Μενού

Γιατί ήρθε ο Κύριος Ιησούς ενσαρκωμένος για να επιτελέσει το έργο Του

Αδελφοί και αδελφές:

Χαιρετώ όλους! Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο που προετοίμασε για μένα αυτήν τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Πολλά από τα θέματα που προξενούν σύγχυση στους αδελφούς και στις αδελφές, έχουν λυθεί μέσω αυτής της πλατφόρμας. Έχω επίσης ωφεληθεί ως οικοδεσπότης και έμαθα πολλά πράγματα που δεν καταλάβαινα πριν από την ανάγνωση της Βίβλου. Ευχαριστώ τον Κύριο γι’ αυτές τις προετοιμασίες. Τώρα, έχω ένα ερώτημα που με έχει προβληματίσει εδώ και αρκετό καιρό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά μ’ αυτό. Η Βίβλος λέει: «Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας» (Ιωάν. 1:14). «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν, αλλ’ εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού» (Φιλ. 2:6-8). Όλοι γνωρίζουμε πως την Εποχή του Νόμου, ο Θεός εργάστηκε για να οδηγήσει τον άνθρωπο μέσω του πνεύματος. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, γιατί ο Θεός ενσαρκώθηκε για να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης μέσω της σταύρωσης στην Εποχή της Χάριτος; Ποιο είναι το μυστήριο εδώ;

Ειλικρινά δική σας,

Μου Ζεν

Απάντηση:

Ευχαριστώ τον Κύριο. Υπάρχει στ’ αλήθεια ένα μυστήριο σχετικά με την ενσάρκωση του Κυρίου Ιησού για να επιτελέσει το έργο Του, αλλά αυτό που μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να συλλάβουμε είναι πολύ περιορισμένο. Πρόσφατα, μάθαμε λίγα σχετικά μ’ αυτή την πλευρά της αλήθειας από ένα βιβλίο. Τώρα, θα θέλαμε να εξερευνήσουμε αυτό το θέμα με σας. Ας συζητήσουμε αυτή την ερώτηση εξερευνώντας τα τρία σημεία που ακολουθούν:

ο Κύριος Ιησούς Χριστός

Πρώτα, ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα

Από τις Βιβλικές καταγραφές γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Μέχρι το τέλος της Εποχής του Νόμου, η διαφθορά των ανθρώπων είχε αυξηθεί και δεν ήταν σε θέση να υπακούν τον νόμο. Καθένας βρισκόταν κάτω από τον συνεχή κίνδυνο να καταδικαστεί από τον νόμο σε θάνατο επειδή τον παρέβη. Για χάρη της επιβίωσης της ανθρωπότητας, κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, η πρώτη ενσάρκωση του Θεού καρφώθηκε στον σταυρό ως προσφορά περί αμαρτίας, αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε στον Θεό, να εξομολογηθούμε και να μετανοήσουμε όταν διαπράττουμε αμαρτίες. Αν το κάνουμε, θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μας κι έτσι, μπορούμε να έρθουμε ενώπιόν Του και να λάβουμε τις αδιάκοπες ευλογίες Του και την οδηγία Του. Τέτοια έκβαση είναι δυνατή μόνο μέσω του έργου του ενσαρκωμένου Θεού. Ο Θεός είναι το Πνεύμα και δεν ήταν δυνατό για το Πνεύμα του Θεού να σταυρωθεί. Μόνο αν ενσαρκωνόταν ο Θεός ως άνθρωπος θα μπορούσε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία μέσω της σταύρωσής Του. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίον θα μπορούσε ο άνθρωπος να λάβει τη σωτηρία Του. Από αυτό βλέπουμε, πως η ενσάρκωση του Κυρίου Ιησού ήταν απολύτως για χάρη της λύτρωσης της ανθρωπότητας. Ακριβώς όπως αναφέρουν τα λόγια του Θεού: «Για τον ίδιο λόγο, κατά τη διάρκεια της πρώτης ενσάρκωσης, μόνο η σάρκα του ενσαρκωμένου Θεού μπορούσε να λυτρώσει τον άνθρωπο μέσω της σταύρωσής Του, ενώ θα ήταν αδύνατο να σταυρωθεί το Πνεύμα του Θεού ως προσφορά περί αμαρτίας για τον άνθρωπο. Ο Θεός μπορούσε να ενσαρκωθεί απευθείας για να λειτουργήσει ως προσφορά περί αμαρτίας για τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανέλθει απευθείας στον ουρανό για να πάρει την προσφορά περί αμαρτίας που είχε προετοιμάσει γι’ αυτόν ο Θεός. Ως εκ τούτου, η μόνη περίπτωση θα ήταν ο Θεός να πηγαινοέρθει λίγες φορές μεταξύ ουρανού και γης, και ο άνθρωπος να μην ανέλθει στον ουρανό για να λάβει αυτήν τη σωτηρία, διότι ο άνθρωπος είχε πέσει και, επιπλέον, απλώς δεν μπορούσε να ανέλθει στον ουρανό, πόσο μάλλον δε, μπορούσε να λάβει την προσφορά περί αμαρτίας. Συνεπώς, ήταν απαραίτητο να έλθει ο Ιησούς ανάμεσα στους ανθρώπους και να επιτελέσει προσωπικά το έργο που απλώς δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί από τον άνθρωπο».

Δεύτερο, ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε για να επιτελέσει το έργο Του, έτσι ώστε να επιτρέψει στον άνθρωπο να κατανοήσει καλύτερα το θέλημα του Θεού, και για να μας δώσει άμεση θρέψη ζωής

Ο καθένας που έχει διαβάσει την Βίβλο γνωρίζει πως, μέσω των λόγων Του, ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς εξέφρασε τις απαιτήσεις Του για τον άνθρωπο χρησιμοποιώντας ανθρώπινη γλώσσα. Για παράδειγμα, χρησιμοποίησε πολλές μεταφορές έτσι ώστε να καταλάβουν οι ακόλουθοί Του το θέλημά Του πιο ξεκάθαρα. Τα λόγια του Θεού λένε: «Το καλύτερο πράγμα σχετικά με το έργο της ενσάρκωσής Του, είναι ότι μπορεί να αφήνει ακριβή λόγια και προτροπές και το ακριβές θέλημά Του για την ανθρωπότητα σε όσους Tον ακολουθούν, έτσι ώστε οι ακόλουθοί Του να μπορούν να μεταφέρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιο συγκεκριμένα όλο το έργο της ενσάρκωσής Του και το θέλημά Του για όλη την ανθρωπότητα σε εκείνους που αποδέχονται αυτή την οδό. Μόνο το έργο του ενσαρκωμένου Θεού μεταξύ των ανθρώπων επιτυγχάνει πραγματικά το γεγονός ότι ο Θεός υπάρχει και ζει μαζί με τον άνθρωπο. Μόνο αυτό το έργο εκπληρώνει την επιθυμία του ανθρώπου να δει το πρόσωπο του Θεού, να γίνει μάρτυρας του έργου του Θεού και να ακούσει τον προσωπικό λόγο του Θεού». Από τα λόγια του Θεού μπορούμε να δούμε πως όταν ο Θεός ενσαρκώνεται για να σώσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη δική μας γλώσσα, των ανθρώπων, για εκφράσει με σαφήνεια τις απαιτήσεις Του, το θέλημά Του, τη διάθεσή Του και όλα όσα έχει και είναι. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουμε, μπορούμε να καταλάβουμε το θέλημά Του ξεκάθαρα, να γνωρίζουμε τις απαιτήσεις Του και να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ενεργούμε. Επίσης έτσι, θα μπορούμε να αποκτήσουμε πρακτική κατανόηση και γνώση γι’ Αυτόν. Κατά την περίοδο που ο Κύριος Ιησούς εργάστηκε ενσαρκωμένος, εξέφρασε τον τρόπο με τα λόγια Του: «Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Είχε όλα τα είδη απαιτήσεων για τον άνθρωπο, όπως να αγαπάνε τον Θεό με όλη την καρδιά τους, με όλη την ψυχή τους, με όλη τη διάνοιά τους, και με όλη τη δύναμή τους, να αγαπάνε τον γείτονά τους σαν τον εαυτό τους, να αγαπάνε τους εχθρούς τους, και ούτω καθεξής. Η επόμενη ιστορία καταγράφηκε στην Βίβλο. Όταν ο αδελφός του Πέτρου αμάρτησε εναντίον του, δεν ήξερε πόσες φορές θα έπρεπε να συγχωρέσει τον αδελφό του. Έτσι, ρώτησε τον Κύριο Ιησού σχετικά μ’ αυτό το θέμα και ο Κύριος του έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση (δες Ματθαίος 18:21-22). Από αυτό βλέπουμε πως η ενσάρκωση του Θεού μπορεί να θρέψει και να στηρίξει τον άνθρωπο όποτε και οπουδήποτε πηγαίνει, και μ’ αυτόν τον τρόπο θρέφει άμεσα και πρακτικά τον άνθρωπο. Σε αντιπαράθεση, το έργο του Πνεύματος δεν μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Συνεπώς, το Πνεύμα πρέπει να ενσαρκωθεί έτσι ώστε να μπορεί ο Θεός να μιλήσει με μας πρόσωπο με πρόσωπο. Μ’ αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να ακούσουμε και να καταλάβουμε τις απαιτήσεις του Θεού και να συμπεριφερόμαστε σωστά, σύμφωνα με αυτό που αρέσει στον Θεό.

Φαρισαίος

Τρίτο, ο σκοπός του έργου του Κυρίου Ιησού ήταν να αποκαλύψει την ανθρωπότητα και να διαχωρίσει κάθε είδος ατόμου

Το έργο του Θεού είναι πραγματικό. Μόνο μέσω της ενσάρκωσης του Κυρίου Ιησού ως ένας συνηθισμένος άνθρωπος, θα μπορούσε να αποκαλυφθεί πλήρως η διαφθορά του ανθρώπου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να αποκαλυφθούν οι αληθινοί πιστοί, οι αναληθείς πιστοί και οι υποκριτικοί Φαρισαίοι. Όταν ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε και ήρθε για να επιτελέσει το έργο Του, αυτοί που αναζητούσαν την αλήθεια, όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ματθαίος και ο Ναθαναήλ, αναγνώρισαν ότι ήταν ο υπεσχημένος Μεσσίας. Το αναγνώρισαν αυτό, όταν είδαν ότι τα λόγια και το έργο του Κυρίου Ιησού ήταν γεμάτα από εξουσία και δύναμη. Ως αποτέλεσμα, ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό και έλαβαν την σωτηρία Του. Αντίθετα, οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι, παρόλο που άκουσαν τα κηρύγματα του Κυρίου Ιησού, εξακολουθούσαν να μην γνωρίζουν πως οι ομιλίες του Κυρίου Ιησού ήταν η φωνή του Θεού. Νόμιζαν πως ήταν ο γιός ενός ξυλουργού χωρίς δύναμη ή ανάστημα. Έτσι, Τον καταδίκασαν αναίσχυντα και Του αντιστάθηκαν χωρίς τον παραμικρό σεβασμό. Στο τέλος διέπραξαν την μεγαλύτερη αμαρτία καρφώνοντας τον Κύριο Ιησού στον σταυρό. Ο Κύριος Ιησούς είπε κάποτε: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Ιωάν. 10:27). Από αυτό βλέπουμε πως όποιος πιστεύει ειλικρινά στον Θεό και πεινά για την αλήθεια, μόλις ακούσει τη φωνή του Θεού, θα έρθει στο φως και θα επιστρέψει ενώπιον του Θεού. Ενώ όλοι αυτοί που είναι αλαζόνες, που δεν γνωρίζουν τη φωνή του Θεού και απαρνούνται τον λόγο του Θεού, θα αποκαλυφθούν και θα εξαλειφθούν.

Μου Ζεν: Ευχαριστώ τον Θεό! Μέσω της συναναστροφής σου, κατάλαβα ότι ο Κύριος Ιησούς ενσαρκωμένος επιτελώντας το έργο Του έχει μια βαθιά και σοβαρή σημασία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το έργο του Πνεύματος. Ο Κύριος Ιησούς ενσαρκωμένος ήταν σε θέση να αλληλεπιδράσει με τον άνθρωπο, να του μιλήσει και να τον εφοδιάσει με την αλήθεια και τη ζωή σύμφωνα με τις πρακτικές δυσκολίες και ανάγκες των ανθρώπων. Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε τις απαιτήσεις του Θεού ξεκάθαρα και να ενεργήσουμε σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου Ιησού έτσι ώστε να είμαστε σε σύμπνοια με τον Θεό. Εν τω μεταξύ, όταν ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε για να επιτελέσει το έργο Του, αποκάλυψε και εξάλειψε όλους τους ψευδείς πιστούς που έφαγαν καρβέλια ψωμί και χόρτασαν και οι οποίοι αντιστάθηκαν και καταδίκασαν το έργο της ενσάρκωσής Του. Αυτό αποκαλύπτει τη δίκαιη διάθεση του Θεού. Όλη η δόξα ανήκει στον Θεό!

Προτεινόμενα:

Γιατί πρέπει ο Θεός να ενσαρκωθεί για να εργασθεί και να σώσει τον άνθρωπο

Γιατί ο Κύριος Ιησούς καλείται Χριστός;

Αφήστε σχόλια