συγκρίνουμε προσεκτικά με τα λόγια του Κυρίου Ιησού, είναι τελείως αντίθετα στο θέλημα και τις απαιτήσεις του Κυρίου. Είναι επίσης ένα μεγάλο εμπόδιο για εμάς στο να υποδεχθούμε τον Κύριο. Αν δεν έχουμε ικανότητα διάκρισης απέναντι σε αυτά τα λόγια και υπακούσουμε τυφλά, δεν θα είναι σαν να αρνούμαστε τον Κύριο που βρίσκεται στο κατώφλι μας; Πώς θα μπορέσουμε να υποδεχθούμε την εμφάνιση του Κυρίου με αυτόν τον τρόπο; Κάνοντας αυτό, δεν θα χάσουμε κάθε ελπίδα να επανενωθούμε με τον Κύριο και να δειπνήσουμε στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού;

Οπότε, πρέπει να μάθουμε από το μάθημα των ιουδαίων πιστών και να έχουμε τις δικές μας απόψεις και ιδέες σχετικά με την υποδοχή του Κυρίου. Πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό, να αναζητούμε και να υπακούμε στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και να μην ακούμε τυφλά τα λόγια του καθενός, επειδή μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε να εξαπατηθούμε από τα διαβολικά λόγια και τις πλάνες του Σατανά, και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υποδεχθούμε τον Κύριο που έχει επιστρέψει και να δειπνήσουμε στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού.

Οι τρεις παραπάνω αρχές είναι πολύ κρίσιμες για εμάς για να υποδεχθούμε τον Κύριο Ιησού που έχει επιστρέψει και να δειπνήσουμε στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού. Αν εστιάσουμε περισσότερο στον στοχασμό, στην αναζήτηση και στην είσοδο, θα εκπληρώσουμε την επιθυμία μας να επανενωθούμε με τον Κύριο.

Μακάρι ο Θεός να είναι μαζί μας, με όλους μας, και μακάρι να συνεχίσει να μας διαφωτίζει και να μας καθοδηγεί. Αμήν!

Αφήστε σχόλια