Μενού

Οπότε, αυτή είναι η σπουδαιότητα της ενσάρκωσης του Θεού

«Ουέι-ουέι, εσύ είσαι;»

«Τσιν-ουί;»

«Ω, Ουέι-ουέι! Η παλιά μου γειτόνισσα! Τι έκπληξη να πέσω πάνω σου! Δεν έχουμε ειδωθεί για χρόνια και συναντιόμαστε ξανά σε μια ξένη χώρα. Αυτό είναι πραγματικά μία από τις διευθετήσεις του Κυρίου!»

«Ναι, πράγματι! Δόξα τω Θεώ!»

Μια παλιά γνωριμία από την πατρίδα φέρνει εκπληκτικά νέα

Το όνομά μου είναι Ουέι-ουέι, και στο τέλος του 2016 ήρθα μόνη μου σε μια ξένη χώρα —την Αμερική— για να εργαστώ. Είμαι χριστιανή, οπότε φυσικά η εκκλησία έγινε το μόνο μέρος όπου μπορούσα να νιώσω πως ήμουν στο σπίτι μου. Όμως, απογοητεύτηκα όταν κατάλαβα πως τα κηρύγματα του πάστορα είτε ήταν σχετικά μόνο με τη θεολογική θεωρία είτε μιλούσε για την παράδοση του ανθρώπου στο φαγητό, το ποτό και τη φαιδρότητα, ή ακόμη έφθανε στο σημείο να ορίσει ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων για να δωρίσουμε στην εκκλησία. Ένιωθα πως η ζωή μου δεν εφοδιαζόταν και ένιωθα μεγάλη αποστροφή γι’ αυτές τις μεθόδους, και έτσι με τον καιρό κατέληξα να πηγαίνω όλο και λιγότερο στην εκκλησία. Όταν συνάντησα τυχαία τη Τσιν-ουί, έμαθα πως η αδελφή Τσιανγκ Λινγκ, συγχωριανή μας, ζούσε επίσης στην ίδια πόλη με εμάς, και πως το σπίτι της ήταν χώρος συναντήσεων. Χάρηκα πολύ που το άκουσα αυτό, κι έτσι στη συνέχεια παρευρισκόμουν σε συναντήσεις με τη Τσιν-ουί στο σπίτι της Τσιανγκ Λινγκ.

Σε μια συνάντηση, η Τσιανγκ Λινγκ είπε σε μένα πολύ σοβαρά: «Ήξερες, Ουέι-ουέι, πως ο Κύριος Ιησούς ήδη ενσαρκώθηκε και έχει επιστρέψει και πως εκφράζει τα λόγια Του και επιτελεί το έργο Του της κρίσεως ξεκινώντας από την οικογένεια του Θεού;»

Απόρησα με αυτό που μου είπε η Τσιανγ Λινγκ και είπα: «Ο Κύριος έχει ενσαρκωθεί και έχει επιστρέψει; Δεν είναι δυνατόν! Στη Βίβλο υπάρχουν σαφείς προφητείες σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου: “Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν” (Πράξ. 1:11). Όταν ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε, αναχώρησε μέσα σε ένα λευκό σύννεφο με το υπερβατικό Πνεύμα Του . Οπότε, όταν ο Κύριος επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, σίγουρα θα έρθει μέσα στο πνευματικό Του σώμα. Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να ενσαρκωθεί ξανά;»

Η Τσιν-ουί, χαμογελώντας, είπε: «Ουέι-ουέι, επίτρεψέ μου να σου διαβάσω τα λόγια του Θεού. Ο Θεός λέει: “Βάλε στην άκρη τις αντιλήψεις σου περί ‘αδύνατου’! Όσο περισσότερο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι κάτι είναι αδύνατο, τόσο πιθανότερο είναι αυτό να συμβεί, διότι η σοφία του Θεού υπερβαίνει τον ουρανό, οι σκέψεις του Θεού είναι υψηλότερες από τις σκέψεις του ανθρώπου και το έργο του Θεού υπερβαίνει τα όρια της σκέψης και της αντίληψης του ανθρώπου. Όσο πιο αδύνατο είναι κάτι, τόσο περισσότερο υπάρχει η αλήθεια που πρέπει να αναζητηθεί· όσο περισσότερο κείται κάτι πέραν της αντίληψης και της φαντασίας του ανθρώπου, τόσο περισσότερο περιέχει το θέλημα του Θεού”. Ο Θεός είναι τόσο παντοδύναμος και σοφός και η σκέψη Του είναι πέρα από κάθε σκέψη των ανθρώπων. Έχουμε διαφθαρεί από τον Σατανά και η κατανόησή μας για τον Θεό είναι γεμάτη με συλλήψεις και φαντασιώσεις, και ούτε και έχουμε την ικανότητα να εισχωρήσουμε άμεσα στον πνευματικό κόσμο, οπότε πώς μπορούμε να οριοθετούμε τις ενέργειες του Θεού σ’ αυτό και σ’ εκείνο; Επίσης, οι προφητείες στη Βίβλο εμπεριέχουν τη σοφία και τα μυστήρια του Θεού και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι τόσο απλές όσο εμείς φανταζόμαστε, πολύ δε λιγότερο θα εκπληρωθούν σύμφωνα με την κυριολεκτική σημασία των λέξεων. Για παράδειγμα, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές προφητείες που αφορούν την επιστροφή του Μεσσία. Η φαντασία των ανθρώπων ήταν ανεξέλεγκτη όταν διαβάζαν αυτά τα λόγια: “Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης. Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι τέλος, επί τον θρόνον του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, διά να διατάξη αυτήν και να στερεώση αυτήν εν κρίσει και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Ιεχωβά των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο” (Ησ. 9:6-7). Όταν διάβασαν αυτό το εδάφιο, πίστεψαν πως ο Μεσσίας που θα ερχόταν στην εξουσία ήταν ο Υιός του επουράνιου Πατέρα, πώς έπρεπε να γεννηθεί σε παλάτι και πως θα ήταν υπερβατικός, εξαιρετικός και εντυπωσιακά λαμπρός, και ο τρόπος που Τον φαντάζονταν κατέληξε να είναι αντίθετος με τα γεγονότα. Ο Κύριος Ιησούς γεννήθηκε σε μια φάτνη, μέσα σε ένα κανονικό, φυσιολογικό σώμα, και γι’ αυτό οι άνθρωποι εκείνου του καιρού όχι μόνο δεν Τον αποδέχθηκαν, αλλά επίσης Τον καταδίκασαν και Τον απέρριψαν και Τον σταύρωσαν, και τελικά υπέφεραν την οδύνη της εθνικής υποδούλωσης. Δεν εξυπηρετεί αυτό ως ένα μάθημα για την αποτυχία της πίστης κάποιου που προκύπτει εξηγώντας τη Βίβλο κατά γράμμα; Μπορεί μια τόσο περιορισμένη κατανόηση, όπως αυτή που έχουμε τώρα, να είναι τα πραγματικά γεγονότα του έργου του Κυρίου όταν Εκείνος επιστρέψει; Γι’ αυτό, δεν μπορούμε να οριοθετούμε το έργο του Θεού μέσα στο πλαίσιο των δικών μας φαντασιώσεων και συλλήψεων, αλλά αντίθετα, μόνο αν διερευνούμε με μια καρδιά που αναζητά, θα μας διαφωτίσει ο Θεός για να κατανοήσουμε την αληθινή σημασία των γραφών».

Προφητεύει η Βίβλος πως ο Κύριος θα ενσαρκωθεί όταν επιστρέψει;

Όταν άκουσα τη Τσιν-ουί, σκέφτηκα πως αυτά που είπε ακούγονταν λογικά. Η έλευση του Κυρίου είναι ένα μεγάλο γεγονός, και εμείς πρέπει να το διερευνήσουμε διεξοδικά. Είπα: «Λοιπόν, υπάρχει κάποια βάση στη Βίβλο γι’ αυτά που λες σχετικά με την ενσάρκωση του Κυρίου όταν επιστρέψει;»

Η Τσιανγκ Λινγκ είπε χαμογελώντας: «Υπάρχουν πολλοί στίχοι στη Βίβλο οι οποίοι προφητεύουν πως ο Κύριος θα ενσαρκωθεί, όπως: “Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου” (Λουκ. 12:40). “Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης” (Λουκ. 17:24-25). “Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού” (25:6), και ούτω καθεξής. Ο “Υιός του ανθρώπου” και ο “νυμφίος” για τους οποίους μιλούν αυτοί οι στίχοι, αναφέρονται όλοι στον ενσαρκωμένο Θεό. Ο “Υιός του ανθρώπου” αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που έχει γεννηθεί από άνθρωπο και που έχει μια κανονική ανθρώπινη φύση. Αν αναφερόταν στο “Πνεύμα”, τότε δεν θα έλεγε “ο Υιός του ανθρώπου”. Για παράδειγμα, ο Ιεχωβάς είναι το Πνεύμα, και άρα δεν μπορεί να αποκαλείται “ο Υιός του ανθρώπου”“ο Υιός του ανθρώπου”“ο Υιός του ανθρώπου”. Ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς αποκαλείται ο Υιός του ανθρώπου και Χριστός, επειδή Εκείνος είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού, και Εκείνος έγινε ένας κανονικός, φυσιολογικός άνθρωπος και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους. Ακριβώς επειδή ο ενσαρκωμένος Θεός ήταν τόσο κανονικός και φυσιολογικός, οι άνθρωποι δεν πίστεψαν πως ο Κύριος Ιησούς ήταν Θεός και είπαν πως ήταν μόνο ο γιος ενός μαραγκού. Έτσι, Τον γελοιοποίησαν και Τον συκοφάντησαν, Τον καταδίκασαν και Τον απέρριψαν, και στο τέλος Τον κάρφωσαν στον σταυρό. Γι’ αυτό, οι φράσεις “η έλευση του Υιού του ανθρώπου” και “ο Υιός του ανθρώπου θα έλθει” για τις οποίες μίλησε ο Κύριος Ιησούς, σημαίνουν πως ο Κύριος θα έρθει ενσαρκωμένος όταν επιστρέψει τις έσχατες ημέρες. Αν ο Θεός κατέβαινε μέσα σε ένα λευκό σύννεφο με το υπερβατικό Πνεύμα, τότε όλοι οι άνθρωποι θα έπεφταν στο έδαφος για να αποδώσουν λατρεία, επειδή ποιος θα τολμούσε τότε να Τον αψηφήσει ή να Τον καταδικάσει; Και τότε η προφητεία του Κυρίου: “Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης”, δεν θα μπορούσε να εκπληρωθεί».

Γιατί ο Κύριος θα ενσαρκωθεί όταν επιστρέψει

Καθώς άκουγα τη Τσιανγκ Λινγκ να μιλάει, διάβαζα προσεκτικά αυτούς τους στίχους των Γραφών, και η καρδιά μου συγκρουόταν με τις απόψεις της. Αλλά όταν σκέφτηκα πως ο Θεός υπέφερε πολλά όταν εργαζόταν ενσαρκωμένος, ένιωσα αρκετά μπερδεμένη: «Γιατί ο Θεός δεν εργάστηκε μέσω του Πνεύματος τις έσχατες ημέρες; Μήπως και ο Ιεχωβάς Θεός δεν επιτέλεσε το έργο Του μέσω του Πνεύματος;» Έτσι μίλησα πάνω στη σύγχυσή μου. Τότε η Τσιανγκ Λινγκ είπε: «Στην πραγματικότητα, με όποιον τρόπο κι αν εργάζεται ο Θεός, αυτό γίνεται σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Τις έσχατες ημέρες ο Θεός ενσαρκώνεται για να εκφράσει τα λόγια Του, να επιτελέσει το έργο Του της κρίσεως ξεκινώντας από την οικογένεια του Θεού, να αποκαλύψει τη διαφθορά των ανθρώπων και την αντίδραση στα λόγια Του, να κρίνει τη σατανική φύση των ανθρώπων που αψηφά τον Θεό, και τελικά θα εξαγνίσει, θα σώσει και θα τελειώσει τους ανθρώπους. Αν εργαζόταν μέσω του Πνεύματος και όχι ενσαρκωμένος, δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Ας διαβάσουμε ένα εδάφιο από τα λόγια του Θεού».

Πήρα το βιβλίο με τα λόγια του Θεού που μου έδωσε η Τσιανγκ Λινγκ και διάβασα με σοβαρότητα: «Ο Θεός δεν σώζει τον άνθρωπο χρησιμοποιώντας απευθείας τη μέθοδο του Πνεύματος και την ταυτότητα του Πνεύματος, διότι το Πνεύμα Του δεν μπορεί μήτε να το αγγίξει, μήτε να το δει, μήτε και να το προσεγγίσει ο άνθρωπος. Αν προσπαθούσε να σώσει τον άνθρωπο χρησιμοποιώντας απευθείας τη μέθοδο του Πνεύματος, ο άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση να λάβει τη σωτηρία Του. Αν ο Θεός δεν ενδυόταν την εξωτερική μορφή ενός δημιουργημένου ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση να λάβει αυτήν τη σωτηρία. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να Τον προσεγγίσει, όπως κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει το σύννεφο του Ιεχωβά. Μόνο με το να γίνει ένα δημιουργημένο ανθρώπινο ον, δηλαδή, μόνο βάζοντας τον λόγο Του στο σώμα από σάρκα στο οποίο πρόκειται να μεταμορφωθεί, μπορεί Εκείνος να ενσταλάξει προσωπικά τον λόγο σε όλους όσοι Τον ακολουθούν. Τότε μόνο μπορεί ο άνθρωπος να δει και να ακούσει προσωπικά τον λόγο Του και, επιπλέον, να πάρει στην κατοχή του τον λόγο Του και, μέσω αυτού, να σωθεί ολοκληρωτικά. Εάν ο Θεός δεν ενσαρκωνόταν, κανένας θνητός δεν θα μπορούσε να λάβει τόσο μεγάλη σωτηρία, και δεν θα σωζόταν ούτε ένας άνθρωπος. Εάν το Πνεύμα του Θεού εργαζόταν απευθείας μεταξύ των ανθρώπων, ολόκληρη η ανθρωπότητα θα πατασσόταν ή, διαφορετικά, εφόσον δεν θα είχε τρόπο να έλθει σε επαφή με τον Θεό, θα πιανόταν αιχμάλωτη του Σατανά».

«Ο άνθρωπος έχει διαφθαρεί από τον Σατανά και είναι ανώτερος από όλα τα πλάσματα του Θεού, οπότε ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη σωτηρία του Θεού. Το αντικείμενο της σωτηρίας του Θεού είναι ο άνθρωπος, όχι ο Σατανάς κι αυτό που θα σωθεί είναι η σάρκα του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου και όχι ο διάβολος. Ο Σατανάς είναι το αντικείμενο της εξόντωσης του Θεού, ο άνθρωπος είναι το αντικείμενο της σωτηρίας του Θεού και η σάρκα του ανθρώπου έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, οπότε η πρώτη που θα σωθεί πρέπει να είναι η σάρκα του ανθρώπου. Η σάρκα του ανθρώπου έχει διαφθαρεί πολύ βαθιά και έχει γίνει κάτι που αντιτίθεται στον Θεό, η οποία ακόμη και απροκάλυπτα αντιτίθεται στον Θεό και αρνείται την ύπαρξή Του. Αυτή η διεφθαρμένη σάρκα είναι απλά πάρα πολύ ανυπάκουη και τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί ή να αλλάξει από τη διεφθαρμένη διάθεση της σάρκας. Ο Σατανάς έρχεται στη σάρκα του ανθρώπου για να προκαλέσει διαταραχή και χρησιμοποιεί τη σάρκα του ανθρώπου για να διαταράξει το έργο του Θεού, να βλάψει το σχέδιο του Θεού κι έτσι ο άνθρωπος μετατρέπεται σε Σατανά και εχθρό του Θεού. Για να σωθεί ο άνθρωπος, πρέπει πρώτα να κατακτηθεί. Εξαιτίας αυτού, ο Θεός αποδέχεται την πρόκληση, ενσαρκώνεται για να επιτελέσει το έργο που προτίθεται να κάνει και μάχεται τον Σατανά. Ο στόχος Του είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας, η οποία έχει διαφθαρεί, και η ήττα και η εξόντωση του Σατανά, ο οποίος επαναστατεί εναντίον Του. Νικά τον Σατανά μέσα από το έργο Του της κατάκτησης του ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα σώζει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα. Έτσι, πρόκειται για έργο που επιτυγχάνει δύο στόχους ταυτόχρονα».

Η Τσιανγκ Λινγκ συναναστράφηκε μαζί μας, λέγοντας: «—’’ αυτόν τον τρόπο, αν ο Θεός χρησιμοποιούσε το Πνεύμα Του για να επιτελέσει άμεσα το έργο Του της κρίσεως και του εξαγνισμού τις έσχατες ημέρες, δεν θα είχαμε καταστραφεί εδώ και καιρό; Γι’ αυτό, ο Θεός ενσαρκώθηκε ακόμη μια φορά για να εργαστεί ανάμεσά μας σύμφωνα με τις ανάγκες της διεφθαρμένης ανθρωπότητας και σύμφωνα με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος έχει διαφθαρεί. Διότι, μόνο με την ενσάρκωση του Θεού για να επιτελέσει το έργο Του, μπορεί Εκείνος να δείξει κατανόηση για την αδυναμία μας, να μας επιτρέψει μια ευκαιρία για να μετανοήσουμε και να κάνει εφικτό για εμάς να σωθούμε ολοκληρωτικά».

Ακούγοντας τη Τσιανγκ Λινγκ να συναναστρέφεται μ’ αυτόν τον τρόπο, συγκινήθηκα πολύ —κάθε έργο του Θεού πράγματι εμπεριέχει την αγάπη Του. Είπα: «Τώρα καταλαβαίνω πως τα οφέλη της ανθρωπότητας από την ενσάρκωση του Θεού για να επιτελέσει το έργο Του είναι πράγματι πολύ καλύτερα σε σύγκριση με το αν Εκείνος εργαζόταν μέσω του Πνεύματος. Δεν είναι ανάγκη να θανατωθούμε από το Πνεύμα του Θεού επειδή είμαστε τόσο διεφθαρμένοι».

Εκείνη τη στιγμή, η Τσιν-ουί απευθύνθηκε χαρούμενη στη Τσιανγκ Λινγκ, λέγοντας: «Η Ουέι-ουέι καταλαβαίνει! Δόξα τω Θεώ!»

Μια ακόμη πτυχή της σπουδαιότητας της ενσάρκωσης

Η Τσιανγκ Λινγκ είπε επίσης χαρούμενη: «Σωστά. Ουέι-ουέι, υπάρχει ακόμη μια πτυχή της σπουδαιότητας της ενσάρκωσης του Θεού. Ας διαβάσουμε ένα άλλο εδάφιο από τα λόγια του Θεού».

Διάβασα: «Η διεφθαρμένη διάθεση κι η παρακοή κι η αντίσταση του ανθρώπου εκτίθενται όταν βλέπει τον Χριστό, κι η παρακοή κι η αντίσταση που εκτίθενται εκείνη τη στιγμή, εκτίθενται πιο απόλυτα και πληρέστερα απ’ ό,τι σε κάθε άλλη. Ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου —ο Υιός του ανθρώπου που κατέχει κανονική ανθρώπινη φύση— γι’ αυτό ο άνθρωπος ούτε Τον τιμά ούτε Τον σέβεται. O Θεός ζει στη σάρκα, γι’ αυτό η παρακοή του ανθρώπου έρχεται στο φως λεπτομερώς και έντονα. Λέω, λοιπόν, ότι η έλευση του Χριστού έχει φέρει στο φως όλη την παρακοή της ανθρωπότητας και έχει φανερώσει εντελώς τη φύση του ανθρώπινου γένους. Αυτό ονομάζεται “δελεάζοντας μια τίγρη να κατεβεί απ’ το βουνό” και “δελεάζοντας έναν λύκο να βγει έξω από τη σπηλιά”».

Αναλογιζόμενη αυτό, είπα σιγανά: «“δελεάζοντας μια τίγρη να κατεβεί απ’ το βουνό” και “δελεάζοντας έναν λύκο να βγει έξω από τη σπηλιά”».

Η Τσιανγκ Λινγκ είπε γελώντας: «Αυτά τα λόγια αποδίδουν μια πολύ ζωντανή εικόνα: Ο Θεός ο ίδιος έχει έρθει στη γη μέσα σε ένα κανονικό, φυσιολογικό σώμα, και επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε τον Θεό, φυσικά αποκαλύπτουμε πολλές συλλήψεις και φαντασιώσεις, καθώς και αντίδραση και άμυνα. Αν ο Θεός ερχόταν τις έσχατες μέρες μέσω του Πνεύματος για να εκτελέσει το έργο Του να θέσει ένα τέλος σ’ αυτήν την εποχή, τότε ο καθένας θα έπεφτε στο έδαφος και θα προσκυνούσε, επειδή ποιος θα τολμούσε τότε να εξεγερθεί εναντίον Του και να Τον αψηφήσει; Πώς θα μπορούσε να διακριθεί το καλό από το κακό; Γι’’’».

Εκείνη τη στιγμή, τα μάτια μου και η καρδιά μου άνοιξαν, και είπα γελώντας: «Τώρα καταλαβαίνω! Ο Θεός ενσαρκώνεται για να επιτελέσει το έργο Του εξαιτίας των δικών μας αναγκών ως διεφθαρμένης ανθρωπότητας, και μόνο μέσω της ενσάρκωσης του Θεού μπορεί Εκείνος να ξεσκεπάσει την αντίδραση και την άμυνα των ανθρώπων, και έτσι να επιτύχει τον στόχο Του που είναι να ανταμείψει τους καλούς και να τιμωρήσει τους αδύναμους. Δόξα τω Θεώ —όλα αυτά τα λόγια είναι ένα μυστήριο που μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει. Πιστεύω τώρα πως ο Θεός πράγματι έχει επιστρέψει! Ουάου, η έλευση του Κυρίου είναι κάτι τόσο σημαντικό, κι εγώ δεν γνώριζα τίποτε γι’ αυτό. Η πίστη μου στον Θεό είναι τόσο αργόστροφη…»

Η Τσιανγκ Λινγκ είπε: «Δόξα τω Θεώ που δεν είναι ακόμη πολύ αργά για να αποδεχθείς το έργο Του!»

Έγνεψα με το κεφάλι μου, νιώθοντας αγαλλίαση.

Αφού είχε περάσει λίγος καιρός, μέσα από την παρουσία μου στις συναντήσεις και την παρακολούθηση ευαγγελικών ταινιών, βεβαιώθηκα απολύτως για το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, καλωσόρισα την εμφάνιση του Κυρίου και η καρδιά μου γέμισε με χαρά! Στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, όλοι οι αδελφοί και οι αδελφές επιδιώκουν την αλήθεια και ζουν σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, κι εγώ μπήκα μέσα σ’ αυτή τη μεγάλη οικογένεια για να αντιληφθώ την αγάπη του Θεού και τη ζεστασιά του να ανήκεις σε μια οικογένεια. Νιώθω τόσο ευγνώμων!

Από την Ουέι-ουέι, ΗΠΑ

Προτεινόμενα:

Γιατί ήρθε ο Κύριος Ιησούς ενσαρκωμένος για να επιτελέσει το έργο Του

Πώς θα αρπάξει τους αγίους στη βασιλεία των ουρανών όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει;

Αφήστε σχόλια