Μενού

Ποιες είναι οι φρόνιμες παρθένοι; Ποιες είναι οι μωρές παρθένοι;

μωρεσ παρθενεσ τι σημαινει

Επιδιώκοντας με ενθουσιασμό να είσαι η φρόνιμη παρθένος

Μια νύχτα κοντά στο σούρουπο, ο Τζία Ναν κάθισε δίπλα σ’ ένα γραφείο. Άνοιξε τη Βίβλο και άρχισε να διαβάζει: «Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. Πέντε δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και πέντε μωραί. Αίτινες μωραί, λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον μεθ’ εαυτών έλαιον· αι φρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος εβράδυνεν, ενύσταξαν πάσαι και εκοιμώντο. Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και ητοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και αι μωραί είπον προς τας φρονίμους· Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι αι λαμπάδες ημών σβύνονται. Απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι, λέγουσαι· Μήποτε δεν αρκέση εις ημάς και εις εσάς· όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο διά να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ’ αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα» (Ματθ. 25:1-10). Αφού είδε αυτές τις γραφές, ο Τζία Ναν σκέφτηκε ότι ο Κύριος Ιησούς μάς έδωσε μια ζωντανή μεταφορά για να δείξει τι είδους άνθρωποι μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Όσοι παίρνουν λάδι μαζί τους μπορούν να καλωσορίσουν τον νυμφίο και είναι οι φρόνιμες παρθένοι, όσον αφορά όμως τους άλλους, χωρίς λάδι, είναι οι μωρές παρθένοι και θα τις εγκαταλείψει ο Κύριος. Ο Τζία Ναν ήταν ανέκαθεν αποφασισμένος να είναι η φρόνιμη παρθένος ώστε να καλωσορίσει την επιστροφή του Κυρίου και να παρευρεθεί στη γιορτή μαζί Του.

Την επόμενη μέρα, σε μια συνάντηση συνεργατών, ο Τζία Ναν είπε, ως συνήθως: «αδελφοί και αδελφές, τώρα είναι η τελευταία περίοδος των εσχάτων ημερών που θα έλθει ο Κύριος. Επειδή ο Κύριος Ιησούς είπε: “Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου” (Ματθ. 24:44). Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διαβάζουμε συχνά τη Βίβλο, να κάνουμε περισσότερη δουλειά για τον Κύριο, να προσευχόμαστε συχνά και συχνά να ομολογούμε και να μετανοούμε στον Κύριο. Το σημαντικότερο είναι να προσέχουμε και να κάνουμε προετοιμασίες, όπως οι φρόνιμες παρθένοι που ετοίμαζαν αρκετό λάδι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή Του. Για να μην χάσουμε την ευκαιρία να αρπαχθούμε, δεν αρκεί μόνο να διεξάγουμε συναντήσεις εγκαίρως, πρέπει και εκ περιτροπής να επαγρυπνούμε προσευχόμενοι». Τελειώνοντας τα λόγια αυτά ο Τζία Ναν, ο αδελφός Ζανγκ είπε αμέσως: «Έτσι ενεργούν οι φρόνιμες παρθένοι, προετοιμάζονται και περιμένουν όπως κι εμείς;» Η αδελφή Ντονγκ συνέχισε λέγοντας: «Εάν αυτό που κάνουμε είναι πραγματικά να ετοιμάζουμε λάδι, γιατί δεν καλωσορίσαμε την επιστροφή του Κυρίου;» Όλοι βυθίστηκαν σε βαθιά σκέψη μόλις η αδελφή Ντονγκ ολοκλήρωσε τα λόγια της.

Ποιες είναι οι φρόνιμες παρθένοι; Ποιες είναι οι μωρές παρθένοι;

Εκείνη τη στιγμή, ο αδελφός Λίου σηκώθηκε και είπε: «Όσον αφορά ποιες είναι οι πραγματικές φρόνιμες παρθένοι, έχω διαφορετική άποψη. Ως προς το θέμα των φρόνιμων παρθένων που καλωσορίζουν τον νυμφίο, νομίζω ότι το να προσέχουμε, να προσευχόμαστε και να επαγρυπνούμε καθημερινά είναι πράγματα μόνο επιφανειακά και ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στο θέλημα του Θεού. Οι πραγματικές φρόνιμες παρθένοι είναι όσοι μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού». Όλοι εξεπλάγησαν με τα λόγια του «να ακούσουν τη φωνή του Θεού». Ο Τζία Ναν είπε με αμηχανία: «Όσοι ακούνε τη φωνή του Θεού είναι οι φρόνιμες παρθένοι; Πρώτη φορά το ακούμε αυτό. Πες μας σε παρακαλώ περισσότερα». Ο αδελφός Λίου χαμογέλασε και είπε: «Ναι, αυτοί είναι. Πριν από μερικές ημέρες, ο γιος μου κι εγώ μιλήσαμε γι’ αυτό το θέμα. Πίστευε ότι οι πράξεις μας δεν είναι των φρόνιμων παρθένων, και μετά μου διάβασε μερικά αποσπάσματα λόγων που βρήκε σε μια ιστοσελίδα για το ευαγγέλιο. Όταν άκουσα τα λόγια αυτά, συνειδητοποίησα ότι οι φρόνιμες παρθένοι πράγματι δεν είναι αυτό που νομίζαμε ότι είναι». Στη συνέχεια, ο αδελφός Λίου μάς διάβασε τα εξής λόγια: «Όλοι όσοι είναι ικανοί να υπακούν στις παρούσες ομιλίες του Αγίου Πνεύματος, είναι ευλογημένοι. Δεν έχει σημασία πώς ήταν κάποτε ή με τι τρόπο εργαζόταν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα —όσοι έχουν κερδίσει το τελευταίο έργο, είναι οι πιο ευλογημένοι, και όσοι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν το τελευταίο έργο σήμερα, εξαλείφονται. Ο Θεός επιθυμεί όσους είναι ικανοί να δεχτούν το νέο φως και όσους δέχονται και γνωρίζουν το τελευταίο έργο Του. Γιατί λέγεται ότι πρέπει να είσαι μια αγνή παρθένος; Μια αγνή παρθένος είναι ικανή να αναζητήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος και να κατανοήσει τα νέα πράγματα και, επιπλέον, είναι ικανή να παραμερίσει παλιές αντιλήψεις και να υπακούσει στο έργο του Θεού σήμερα» (Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματά Του). «Εκείνοι που ανήκουν στον Σατανά δεν κατανοούν τα λόγια του Θεού, ενώ όσοι ανήκουν στον Θεό μπορούν να ακούν τη φωνή Του. Όλοι όσοι συνειδητοποιούν και κατανοούν τα λόγια Μου, είναι αυτοί που θα σωθούν και θα γίνουν μάρτυρες του Θεού· όλοι όσοι δεν κατανοούν τα λόγια Μου, δεν μπορούν να γίνουν μάρτυρες του Θεού και είναι εκείνοι που θα εξαλειφθούν» (Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό). «Δεν είσαι ευλαβής όταν αντιμετωπίζεις την αλήθεια και ακόμη λιγότερο λαχταράς την αλήθεια. Απλώς μελετάς στα τυφλά και περιμένεις νωχελικά. Τι μπορείς να κερδίσεις από το να μελετάς και να περιμένεις έτσι; Μπορείς να λάβεις την προσωπική καθοδήγηση του Θεού; Αν δεν μπορείς να διακρίνεις τις ομιλίες του Θεού, πώς έχεις τα προσόντα να γίνεις μάρτυρας της εμφάνισής Του; Όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η έκφραση της αλήθειας κι εκεί υπάρχει η φωνή του Θεού. Μόνον όσοι μπορούν να δεχτούν την αλήθεια μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, και μόνο αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα προσόντα να γίνουν μάρτυρες της εμφάνισης του Θεού» (Η εμφάνιση του Θεού έχει αναγγείλει μια νέα εποχή).

Αφού διάβασε τα λόγια αυτά, ο αδελφός Λίου συνέχισε λέγοντας: «Μέσα από αυτά τα λόγια, ξέρω ότι οι φρόνιμες παρθένοι έρχονται για να αναζητήσουν τη φωνή του Αγίου Πνεύματος με λαχτάρα και καρδιά που αναζητά κι είναι οι άνθρωποι που προσέχουν και ακούνε τη φωνή του Θεού. Μπορούν ν’ απαρνηθούν τις αντιλήψεις τους για ν’ αναζητήσουν ταπεινά τη φωνή του Θεού όταν έλθει σε αυτούς το νέο έργο Του και μπορούν ν’ αποδεχθούν την αλήθεια και να υποταχθούν στο νέο έργο Του όταν αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού. Ενώ οι μωρές παρθένοι προσκολλώνται επίμονα στις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες τους και δεν προσέχουν, ούτε ακούνε τη φωνή του Θεού. Δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού ακόμη κι αν την ακούσουν. Επειδή ούτε πιστεύουν στον Χριστό ούτε Τον αποδέχονται και αρνούνται να δεχτούν το έργο του Θεού και την εμφάνισή Του, τελικά θα χάσουν τη σωτηρία του Θεού. Όμως, αυτά που κάνουμε τώρα, το να περιμένουμε, να προσευχόμαστε και να επαγρυπνούμε, δεν είναι οι ενέργειες των φρόνιμων παρθένων αλλά δικές μας αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες!»

Οι φρόνιμες παρθένοι ακούνε τη φωνή του Θεού

Εκείνη τη στιγμή, η αδελφή Γιαν είπε κι αυτή: «Αλίμονο, ο αδελφός Λίου έχει δίκιο. Ακούγοντας τη συναναστροφή του, θυμάμαι δύο στίχους των γραφών: “Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι” (Ιωάν. 10:27). “Διότι το Αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών” (Αποκ. 7:17). Αν θέλουμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου, βασικό σημείο είναι να προσέχουμε και ν’ ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Μόνον όσοι ακούνε τη φωνή του Θεού είναι οι φρόνιμες παρθένοι! Όπως κι ο Πέτρος, που είδε ότι ο Κύριος Ιησούς μπορεί να ηρεμήσει τον άνεμο και τα κύματα με μία λέξη, να ταΐσει πέντε χιλιάδες ανθρώπους με πέντε άρτους και δύο ιχθύες, να αναστήσει τους νεκρούς και ούτω καθεξής. Μέσα από τον λόγο και το έργο του Κυρίου, ο Πέτρος επιβεβαίωσε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει την ουσία του Θεού και είναι ο Χριστός. Ή, ως άλλο παράδειγμα, η Σαμαρείτισσα. Όταν συζητούσε με τον Κύριο Ιησού, ο Κύριος μίλησε για το κρυμμένο μυστικό της και τότε συνειδητοποίησε ότι μόνον ο ίδιος ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει τα κρυμμένα αυτά πράγματα κι ότι τα λόγια αυτά δεν θα μπορούσαν ποτέ να ειπωθούν από άνθρωπο, επιβεβαίωσε λοιπόν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας, ο Χριστός. Τόσο ο Πέτρος όσο και η Σαμαρείτισσα αναγνώρισαν μέσω των λόγων Του ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Θεός, έτσι κέρδισαν τη σωτηρία του Θεού. Είναι πραγματικά έξυπνοι». Όλοι ένευσαν καταφατικά και είπαν ότι είναι πράγματι αλήθεια.

Γιατί οι μωρές παρθένοι θα εξαλειφθούν από τον Θεό;

Η αδελφή Ντονγκ είπε: «Ναι, οι αμνοί του Θεού ακούνε τη φωνή Του. Όλοι όσοι μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού είναι οι φρόνιμες παρθένοι, αλλιώς είναι οι μωρές. Σκεφτείτε την εποχή που ο Κύριος Ιησούς ήλθε να επιτελέσει το έργο Του: οι Φαρισαίοι δεν είχαν λαχτάρα και καρδιά που αναζητά και δεν ερεύνησαν την αλήθεια που κήρυττε ο Χριστός για να διακρίνουν εάν είναι η φωνή του Θεού αλλά, αντίθετα, προσδιόρισαν το έργο του Θεού με τις φαντασιοκοπίες τους, είδαν ότι ο Κύριος έκανε σημεία και τέρατα, όπως για παράδειγμα ο Λόγος του Κυρίου ανάσταινε τους νεκρούς ή θεράπευε τους τυφλούς, επειδή όμως δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού, όχι μόνο αντιμετώπιζαν τον Κύριο Ιησού ως κανονικό άνθρωπο, αλλά και θεωρούσαν τις ομιλίες του Θεού ως λόγια ανθρώπου, και μάλιστα Τον έκριναν και τον βλασφήμησαν. Τελικά, οι Φαρισαίοι σταύρωσαν τον Κύριο και έγιναν εκείνοι που, ενώ πίστευαν στον Θεό, Του αντιτάχθηκαν κι έτσι υπέκυψαν κάτω από την οργή και την τιμωρία Του. Από αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι όσοι δεν προσέχουν να ακούσουν τη φωνή του Θεού είναι οι μωρές παρθένοι και θα εξαλειφθούν από τον Θεό».

Οι φρόνιμες παρθένοι αναζητούν τις ομιλίες του Θεού τις έσχατες ημέρες

Ο αδελφός Ζανγκ είπε αμέσως: «Ακούγοντας τα λόγια σας, μόλις συνειδητοποίησα ότι το να προσέχει κανείς να ακούσει τη φωνή του Θεού είναι κρίσιμης σημασίας, ειδικά σε αυτό το σημαντικό σημείο που θα καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου τις έσχατες ημέρες. Ο Κύριος Ιησούς είπε κάποτε: “Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα” (Ιωάν. 16:12-13). “Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού” (Ματθ. 25:6). “Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας” (Αποκ. 2:7). Από αυτές τις γραφές μπορούμε να δούμε ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα μιλήσει και πάλι. Επομένως, το εάν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού καθορίζει άμεσα το εάν μπορούμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου. Είναι πλέον επείγον να βρούμε τον λόγο του Αγίου Πνεύματος, μετά δε από αυτό θα δούμε την εμφάνιση του Θεού. Πού μπορούμε όμως να τον βρούμε;»

Ο αδελφός Ζανγκ είπε: «Αλίμονο, είσαι έξυπνος ολόκληρη τη ζωή σου, αλλά καταστρέφεσαι από μια στιγμή ανοησίας. Τα λόγια που διάβασε ο αδελφός Λίου είναι αυτά που δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Περιέχουν μυστήρια και δεν μπορούν να ειπωθούν από κανονικούς ανθρώπους, φαίνεται ότι προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα».

Ο Τζία Ναν είπε με χαμόγελο: «Αυτό είναι αλήθεια, τα λόγια αυτά προέρχονται πράγματι από το Άγιο Πνεύμα, και όχι από άνθρωπο. Πίστευα ότι όσο περιμένουμε, προσευχόμαστε και επαγρυπνούμε, είμαστε οι φρόνιμες παρθένοι. Όμως μέσα από τη σημερινή συναναστροφή, συνειδητοποιώ ότι ήταν αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες μου, όπως οι πράξεις των μωρών παρθένων, και ότι δεν μπορώ να καλωσορίσω την επιστροφή του Κυρίου αν παραμείνω προσκολλημένος σε αυτές! Ευχαριστώ τον Κύριο για την καθοδήγησή Του. Τα λόγια που μας διάβασε ο αδελφός Λίου με έμαθαν ποιες είναι οι φρόνιμες παρθένοι. Είναι βασικό σημείο ότι οι φρόνιμες παρθένοι μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού και έχουν μια καρδιά που αναζητά γεμάτη λαχτάρα. Είναι όπως είπε ο Κύριος: “Διότι πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή” (Λουκ. 11:10). Δεν νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε τα λόγια του Αγίου Πνεύματος σε άλλα μέρη. Δεν είπε μόλις ο αδελφός Λίου ότι ο γιος του είχε βρει τα λόγια αυτά σε μια ιστοσελίδα για το ευαγγέλιο; Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από τον γιο του για να το διερευνήσουμε στο διαδίκτυο».

Ο αδελφός Λίου είπε: «Ευχαριστώ τον Κύριο! Μπορείτε να έρθετε σπίτι μου απόψε».

Ο Τζία Ναν είπε: «Εντάξει, θα έρθουμε».

Από τον Τζινγκ Ξιν

Δείτε επίσης

Με ποιον τρόπο ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας όταν επιστρέψει

Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει τις έσχατες ημέρες

Αφήστε σχόλια