Μενού

Γιατί ο Κύριος Ιησούς καλείται Χριστός;

Έχουν περάσει πάνω από δυο χιλιάδες χρόνια ως σήμερα από όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη και καρφώθηκε στο σταυρό καθ’ ομοίωση της αμαρτωλής σάρκας ώστε να επιτελέσει ρόλο προσφοράς για τις αμαρτίες όλων μας. Η διάθεση του Κυρίου Ιησού Χριστού για αγάπη, έλεος και μακροθυμία είναι πολύ ανώτερη από όσο μπορούμε να φτάσουμε εμείς οι διεφθαρμένοι άνθρωποι. Γι’ αυτό το όνομά Του διαδόθηκε και εξυμνήθηκε και έγινε γνωστό σε όλους και πολλοί άνθρωποι Τον πιστεύουν και Τον λατρεύουν. Οι πιστοί Τον αποκαλούν «ο αγαπητός Σωτήρας Χριστός», Τότε, γιατί ο Κύριος Ιησούς καλείται Χριστός; Για να το κατανοήσουμε αυτό το ερώτημα πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τι είναι Χριστός.

Λέει ο Θεός: «Ο ενσαρκωμένος Θεός ονομάζεται Χριστός και ο Χριστός είναι η σάρκα ντυμένη με το Πνεύμα του Θεού. Η σάρκα αυτή διαφέρει από κάθε άνθρωπο που είναι από σάρκα. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι ο Χριστός δεν είναι από σάρκα και αίμα, αντιθέτως είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος. Διαθέτει και κανονική ανθρώπινη φύση, αλλά και ολοκληρωμένη θεϊκή φύση. Κανένας άνθρωπος δεν έχει τη θεϊκή Του φύση. Η κανονική ανθρώπινη φύση Του υποστηρίζει όλες τις κανονικές δραστηριότητές Του στη σάρκα, ενώ η θεϊκή Του φύση εκτελεί το έργο του Θεού του ίδιου». Από τα λόγια του Θεού γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού. Αυτή η σάρκα είναι η ίδια σάρκα του Θεού, όπως ο Κύριος Ιησούς. Από την εμφάνισή του και μόνο, ο Κύριος Ιησούς δεν διέφερε σε τίποτα από κάθε κανονικό άνθρωπο. Είχε γονείς, αδερφούς κι αδερφές και κατεχόταν από κανονικά συναισθήματα. Παρόλα αυτά διακατεχόταν από τη θεία ουσία που εμείς οι άνθρωποι δεν διαθέτουν. Η θεία ουσία του εκφραζόταν μέσω του λόγου και του έργου Του. Γι’ αυτό το λόγο ο Κύριος Ιησούς καλείται Χριστός. Μέσω της μελέτης της Βίβλου μπορούμε να επιβεβαιώσουμε γιατί λέγεται ότι ο Κύριος Ιησούς έχει θεία υπόσταση, από τους παρακάτω παράγοντες.

1. Το έργο που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το έργο του Θεού του ίδιου — να ολοκληρώσει την Εποχή του Νόμου και να εγκαινιάσει την Εποχή της Χάριτος

Στο τέλος της Εποχής του Νόμου, οι άνθρωποι έκαναν όλο και περισσότερες αμαρτίες και όλο και περισσότερο ήταν ανίκανοι να ακολουθήσουν τους νόμους. Ρίσκαραν να καταδικαστούν και να θανατωθούν επειδή παραβίαζαν τους νόμους. Με σκοπό να απολυτρώσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα, ο Θεός έγινε σάρκα και ήρθε στη γη. Όταν άρχισε να διαδίδει την οδό της μετάνοιας, άρχισε επίσημα η Εποχή της Χάριτος. Ο Κύριος Ιησούς εργάστηκε για τρεισήμισι χρόνια. Τελικά, καρφώθηκε στο σταυρό καθ’ ομοίωση της αμαρτωλής σάρκας, απολυτρώνοντας όλη την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Έκτοτε, όσοι αποδέχονται τον Κύριο Ιησού Χριστό δεν είναι πλέον προσδεδεμένοι και καταδικασμένοι στους περιορισμούς του νόμου. Αφότου διαπράξουν αμαρτίες, μπορούν να προσευχηθούν απευθείας στον Κύριο, να ομολογήσουν και να μετανοήσουν τις αμαρτίες τους στον Κύριο και γι’ αυτό θα τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους από τον Κύριο. Αυτό το έργο θα μπορούσε να γίνει μόνο από τον Κύριο Ιησού Χριστό και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει.

2. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορούσε να εκφράσει την αλήθεια και να παρέχει ζωή

Ο Θεός λέει: «Ο Θεός που ενσαρκώθηκε, ονομάζεται Χριστός, κι έτσι, ο Χριστός που μπορεί να δώσει στους ανθρώπους την αλήθεια, ονομάζεται Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε το υπερβολικό σ’ αυτό […]». Από τα λόγια του Θεού, μπορούμε να δούμε αυτό: ο Χριστός είναι η ενσαρκωμένη σάρκα του Θεού και σίγουρα μπορεί να εκφράσει την αλήθεια.

Όπως γνωρίζουμε, αφού βαπτίστηκε ο Κύριος Ιησούς, ξεπέρασε τους πειρασμούς του διαβόλου. Αφού άρχισε να εκτελεί τη διακονία Του, έκανε πολλά σημεία και θαύματα κι εξέφραζε πολλές αλήθειες. Κήρυξε πολλά, μεταξύ των οποίων υπήρχαν λόγοι επιπλήξεων, λόγοι των απαιτήσεων Του για τον άνθρωπο και πολλές προφητείες και υποσχέσεις. Από αυτούς, έχουμε αισθανθεί ότι όλα τα λόγια του Κυρίου Ιησού είναι η αλήθεια κι έχουν εξουσία και ισχύ και ότι είναι τα λόγια του Θεού σε όλη την ανθρωπότητα, είναι η φωνή του Θεού! Όταν διέδωσε την οδό της μετάνοιας, αγόρευε ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος, σύμφωνα με τις ανάγκες του ανθρώπου. Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς Χριστός απαιτούσε από εμάς: «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Ματθ. 22:37-39); «Αλλ’ ας ήναι ο λόγος σας Ναι ναι, Ου, ού· το δε πλειότερον τούτων είναι εκ του πονηρού» (Ματθ. 5:37); «Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος, είπε· Κύριε, ποσάκις αν αμαρτήση εις εμέ ο αδελφός μου και θέλω συγχωρήσει αυτόν; έως επτάκις; Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Δεν σοι λέγω έως επτάκις, αλλ’ έως εβδομηκοντάκις επτά» (Ματθ. 18:21-22). Όλα αυτά τα λόγια είναι οι οδοί τις οποίες ο Κύριος Ιησούς μας υπέδειξε για να βαδίσουμε, επιτρέποντάς μας να γνωρίζουμε πώς να φερόμαστε ούτως ώστε να είμαστε εναρμονισμένοι με το θέλημα του Θεού και να κερδίσουμε τη σωτηρία Του. Ακριβώς όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού» (Ιωάν. 14:6).

3. Η διάθεση που εκφράστηκε από τον Κύριο Ιησού Χριστό είναι αυτή του Δημιουργού

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός εμφάνισε σημεία και θαύματα στην Ιουδαία. Αυτός θεράπευσε τους άρρωστους και εξοβέλισε τους δαίμονες για χάρη των ανθρώπων κι επίσης απένειμε τη λαμπρή Χάρη Του στους ανθρώπους. Με σκοπό να δουν τα σημεία και τα θαύματα, διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντές τους και να λάβουν κάποια χάρη από τον Κύριο, πέντε χιλιάδες άνθρωποι πήγαν εκεί όπου βρισκόταν ο Κύριος Ιησούς. Ήξερε ότι δεν ήταν αυτοί που Τον ακολουθούσαν αληθινά, παρόλα αυτά έδειξε σημείο· ταΐζοντας πέντε χιλιάδες ανθρώπους με πέντε ψωμιά και δύο ψάρια, ανοίγοντας έτσι τα μάτια τους. Και όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός καρφώθηκε στο σταυρό, είπε: «Πάτερ, συγχώρησον αυτούς· διότι δεν εξεύρουσι τι πράττουσι» (Λουκ.23:34). Επίσης μας δίδαξε: «Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, διά να γείνητε υιοί του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς, διότι αυτός ανατέλλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους» (Ματθ. 5:44-45). Από αυτά βλέπουμε ότι ο Κύριος έδειξε έλεος στην ανθρωπότητα, νοιάστηκε γι’ αυτούς και επέτρεψε σε όλους τους ανθρώπους να λάβουν κάποια από τη χάρη Του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός αποκάλυψε την αγάπη και την συμπόνια Του σε εμάς τους ανθρώπους μέσα από κάθε λεπτομέρεια των λόγων και των έργων Του. Η στάση του απέναντι σε εμάς τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα μας κάνει να δούμε το έλεος, την αγάπη, την υπομονή, την ανοχή και την συγχώρεση του Θεού, τα οποία αξίζουν να εκθειάζονται από εμάς τους ανθρώπους.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός όχι μόνο έδειξε έλεος στους ανθρώπους, αλλά αποκάλυψε επίσης το μεγαλείο Του και την οργή Του, που είναι η έμφυτη διάθεσή Του· η δίκαιολογημένη διάθεση της δυσανεξίας απέναντι στις προσβολές των ανθρώπων. Όσο για εκείνους τους Φαρισαίους που προσπάθησαν να αποκλείσουν το θέλημά Του από το να εκτελεσθεί και να βλασφήμησαν απέναντι στο έργο του Αγίου Πνεύματος, ο Κύριος τους επέπληξε, τους καταδίκασε και τους καταράστηκε. Είπε: «Και όστις είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν· όστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι» (Ματθ. 12:32)· «Αλλ’ ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς· διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλητέραν καταδίκην» (Ματθ. 23:14). Από το έργο του Κυρίου βλέπουμε ότι οι διαθέσεις που αποκάλυψε δεν είναι μόνο έλεος και αγάπη αλλά και δικαιοσύνη και μεγαλείο κι ότι οι διαθέσεις Του είναι ζωντανές. Ο Χριστός είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού και αυτό που εκφράζει ανά πάσα στιγμή και σε κάθε τόπο είναι η έμφυτη διάθεσή Του. Είναι ακριβώς όπως λέει ο Θεός: «Ο Χριστός δεν είναι μόνο η εκδήλωση του Θεού πάνω στη γη, αλλά και η ιδιαίτερη ενσάρκωση του Θεού, καθώς πραγματοποιεί και ολοκληρώνει το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτή η ενσάρκωση δεν μπορεί απλώς να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να φέρει επαρκώς εις πέρας το έργο του Θεού στη γη, να εκφράζει τη διάθεση του Θεού, να αντιπροσωπεύει επαρκώς τον Θεό και να παρέχει ζωή στον άνθρωπο».

Από το έργο και το λόγο του Κυρίου Ιησού, καθώς και τις διαθέσεις που εξέφρασε, μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού και η εμφάνιση του Χριστού. Εμφανίστηκε να είναι ένας κανονικός και πρακτικός άνθρωπος απ’ έξω, αλλά αυτό που είπε και έκανε είναι η έκφραση της εγγενούς ουσίας του Θεού. Επομένως, δεν είναι δύσκολο να κατανοηθεί ο λόγος που ο Κύριος Ιησούς ονομάζεται Χριστός.

Του Qianqian, China

Προτεινόμενα:

Οι ιδέες μου για την ονομασία «Χριστός»

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα κατέβει μόνο με σύννεφα όταν επιστρέψει

Αφήστε σχόλια