Μενού

Κανείς δεν θα ξέρει πότε ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει;

Σήμερα, πολλοί άνθρωποι γίνονται μάρτυρες της επιστροφής του Κυρίου Ιησού, όμως μερικοί από τους αδελφούς και τις αδελφές μπερδεύονται από τον παρακάτω στίχο στη Βίβλο: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος» (Ματθ. 24:36). Λένε ότι αν ο χρόνος και η ημερομηνία της επιστροφής του Κυρίου είναι άγνωστα, τότε πώς μπορούν όσοι γίνονται μάρτυρες να γνωρίζουν ότι ο Κύριος επέστρεψε; Ως αποτέλεσμα αυτού, διστάζουν και δεν έχουν το θάρρος να το διερευνήσουν και να το αποδεχθούν. Πώς θα πρέπει λοιπόν να ερμηνεύσουμε αυτόν τον στίχο κατά τρόπο σύμφωνο με την πρόθεση του Θεού; Όσον αφορά αυτό το ερώτημα, ας συναναστραφούμε για λίγο.

Στον στίχο αναφέρεται: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει» κάτι που σημαίνει ότι ο χρόνος και η ημερομηνία της επιστροφής του Κυρίου είναι άγνωστα. Με άλλα λόγια, ο συγκεκριμένος χρόνος της επιστροφής του Κυρίου δεν είναι γνωστός σε κανέναν, όμως αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι κανείς δεν ξέρει ότι ο Κύριος επέστρεψε. Είναι ακριβώς όπως και στην Εποχή του Νόμου, όταν ο Ιεχωβά χρησιμοποίησε τους προφήτες για να διακηρύξει την έλευση του Μεσσία, δεν διευκρίνισε όμως πώς ή πότε θα έλθει ο Μεσσίας. Όταν όμως ο Μεσσίας (ο Κύριος Ιησούς) όντως ήλθε και ξεκίνησε το έργο Του, πολλοί άνθρωποι γνώριζαν ότι ο Μεσσίας είχε φθάσει. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο ακριβής χρόνος της επιστροφής του Κυρίου των εσχάτων ημερών επίσης δεν είναι γνωστός, όταν όμως ο Κύριος επιστρέψει και ξεκινήσει να επιτελεί έργο, τότε κάποιοι θα το γνωρίζουν. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Κύριος θα επιστρέψει για να σώσει τους ανθρώπους και να τους πάρει στη βασιλεία των ουρανών, οπότε αν κανείς δεν γνώριζε σχετικά, πώς θα μπορούσαμε να Τον ακολουθήσουμε και να Τον πιστέψουμε; Και πώς θα μπορούσε ο Κύριος να ολοκληρώσει το έργο Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας;

Πώς θα ξέρουν οι άνθρωποι ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει

Όσον αφορά μερικούς ανθρώπους που γνωρίζουν σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου, ας εξετάσουμε μερικούς στίχους στη Βίβλο. Το Κατά Ματθαίον 25:6 αναφέρει: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». Από αυτό μπορούμε να δούμε ότι όταν ο Κύριος επιστρέψει, κάποιοι θα το ξέρουν. Εάν, όπως φαντάζονται κάποιοι, κανείς δεν ξέρει για την επιστροφή του Κυρίου, τότε γιατί λέει ο στίχος: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή»; Εφόσον κάποιος θα φωνάξει, αποδεικνύεται λοιπόν ότι κάποιος θα γνωρίζει σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου. Και η Αποκάλυψη 3:20 λέει: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού». Από αυτόν τον στίχο, μπορούμε επίσης να δούμε ότι μερικοί θα ξέρουν ότι ο Κύριος επέστρεψε, επειδή αναφέρει ότι όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα σταθεί έξω από την πόρτα και θα χτυπήσει κι όποιος ακούσει τη φωνή του Κυρίου θα πρέπει να ανοίξει την πόρτα και να αφήσει τον Κύριο να μπει. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι ενήμεροι.

Ίσως μερικοί να ρωτήσουν πώς αυτοί που γνωρίζουν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ότι ο Κύριος επέστρεψε. Αν σκεφτούμε την εποχή που ο Κύριος Ιησούς ήλθε να επιτελέσει το έργο Του, σε τι βάσιζαν οι οπαδοί Του τη γνώση τους ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Μεσσίας; Τον αναγνώρισαν κυρίως από όσα έλεγε. Ο Κύριος Ιησούς ξεκίνησε τη διακονία του διαδίδοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών, κάνοντας τους ανθρώπους να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους και να μετανοήσουν, διδάσκοντάς τους να ανέχονται και να συγχωρούν τους άλλους και να αγαπούν τους εχθρούς τους κλπ. Όλα τα λόγια Του είναι λόγια ζωής και αυτό που χρειαζόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Επιπλέον, τα λόγια του Κυρίου Ιησού ήταν γεμάτα εξουσία, ήταν λόγια που μπορούσαν να επαναφέρουν τους νεκρούς στη ζωή, να κάνουν τους παράλυτους να περπατήσουν ξανά και να αποκαλύψουν τη διεφθαρμένη ουσία των ανθρώπων. Το έργο του Κυρίου Ιησού ήταν ένα στάδιο νέου έργου με βάση τα θεμέλια του έργου που επιτέλεσε στην Εποχή του Νόμου. Ήταν έργο που έδινε στους ανθρώπους έναν νέο τρόπο να κάνουν τον λόγο πράξη και μια νέα γνώση του Θεού. Το έργο που επιτέλεσε ο Κύριος Ιησούς δεν μπορούσε να γίνει από κανέναν άλλο. Όσοι ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού εκείνη την εποχή μπορούσαν να πουν με βάση τον λόγο και το έργο Του ότι ήταν ο μεγάλος Λυτρωτής της ανθρωπότητας.

Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν ο Κύριος έλθει τις έσχατες ημέρες, πρέπει και πάλι να ακούσουμε προσεκτικά τις ομιλίες του Θεού, επειδή ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκ. 3:6), «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν» (Ιωάν. 16:12-13). Από αυτούς τους στίχους, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος θα μιλήσει όταν επιστρέψει. Οπουδήποτε εμφανιστεί ο Θεός, θα είναι παρούσα κι η φωνή Του, πρέπει λοιπόν να αναζητούμε προσεκτικά τη φωνή του Αγίου Πνεύματος που μιλάει στις εκκλησίες. Όταν ακούμε ότι κάποιος διαδίδει τα καλά νέα σχετικά με τον ερχομό του Κυρίου, πρέπει να αναζητούμε και να ερευνούμε ενεργά και ν’ ακούμε προσεκτικά για να δούμε αν είναι η φωνή του Κυρίου, ώστε να μην χάσουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε την επιστροφή Του.

Αδελφοί και αδελφές, εξακολουθούμε να είμαστε μπερδεμένοι με τον στίχο «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει»; Είμαστε ακόμη πρόθυμοι να θεωρούμε ως κανόνα ότι όταν έλθει ο Κύριος κανείς δεν θα το ξέρει; Αν ακολουθούμε απλώς την κυριολεκτική έννοια του στίχου της Βίβλου και λέμε ότι κανείς δεν ξέρει την ώρα και την ημερομηνία της επιστροφής του Κυρίου, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να Τον καλωσορίσουμε στην επιστροφή Του!

Από τον Λιν Γιού

Προτεινόμενα:

Με ποιον τρόπο ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας όταν επιστρέψει

Όταν ο Κύριος έλθει χτυπώντας την πόρτα, πώς θα απαντήσουμε

Αφήστε σχόλια