Μενού

Με ποιον τρόπο ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας όταν επιστρέψει

Έχει προφητευτεί στο Βιβλίο της Αποκάλυψης: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκ. 3:20). Όλοι οι αληθινοί πιστοί προσδοκούν και περιμένουν ανυπόμονα την επιστροφή του Κυρίου Ιησού. Ο Σιανγκ-γιανγκ δεν αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, ποτέ δεν κατάφερε να καταλάβει πώς ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας όταν επιστρέψει. Έπειτα από αναζήτηση και συζήτηση, κατάλαβε τελικά το μυστήριο που ο Κύριος χτυπά την πόρτα.

Με ποιον τρόπο ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας όταν επιστρέψει

Η Τσενγκ’εν είπε: «Όλοι πιστεύαμε πως ο Κύριος Ιησούς θα επέστρεφε ερχόμενος μέσα σε σύννεφα και θα χτυπούσε την πόρτα μας. Τώρα μπορούμε να δούμε καθαρά πως οι καταστροφές γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Οι προφητείες για την επιστροφή του Κυρίου έχουν βασικά εκπληρωθεί, όμως προς το παρόν δεν Τον έχουμε καλωσορίσει ακόμη. Σκέφτομαι λοιπόν πως ίσως Εκείνος έχει εμφανιστεί κάπου, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τίποτα γι’ αυτό…»

Πριν τελειώσει τη φράση της, ο Σιανγκ-γιανγκ δεν μπορούσε να περιμένει για να τη διακόψει: «Ναι, πράγματι. Κι εγώ αναλογίζομαι πάνω σ’ αυτό το θέμα αυτές τις μέρες. Λέγεται πως ο Κύριος θα επιστρέψει με μεγάλη δόξα, μέσα σε σύννεφα, και πως κάθε μάτι θα Τον δει. Όμως, από τη στιγμή που κάθε άνθρωπος θα Τον δει, χρειάζεται Εκείνος να χτυπήσει την πόρτα; Όσο πιο πολύ το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο μπερδεμένος νιώθω. Πώς στο καλό χτυπάει την πόρτα;»

Η Τσενγκ’εν είπε: «Όλοι μας αποτυγχάνουμε να κατανοήσουμε αυτό το ζήτημα. Κι εγώ δεν το καταλάβαινα ώσπου μια αδελφή συναναστράφηκε σχετικά μ’ αυτό κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτών των ημερών. Αυτά τα χρόνια προσδοκούσαμε την επιστροφή του Κυρίου μέσα σε σύννεφα, κι αυτό είναι ευθυγραμμισμένο με τα λόγια Του. Όμως δεν υπάρχει μόνο μία πλευρά προφητειών σχετικά με την επιστροφή Του τις έσχατες ημέρες. Θυμάσαι; Εκείνος επίσης προφήτευσε το εξής: “Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού(Ματθ. 25:6). Και επίσης υπάρχει η προφητεία στο Βιβλίο της Αποκάλυψης: “Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε(Αποκ. 3:3). “Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού(Αποκ. 3:20). Αν ο Κύριος επιστρέψει πραγματικά τις έσχατες ημέρες μέσα σε σύννεφα, ακριβώς όπως το φανταζόμαστε, τότε πώς θα μπορέσουν να εκπληρωθούν αυτές οι προφητείες; Πώς θα μπορέσει να σταθεί έξω από την πόρτα μας και να χτυπήσει;»

Ο Σιανγκ-γιανγκ έγνεψε ξανά και ξανά: «Ναι, αν ο Κύριος επιστρέψει ερχόμενος μέσα σε σύννεφα και όλοι οι άνθρωποι Τον δουν, πώς θα μπορέσει να έρθει σαν κλέφτης; Όμως στο Βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 1, στίχος 7, είναι γραμμένο: “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν”. Πώς στο καλό μπορούν να ερμηνευτούν αυτά τα λόγια;»

Η Τσενγ’εν είπε με χαμόγελο: «Στην πραγματικότητα, αυτές οι προφητείες δεν αντικρούουν καθόλου η μια την άλλη. Πρέπει να αναζητήσουμε την αλήθεια που υπάρχει μέσα τους. Εκείνες οι γραφές οι οποίες αναφέρθηκαν μόλις τώρα σημαίνουν πως υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους θα επιστρέψει ο Κύριος, δηλαδή και μυστικά και δημόσια. Πρώτα επιστρέφει μυστικά για να εργαστεί και στη συνέχεια θα εμφανιστεί δημόσια αφού έχει σχηματίσει μια ομάδα νικητών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου εργάζεται μυστικά, αν Εκείνος χτυπήσει την πόρτα μας, όμως εμείς δεν την ανοίξουμε ή δεν Τον καλωσορίσουμε, εμείς θα είμαστε εκείνοι που θα θρηνούν όταν θα εμφανιστεί δημόσια. Γι’ αυτό, αν θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα και να Τον καλωσορίσουμε όταν χτυπήσει, πρώτα πρέπει να καταλάβουμε τι στο καλό σημαίνει το ότι θα χτυπήσει την πόρτα μας όταν επιστρέψει, και με ποιον τρόπο θα χτυπήσει. Ειδάλλως, ακόμη κι αν Εκείνος χτυπήσει την πόρτα μας, εμείς θα Τον κλείσουμε έξω επειδή έχουμε ελλιπή γνώση όσο Τον αφορά. Έτσι, θα χάσουμε την ευκαιρία να Τον καλωσορίσουμε και να αρπαχθούμε στη βασιλεία των ουρανών

Όταν άκουσε τα λόγια της, ο Σιανγκ-γιανγκ σκέφτηκε: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας όταν έρθει. Οι γραφές έλεγαν πως εάν οι σοφές παρθένοι ήθελαν να καλωσορίσουν τον Κύριο, έπρεπε να προμηθευτούν επαρκές λάδι. Αν εμείς απλώς περιμένουμε βλακωδώς, θα χάσουμε την ευκαιρία να Τον καλωσορίσουμε, ακριβώς όπως οι μωρές παρθένοι. Αν συμβεί αυτό, πραγματικά θα καταλήξουμε να θρηνούμε! Εκείνη τη στιγμή, ο Σιανγκ-γιανγκ είπε ενθουσιασμένος: «Ναι, Τσενγκ’εν, έχεις δίκιο. Είναι πραγματικά ένα μυστήριο το πώς ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας όταν επιστρέψει, και υπάρχει η αλήθεια που πρέπει να αναζητήσουμε μέσα σ’ αυτό. Υπάρχει φως στη συναναστροφή σου. Δόξα τω Θεώ. Δεν παρευρέθηκες μάταια σ’ αυτή τη συνάντηση! Πες μου, σχετικά με τον Κύριο που χτυπάει την πόρτα μας όταν επιστρέψει, τι στο καλό σημαίνει αυτό; Με ποιον τρόπο χτυπάει Εκείνος την πόρτα μας;»

Η Τσενγκ’εν συνέχισε: «Υπάρχει η προφητεία στο Βιβλίο της Αποκάλυψης: “Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας(Αποκ. 2:7). Επίσης και στο Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 16, στίχοι 12-23: “Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα”. Από αυτά τα λόγια μπορούμε να δούμε πως τα λόγια του Κυρίου Ιησού δεν έχουν τελειώσει και πως υπάρχει περισσότερη αλήθεια για την οποία θα μιλήσει όταν επιστρέψει τις έσχατες ημέρες. Οπότε, μας υπενθύμισε να προσέχουμε για να ακούσουμε τη φωνή Του. Ας σκεφτούμε προς τα πίσω, δυο χιλιάδες χρόνια, πριν, όταν ο Κύριος Ιησούς έλεγε συχνά ενώ εργαζόταν: “Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών(Ματθ. 4:17). Επίσης εκτέλεσε πολλά θαύματα, όπως το ότι ηρέμησε τον άνεμο και τη θάλασσα με μια μόνο λέξη και έφερε τον Λάζαρο πίσω από τους νεκρούς… Τα λόγια του έχουν εξουσία και δύναμη και δεν μπορεί να τα πει ο καθένας. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, η Σαμαρείτισσα, ο Ναθαναήλ και άλλοι άνθρωποι αναγνώρισαν από τα λόγια του Κυρίου Ιησού πως Εκείνος ήταν ο Μεσσίας που τους είχαν υποσχεθεί. Έτσι, ακολούθησαν τα βήματά του και έλαβαν τη σωτηρία Του. Οι Φαρισαίοι και οι κοινοί Ιουδαίοι άκουσαν επίσης τα λόγια του Κυρίου Ιησού, όμως επειδή έμεναν με πείσμα προσκολλημένοι στο κατά γράμμα των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκη, Τον είχαν ορίσει στο πλαίσιο των δικών τους συλλήψεων και φαντασιών και επίσης αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν πως Εκείνος ήταν ο Μεσσίας που τους είχαν υποσχεθεί. Τελικά, όχι μόνο έχασαν τη σωτηρία Του, αλλά αντιμετώπισαν την τιμωρία Του επειδή Τον κάρφωσαν στον σταυρό και Του αντιστάθηκαν, και ακόμη και οι απόγονοί τους κουβαλούσαν την κατάρα. Γι’ αυτό, από την αποτυχία των Φαρισαίων πρέπει να διδαχθούμε και να μην μετράμε ή ορίζουμε τον Θεό σύμφωνα με τις δικές μας φαντασίες. Ο Κύριος δεν μπορεί να μας υποδεχθεί πάνω στα σύννεφα ούτε μπορεί να χτυπήσει την πόρτα μας. Εμείς πρέπει να δίνουμε προσοχή για να ακούσουμε τα λόγια Του και να αναγνωρίσουμε τη φωνή Του. Μόνο έτσι μπορούμε να Τον καλωσορίσουμε και να καθίσουμε μαζί Του στο ίδιο τραπέζι. Ακριβώς όπως λέγεται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης: “Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού(Αποκ. 3:20)».

Ο Σιανγκ-γιανγκ που άκουγε και συγχρόνως αναλογιζόταν, σκέφτηκε πως ό,τι του είπε η σύζυγός του ήταν αλήθεια. Όταν ο Κύριος Ιησούς επιτελούσε το έργο Του, οι Φαρισαίοι και πολλοί κοινοί Ιουδαίοι άκουσαν τα λόγια Του, όμως όχι μόνο δεν Τον αποδέχθηκαν, αλλά ακόμη περισσότερο, Τον βλασφήμησαν και Τον καταδίκασαν. Ενώ ο Πέτρος, ο Ιωάννης και η Σαμαρείτισσα άκουσαν τα λόγια Του και αναγνώρισαν πως Εκείνος ήταν ο Μεσσίας που τους είχαν υποσχεθεί, και έτσι τον ακολούθησαν. Και οι δυο τύποι ανθρώπων άκουσαν τα λόγια του Κυρίου Ιησού και είδαν το έργο Του. Κάποιοι άνοιξαν την πόρτα και Τον αποδέχθηκαν, ενώ οι άλλοι σφράγισαν την πόρτα της καρδιάς τους και Τον έκλεισαν απέξω. Δεν είναι άξιον απορίας που ο Κύριος είπε: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Ιωάν. 10:27). Ο Σιανγκ-γιανγκ είπε ενθουσιασμένος: «Δόξα τω Κυρίω. Δεν είχα καταλάβει μέχρι τη σημερινή μας συναναστροφή. Ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει τις έσχατες ημέρες και χτυπά την πόρτα μας, είναι οι ομιλίες Του στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, Εκείνος χρησιμοποιεί τα λόγια Του για να χτυπήσει την πόρτα της καρδιάς των ανθρώπων. Αυτό είναι πραγματικά καλό. Τώρα έχουμε μάθει με ποιον τρόπο ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας όταν επιστρέψει, οπότε η ελπίδα μας πως θα ανοίξουμε την πόρτα και θα τον καλωσορίσουμε είναι μεγαλύτερη».

Η Τσενγκ’εν είπε: «Ναι. Ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει τα λόγια Του για να χτυπήσει την πόρτα της καρδιάς μας όταν επιστρέψει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή για να ακούσουμε τη φωνή Του. Αν ακούσουμε τις ομιλίες του Αγίου Πνεύματος να κηρύττονται από κάποιον, στο διαδίκτυο ή στο ραδιόφωνο, πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά. Από τη στιγμή που θα αναγνωρίσουμε τη φωνή του Κυρίου, πρέπει να Του ανοίξουμε την πόρτα και να αποδεχθούμε την επιστροφή Του. Μόνο έτσι μπορούμε να μεταφερθούμε ενώπιον του θρόνου Του και να παρευρεθούμε στο δείπνο του Αμνού. Όταν ο Κύριος χτυπήσει την πόρτα, αν Του φερθούμε σύμφωνα με τις συλλήψεις και τις φαντασίες μας, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι και οι κοινοί Ιουδαίοι, αρνούμενοι να αποδεχθούμε το κάλεσμά Του, θα χάσουμε για πάντα την ευκαιρία να Τον καλωσορίσουμε και να αρπαχθούμε στη βασιλεία των ουρανών».

Ο Σιανγκ-γιανγκ έγνεψε ξανά και ξανά…

Από Τσεν-σι

Αφήστε σχόλια