Μενού

Οι ταπεινοί αναζητητές μπορούν να συναντήσουν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου

Θέλω να θέσω μια ερώτηση: είναι γραμμένο στη Βίβλο: «Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:23-24). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες θα εξαπατήσουν τους πιστούς τις έσχατες ημέρες, όταν θα έρθει πάλι επιστρέψει ο Κύριος Ιησούς. Εμείς, οι πιστοί στον Κύριο, λαχταρούμε για την επιστροφή Του. Ωστόσο, όταν ακούμε κάποιον να κηρύττει τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, συχνά δεν τολμούμε να τους προσεγγίσουμε ή να διερευνήσουμε το ευαγγέλιο από φόβο μήπως εξαπατηθούμε από τους ψευδόχριστους και τους ψευδοπροφήτες. Οπότε, πώς ακριβώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα;

Εμείς οι Χριστιανοί δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, γιατί είναι ένα σημαντικό γεγονός που αφορά το εάν οι πεποιθήσεις μας εγκρίνονται από τον Κύριο. Σήμερα, τις έσχατες ημέρες, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι η εποχή που ο Κύριος θα έρθει και πάλι. Ως εκ τούτου, πολλοί άνθρωποι αναμένουν με ανυπομονησία να καλωσορίσουν την επιστροφή του Κυρίου σε σύντομο χρονικό διάστημα και να δουν τον Κύριο. Αλλά ταυτόχρονα, θυμούνται τις νουθεσίες του Κυρίου Ιησού στον άνθρωπο, «Διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται […]», και να αντιμετωπίζουν τυχόν νέα σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου με επιφύλαξη και σύνεση, από φόβο μήπως εξαπατηθούν. Πολλοί αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω έχουν αυτά τα συγκρουόμενα συναισθήματα. Λοιπόν, πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε τα βήματα του Κυρίου και να αποφύγουμε να εξαπατηθούμε;

Στην πραγματικότητα, η ουσία του θέματος είναι να έχουμε σωστές ερμηνείες των λόγων του Κυρίου. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:23-24). Τα λόγια του Κυρίου δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και παρατηρητικοί για τα νέα της επιστροφής του Κυρίου ενώ περιμένουμε. Σίγουρα δεν μας απαγορεύουν να αναζητούμε την επιστροφή Του γιατί οι ψευδοχριστιανοί εμφανίζονται τις έσχατες ημέρες. Εάν φοβόμαστε ότι θα εξαπατηθούμε από ψευδόχριστους και να αρνηθούμε όλα τα νέα σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου, ποτέ δεν θα συναντήσουμε τον Κύριο Ιησού που επέστρεψε. Γι’ αυτό όσο εμείς φυλασσόμαστε τυφλά από τους ψευδόχριστους, ο Κύριος έχει επιστρέψει εδώ και πολύ καιρό και έχει αρπάξει τους πιστούς εκείνους που αναζητούν και διερευνούν την αληθινή οδό προς τη βασιλεία του Θεού. Δεν πρέπει να «εγκαταλείψουμε το φαγητό επειδή φοβόμαστε μήπως πνιγούμε». Πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι σοφοί συχνά σκοντάφτουν πάνω σ’ αυτό, ενώ, αντίθετα, οι φρόνιμες παρθένες παρακολουθούν και περιμένουν, και επίσης αναζητούν, με ταπεινή καρδιά, όπως στα λόγια του Κυρίου: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου» (Ιωάν. 10:27). Μόνο εκείνοι που μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα του Αμνού και είναι αυτοί που ευλογούνται από τον Θεό.

Αν θέλουμε να προστατευθούμε για να μην εξαπατηθούμε από τους ψευδόχριστους, πρέπει να έχουμε ικανότητα να διακρίνουμε. Εφόσον αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια για το πώς να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από ψευδόχριστους, θα μπορούμε να διακρίνουμε τον αληθινό από το ψεύτικο, ανεξάρτητα από το πόσο καλά οι ψευδόχριστοι μιμούνται τον Χριστό. Πώς λοιπόν θα διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους;

Ο Θεός λέει: «Αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την ουσία του Θεού, κι αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την έκφραση του Θεού. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα φέρνει το έργο που πρέπει να επιτελέσει. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα εκφράζει αυτό που είναι και θα έχει την ικανότητα να μεταδώσει την αλήθεια στον άνθρωπο, να του εμφυσήσει τη ζωή και να του δείξει την οδό. Η σάρκα που δεν περιέχει την ουσία του Θεού ασφαλώς δεν είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Για να διερευνήσει ο άνθρωπος αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, πρέπει να το προσδιορίσει από τη διάθεση που Αυτός εκφράζει και τον λόγο που Αυτός εκφέρει. Δηλαδή, πρέπει να κριθεί από την ουσία του Θεού κατά πόσο είναι ή όχι η ενσάρκωσή Του και κατά πόσο είναι ή όχι η αληθινή οδός. Και συνεπώς, προκειμένου να προσδιορίσουμε αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, το σημαντικότερο είναι να δίνουμε προσοχή στην ουσία Του (στο έργο Του, τον λόγο Του, τη διάθεσή Του και πολλά άλλα), παρά στην εξωτερική εμφάνιση. Αν ο άνθρωπος κοιτάζει μόνο την εξωτερική εμφάνισή Του και παραβλέπει την ουσία Του, τότε αυτό καταδεικνύει την άγνοια και την αφέλεια του ανθρώπου» (Τι σημαίνει να πιστεύεις πραγματικά στον Θεό).

«Ο Θεός που ενσαρκώθηκε, ονομάζεται Χριστός, κι έτσι, ο Χριστός που μπορεί να δώσει στους ανθρώπους την αλήθεια, ονομάζεται Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε το υπερβολικό σ’ αυτό, γιατί Εκείνος κατέχει την ουσία του Θεού, κατέχει τη διάθεση του Θεού και τη σοφία στο έργο Του, τα οποία είναι άφταστα για τον άνθρωπο. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού, είναι απατεώνες» (Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή).

«Εκτός του Χριστού, όσοι αναληθώς ισχυρίζονται πως είναι ο Χριστός δεν κατέχουν τις ιδιότητές Του. Όταν παραταχθεί απέναντι από την αλαζονική και ματαιόδοξη διάθεση αυτών των ψευδόχριστων, γίνεται εμφανές ποιο είδος της σάρκας είναι πραγματικά ο Χριστός. Όσο πιο ψευδείς είναι αυτοί οι ψευδόχριστοι, τόσο περισσότερο επιδεικνύονται και τόσο πιο ικανοί είναι για σημεία και τέρατα για να παραπλανήσουν τον άνθρωπο. Οι ψευδόχριστοι δεν κατέχουν τις ιδιότητες του Θεού. Ο Χριστός δεν έχει κηλιδωθεί από οποιοδήποτε στοιχείο που ανήκει στους ψευδόχριστους» (Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα).

«Δεν είσαι σε θέση να δημιουργείς νέα μονοπάτια ούτε να εκπροσωπείς το Πνεύμα. Δεν μπορείς να εκφράσεις το έργο του Πνεύματος ούτε τα λόγια που εκφέρει Εκείνο. Δεν μπορείς να επιτελέσεις το έργο του ίδιου του Θεού ούτε το έργο του Πνεύματος. Η σοφία, το θαύμα και η ακαταληπτότητα του Θεού, καθώς και η ολότητα της διάθεσης με την οποία ο Θεός παιδεύει τον άνθρωπο —όλα τους υπερβαίνουν την ικανότητά σου να τα εκφράσεις. Θα ήταν, συνεπώς, ανώφελο να προσπαθήσεις να ισχυριστείς ότι είσαι ο Θεός· θα είχες μόνο το όνομα και καθόλου ουσία. […] Αν δεν μπορείς ούτε να ανοίξεις τον δρόμο για μια νέα εποχή, ούτε να φέρεις την παλαιά στο τέλος της, ούτε να αναγγείλεις μια νέα εποχή, ούτε να επιτελέσεις νέο έργο, τότε δεν μπορείς να αποκαλείσαι Θεός!» (Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)).

Από τα λόγια του Θεού μαθαίνουμε ότι ο Χριστός είναι σε θέση να αναγγείλει μια νέα εποχή, θέσει τέλος στην παλιά, να φέρει το νέο έργο και να μας δώσει την αλήθεια, την οδό και τη ζωή. Ο Κύριος Ιησούς έθεσε τέλος στην Εποχή του Νόμου και έφερε την Εποχή της Χάριτος. Επιτέλεσε το λυτρωτικό έργο βασισμένος στην Εποχή του Νόμου και μας έφερε τον νέο τρόπο να κάνουμε πράξη, όπως να μας διδάξει να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, να μετανοήσουμε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον κλπ. Στις έσχατες ημέρες, η έλευση του Παντοδύναμου Θεού έχει θέσει τέλος στην Εποχή της Χάριτος και έχει φέρει την Εποχή της Βασιλείας. Εκτελεί μια φάση του έργου της κρίσεως και του εξαγνισμού με βάση το έργο της λύτρωσης. Σε αυτό το στάδιο του έργου των έσχατων ημερών, κρίνει την ανθρωπότητα με λόγια και με αυτόν τον τρόπο παραχωρεί σε μας τους διεφθαρμένους ανθρώπους όλες τις αλήθειες για την επιδίωξη της σωτηρίας από εμάς και τους τρόπους για να μεταμορφωθούμε ως προς τις διαθέσεις μας, ώστε να απαλλαγούμε από σατανικές διεφθαρμένες διαθέσεις και τελικά να οδηγηθούμε στον όμορφο τελικό προορισμό. Οι ψευδόχριστοι, ωστόσο, δεν μπορούν ούτε να αναγγείλουν μια νέα εποχή ούτε να κάνουν το νέο έργο του Θεού. Αφού ο Θεός έχει ολοκληρώσει ένα στάδιο του έργου, μπορούν μόνο να ακολουθήσουν από πίσω και να προσπαθήσουν να Τον μιμηθούν και να εξαπατήσουν τους ανθρώπους, επιδεικνύοντας μερικά απλά σημάδια και θαύματα, όπως τη θεραπεία και τον εξορκισμό δαιμόνων. Μερικά σημαντικά θαύματα, όπως η ανάσταση των νεκρών και η αποκατάσταση της όρασης στους τυφλούς, είναι σίγουρα πέρα από τις ικανότητές τους. Επιπλέον, οι ψευδόχριστοι δεν μπορούν να εκφράσουν καθόλου αλήθειες, πολύ λιγότερο να μας φέρουν το μονοπάτι με το οποίο θα αλλάξουμε τη διάθεση της ζωής μας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ψευδόχριστοι σίγουρα δεν διαθέτουν θεϊκή ουσία. Έτσι λέγεται στη Βίβλο: «Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:23-24). Είναι φανερό ότι ο Κύριος Ιησούς θέλει να προειδοποιήσει τους ανθρώπους των εσχάτων ημερών να φυλαχτούν από τους ψευδόχριστους και τους ψευδοπροφήτες που εκτελούν μερικά απλά σημάδια και θαύματα για να προσπαθήσουν να Τον μιμηθούν και να μας εξαπατήσουν. Εκείνος θέλει να έχουμε ικανότητα να διακρίνουμε τις πράξεις των ψευδόχριστων και των ψευδοπροφητών. Εν τω μεταξύ, θέλει επίσης να μας ενημερώσει ότι όταν θα έρθει ξανά τις έσχατες ημέρες, δεν θα κάνει το έργο που έκανε στο παρελθόν, επειδή είναι ο αιώνια νέος και ποτέ παλαιός. Εάν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά τα λόγια του Κυρίου Ιησού, αλλά χρησιμοποιούμε τα δικά Του λόγια για να απορρίψουμε τη δευτέρα παρουσία Του και το νέο έργο Του, δεν είμαστε εξαιρετικά ανόητοι;

Από φόβο μήπως εξαπατηθούμε από τους ψευδόχριστους, αρνούμαστε να διερευνήσουμε τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου Ιησού. Αυτό είναι πράγματι μια τραγωδία που προκαλείται από την αδυναμία κατανόησης της αλήθειας. Αν μπορούσαμε να επιδιώξουμε ταπεινά και να κατανοήσουμε αυτή την πτυχή της αλήθειας από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, θα μπορούσαμε ακόμα να αρνηθούμε τον Χριστό που επέστρεψε ενσαρκωμένος; Σήμερα, ο Χριστός χτυπά την πόρτα έξω και εκείνοι που κλείνουν την καρδιά τους και κρατιούνται στις ιδέες τους θα χάσουν την τελευταία ευκαιρία για να σωθούν και θα το μετανιώνουν για μια αιωνιότητα!

Αφήστε σχόλια