Μενού

Τρεις αρχές που βοηθούν να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού

Τρεις αρχές που βοηθούν να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού

Γεια σου, Τσισένγκ,

διάβασα ένα μέρος του βιβλίου που μου έδωσες «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» και βλέπω πως ο λόγος του Θεού πράγματι έχει εξουσία και δύναμη. Όμως, υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα για τα οποία είμαι μπερδεμένη. Λες πως το «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» είναι η προσωπική ομιλία του Θεού, πως είναι «ο πάπυρος που άνοιξε ο Αμνός» όπως είπε η προφητεία στην Αποκάλυψη, και πως είναι «τα λόγια του Αγίου Πνεύματος στις εκκλησίες», ωστόσο πώς μπορείς να επιβεβαιώσεις πως αυτά τα λόγια ειπώθηκαν από τον Θεό; Ποια είναι η βάση γι’ αυτό; Μπορείς, σε παρακαλώ, να συναναστραφείς μαζί μου σχετικά μ’ αυτό το θέμα;

Η φίλη σου, Τσάο Σουν

26 Αυγούστου 2018

Γεια σου, Τσάο Σουν,

χάρηκα πολύ που έλαβα το γράμμα σου. Το να μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους ερώτηση δείχνει πως είσαι κάποια που διψάει για την αλήθεια. Στη συνέχεια, θα μιλήσω λίγο για το τι έχω εγώ προσωπικά αποδεχτεί σχετικά με την ερώτηση αυτή. Πραγματικά, αν θες να καθορίσεις αν το «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός είναι η προσωπική ομιλία του Θεού ή όχι, μπορούμε να το καθορίσουμε από τρεις παράγοντες.

1. Καθένα από τα λόγια του Θεού εμπεριέχει την εξουσία και τη δύναμή Του, αν Εκείνος πει κάτι, θα γίνει, αν Εκείνος το διατάξει, τότε θα γίνει. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των λόγων που ειπώθηκαν από τον Θεό

Όλοι ξέρουμε πως ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όλα τα πράγματα μέσω του λόγου Του, όταν ο λόγος του Θεού εκφράζεται, Εκείνος πραγματικά εκπληρώνει τις προφητείες Του. Είναι καταγεγραμμένο στη Βίβλο: «Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς. […] Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων, και ας διαχωρίζη ύδατα από υδάτων. Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγεινεν ούτω» (Γέν. 1:3, 6-7). Ας διαβάσουμε επίσης από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όπου καταγράφεται πως ο Κύριος Ιησούς φώναξε με δυνατή φωνή στον Λάζαρο, ο οποίος ήταν ήδη νεκρός για τέσσερις μέρες, και του οποίου το πτώμα είχε ήδη σαπίσει: «Λάζαρε, ελθέ έξω» (Ιωάν. 11:43). Τότε ο Λάζαρος βγήκε από τον τάφο του. Υπάρχουν επίσης τα λόγια με τα οποία επέπληξε ο Κύριος Ιησούς τον άνεμο και τη θάλασσα, και ούτως καθεξής, και τέτοια γεγονότα μάς επιτρέπουν να δούμε την εξουσία και τη δύναμη του λόγου του Θεού. Όταν ο λόγος του Θεού εκφέρεται, πρέπει να μετράει, και όταν μετράει, πρέπει να ολοκληρωθεί. Πολλοί άνθρωποι, μέσω των λόγων που εξέφερε ο Κύριος Ιησούς, αναγνώρισαν πως Εκείνος ήταν ο Μεσσίας που θα ερχόταν, και ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι Τον ακολούθησαν, και αυτό είναι ένα γεγονός που δεν χωράει αμφισβήτηση.

Όταν διαβάζουμε τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού, βλέπουμε πως επίσης εμπεριέχει εξουσία και δύναμη. Όταν ο λόγος Του εκφράζεται, Εκείνος πραγματικά εκπληρώνει τις προφητείες Του. Όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Στο τέλος αυτού του έργου, όλες οι θρησκείες θα γίνουν ένα, όλα τα πλάσματα θα επιστρέψουν υπό το κράτος του Δημιουργού, όλα τα πλάσματα θα λατρεύουν τον έναν και αληθινό Θεό, και όλες οι κακές θρησκείες θα αποτύχουν και δεν θα εμφανιστούν ποτέ ξανά». Όταν ο λόγος του Παντοδύναμου Θεού ειπώθηκε, το ευαγγέλιο της βασιλείας διαδόθηκε με πρωτοφανή μεγαλοπρέπεια, παρόλο που κάποιοι θρησκευτικοί ηγέτες αντιστάθηκαν με μανία και καταδίκασαν τον Παντοδύναμο Θεό και το έργο Του, και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να απομονώσουν την εκκλησία και να εμποδίσουν τη διάδοση του ευαγγελίου του Θεού· παρόλο που το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα επίσης καταδίκασε και καταδίωξε την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, ωστόσο, άτομα από διάφορες αιρέσεις που πραγματικά πιστεύουν στον Θεό, έχουν αναγνωρίσει μέσω του λόγου του Παντοδύναμου Θεού πως αυτή είναι η φωνή του Θεού, και ο ένας μετά τον άλλο επιστρέφουν στον οίκο του Θεού. Εξαιτίας των ομιλιών του Θεού υποκλίνονται για να λατρέψουν τον Παντοδύναμο Θεό. Τα γεγονότα γνωστοποιούν πως η διάδοση του έργου του Θεού δεν θα σταματήσει από καμία εχθρική δύναμη, και αυτό είναι αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε μέσω του λόγου του Θεού, και είναι σύμβολο και αντανάκλαση της εξουσίας και της δύναμης του Θεού. Αυτό εκπληρώνει στ’ αλήθεια τη προφητεία του προφήτη: «Εν ταις εσχάταις ημέραις το όρος του οίκου του Ιεχωβά θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων και υψωθή υπεράνω των βουνών και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό» (Ησ. 2:2), και τα λόγια του Κύριου Ιησού: «Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης· και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλουσιν ακούσει την φωνήν μου, και θέλει γείνει μία ποίμνη, εις ποιμήν» (Ιωάν. 10:16). Τώρα βλέπουμε όλοι πως αυτό το γεγονός επιτεύχθηκε από τα λόγια της εξουσίας του Παντοδύναμου Θεού!

2. Ο λόγος του Θεού μπορεί να αποκαλύψει τη ρίζα και την ουσία της διαφθοράς της ανθρωπότητας, καθώς και τις σκέψεις και τις γνώμες των ανθρώπων

Όλοι ξέρουμε πως ο Θεός εξετάζει τα άδυτα της καρδιάς των ανθρώπων και πως μπορεί να δει μέσα από την ουσία και την αλήθεια της διαφθοράς του ανθρώπινου γένους. Όπως οι απλοί Ιουδαίοι, όταν έβλεπαν τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους εκείνης της εποχής να ταξιδεύουν στην άκρη της γης για να διαδώσουν το ευαγγέλιο, πίστευαν πως αυτοί οι άνθρωποι αγαπούσαν τον Θεό, όμως ο Κύριος Ιησούς αποκάλυψε ποιοι ήταν οι Φαρισαίοι όταν είπε: «Προσέχετε από των γραμματέων, οίτινες θέλουσι να περιπατώσιν εστολισμένοι και αγαπώσι τους ασπασμούς εν ταις αγοραίς, και πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς και τους πρώτους τόπους εν τοις δείπνοις. Οίτινες κατατρώγουσι τας οικίας των χηρών, και τούτο επί προφάσει ότι κάμνουσι μακράς προσευχάς· ούτοι θέλουσι λάβει μεγαλητέραν καταδίκην» (Μάρκ. 12:38-40). Μέσω του λόγου του Θεού μπορούμε να γνωρίζουμε πως αυτό που απολάμβαναν οι γραμματείς ήταν το αξίωμά τους, τους άρεσε να κάνουν τους ανθρώπους να τους θαυμάζουν, προσεύχονταν επίτηδες για μεγάλα διαστήματα ώστε οι άλλοι άνθρωποι να βλέπουν πως ήταν πολύ ευλαβείς, αλλά στα κρυφά έκλεβαν τις θυσίες που πρόσφεραν οι φτωχοί άνθρωποι, δεν είχαν καθόλου φόβο Θεού στις καρδιές τους. Ξεκάθαρα, αυτοί οι άνθρωποι ήταν καλοί στο να υποκρίνονται. Δες απλώς τον τρόπο που διαχειρίστηκαν τις θρησκευτικές τελετές και ακολούθησαν δόγματα χωρίς να κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού ούτε στο ελάχιστο και χωρίς να ακολουθήσουν τις εντολές του Θεού∙ όλες οι ενέργειες και οι πράξεις τους ήταν σε απόλυτη αντίθεση με το θέλημα και τις απαιτήσεις του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είδε μέσα σ’ αυτούς τους ανθρώπους και κατάλαβε τι έκαναν εσκεμμένα, και δημοσιοποίησε με ένταση και σε βάθος τη διεφθαρμένη ουσία τους. Μέσα από αυτό, βλέπουμε πως ο Θεός εξετάζει τα άδυτα της καρδιάς όλων των ανθρώπων και πως αυτό που αποκαλύπτει ο Θεός είναι η διεφθαρμένη ουσία του ανθρώπου.

Τα λόγια που ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει σήμερα επίσης εκθέτουν τη διεφθαρμένη ουσία και τις σκέψεις και τις γνώμες μας, εκθέτουν πολύ λεπτομερώς διάφορες πτυχές της φύσης μας, όπως το ότι είμαστε αλαζόνες και ακατάδεχτοι, δόλιοι και στρεβλοί και εγωιστές και άξιοι περιφρόνησης, και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε πραγματική κατανόηση της αλήθειας και της ουσίας της διαφθοράς μας από τον Σατανά. Ας διαβάσουμε ένα από τα αποσπάσματα όπου ο Παντοδύναμος Θεός εκθέτει και κρίνει το διεφθαρμένο ανθρώπινο γένος. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα μόνο και μόνο για να τους θεραπεύσω. Τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσω τις δυνάμεις Μου και να βγάλω τα ακάθαρτα πνεύματα από το σώμα τους και τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα απλώς και μόνο για να λάβουν ειρήνη και χαρά από Εμένα. Τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα μόνο για να απαιτήσουν από Εμένα μεγαλύτερο υλικό πλούτο. Τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα μόνο και μόνο για να περάσουν τη ζωή αυτή με ειρήνη και να είναι σώοι και αβλαβείς στον κόσμο που έρχεται. Τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα μόνο για να αποφύγουν τα δεινά της κόλασης και να λάβουν τις ευλογίες του ουρανού. Τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα μόνο για προσωρινή άνεση, αλλά δεν αποζητούν να κερδίσουν τίποτα από τον κόσμο που έρχεται. Όταν έστρεψα το μένος Μου στον άνθρωπο και απομάκρυνα όλη τη χαρά και την ειρήνη που είχε κάποτε, ο άνθρωπος άρχισε να αμφιβάλει. Όταν έδωσα στον άνθρωπο τα δεινά της κόλασης και πήρα πίσω τις ευλογίες του ουρανού, η ντροπή του ανθρώπου μετατράπηκε σε θυμό. Όταν ο άνθρωπος Μού ζήτησε να τον θεραπεύσω, αλλά Εγώ δεν του έδωσα σημασία και, επιπλέον, τον αποστράφηκα, ο άνθρωπος αναχώρησε από Εμένα για να αναζητήσει, αντ’ αυτού, την οδό της κακής ιατρικής και της μαγείας. Όταν πήρα όλα όσα ο άνθρωπος είχε απαιτήσει από Εμένα, τότε ο άνθρωπος εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος».

Ο λόγος του Παντοδύναμου Θεού γνωστοποιεί επακριβώς την πρόθεσή μας να κάνουμε συμφωνίες με τον Θεό και να λάβουμε ευλογίες μέσω της πίστης μας σε Εκείνον. Όποτε δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι και έχουμε την ευλογία του Θεού, έχουμε ευγνωμοσύνη για τον Θεό στην καρδιά μας και συνεχίζουμε με ενθουσιασμό να ακολουθούμε το μονοπάτι της εργασίας για τον Θεό· αλλά όταν αντιμετωπίζουμε συμφορές και δοκιμασίες, και όταν οι επιθυμίες μας δεν εκπληρώνονται, συχνά προσευχόμαστε στον Θεό για να μας απαλλάξει από αυτά τα δεινά, και όποτε οι ευχές μας δεν εκπληρώνονται, αρχίζουμε να κατηγορούμε τον Θεό μέσα στην καρδιά μας, γινόμαστε παθητικοί και αμελείς στο έργο μας, ακόμα και διαφωνούμε ανοικτά με τον Θεό, επειδή νιώθουμε πως, αφού συνεχίζουμε στο μονοπάτι του Θεού και ξοδεύουμε τους εαυτούς μας και εργαζόμαστε σκληρά, ο Θεός πρέπει να εναποθέσει τις ευλογίες Του επάνω μας. Η πίστη μας στον Θεό βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των συμφωνιών μας με τον Θεό, δηλαδή, αν ο Θεός μάς δώσει ευλογίες τότε θα Τον ακολουθήσουμε όπως πρέπει· αν δεν μας δώσει ευλογίες, τότε θα γυρίσουμε και θα φύγουμε. Η πίστη και η λατρεία μας στον Θεό θα έπρεπε να είναι κάτι αδιάσειστο, δεν θα έπρεπε να συζητούμε για αμοιβές, δεν θα έπρεπε να συζητούμε για λήψη ευλογιών, και είναι επίσης μια σχέση ανάμεσα στα δημιουργήματα και τον Δημιουργό. Αν η σχέση μας με τον Θεό είναι ακριβώς όπως η σχέση ανάμεσα σε ένα αφεντικό και τους υπαλλήλους του, όπου η ανταμοιβή αποκτάται με την εργασία, αν υπάρχουν μόνο συναλλαγές και κέρδη, τότε, όποτε οι επιθυμίες μας δεν μπορούν να επιτευχθούν, θα προδίδουμε και θα εγκαταλείπουμε τον Θεό. Η φύση μας είναι εξαιρετικά εγωιστική και ποταπή. Αυτές οι αισχρές καταστάσεις σχετικά με τη πίστη μας στον Θεό εκτίθενται ολοκληρωτικά μέσα στο φως του Θεού, και μας κάνουν να ντρεπόμαστε και να μην μπορούμε να δείξουμε τα πρόσωπά μας.

Τα λόγια από τον Παντοδύναμο Θεό σήμερα αποκαλύπτουν τη διεφθαρμένη φύση μας, κι αυτό δεν αφήνει στη διεφθαρμένη φύση μας κανένα μέρος για να κρυφτεί. Το να διαβάζουμε τον λόγο του Θεού μάς πείθει ειλικρινά, μας κάνει πρόθυμους να δεχτούμε την κρίση του λόγου του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Αυτό επίσης αποδεικνύει πως ο Θεός εξετάζει τα άδυτα της καρδιάς των ανθρώπων. Πέρα από τον Δημιουργό, ποιος έχει αυτού του είδους την εξουσία και τη δύναμη να εξετάσει τη διαφθορά μας τόσο ξεκάθαρα και διεξοδικά;

3. Ο λόγος του Θεού μπορεί να αποκαλύψει μυστήρια

Κάθε φορά που ο Θεός ενσαρκώνεται, αποκαλύπτει πολλές αλήθειες και μυστήρια. Την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς που ενσαρκώθηκε αποκάλυψε πολλά μυστήρια με το κήρυγμα και το έργο του: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 4:17). «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 7:21). Και ούτω καθεξής. Μόνο ο Θεός μπορούσε να μας πει γι’ αυτά τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών.

Σήμερα, τα λόγια που εκφέρει ο Παντοδύναμος Θεός αποκαλύπτουν μυστήρια που δεν ήταν ποτέ πριν γνωστά στις προηγούμενες γενιές. Όπως λέει ο λόγος του Θεού: «Το έργο που διαχειρίζομαι για χιλιάδες χρόνια αποκαλύπτεται εντελώς στον άνθρωπο μόνο κατά τις έσχατες ημέρες. Μόνο τώρα έχω ανοίξει το πλήρες μυστήριο της διαχείρισής Μου στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γνωρίζει τον σκοπό του έργου Μου και, επιπλέον, έχει κατανοήσει όλα τα μυστήριά Μου. Και έχω πει στον άνθρωπο τα πάντα για τον προορισμό που τον απασχολεί. Έχω ήδη αποκαλύψει στον άνθρωπο όλα τα μυστήριά Μου που ήταν κρυμμένα για πάνω από 5.900 χρόνια».

Ο Παντοδύναμος Θεός αποκάλυψε στην ανθρωπότητα το μυστήριο του σχεδίου διαχείρισης των έξι χιλιάδων χρόνων του Θεού: τον σκοπό των τριών σταδίων του έργου, τη μυστική ιστορία του έργου της Εποχής του Νόμου και της Εποχής της Χάριτος, το μυστήριο της ενσάρκωσης, με ποιον τρόπο το έργο του Θεού σώζει την ανθρωπότητα, πώς ο Σατανάς κάνει πράξη τις απάτες του για να διακόψει και να διαταράξει το έργο του Θεού, το τέλος κάθε τύπου ανθρώπου, τον προορισμό της ανθρωπότητας, πώς ο Θεός τελικά θα θέσει τέλος σ’ αυτήν την εποχή, πώς θα γίνει πραγματικότητα η βασιλεία του Χριστού, και ούτω καθεξής, όλα αυτά τα μυστήρια παρουσιάστηκαν ένα-προς-ένα σε εμάς από τον Παντοδύναμο Θεό. Μέσα από τα μυστήρια που αποκαλύφθηκαν σε εμάς από τον Κύριο Ιησού και τον Παντοδύναμο Θεό μπορούμε να καθορίσουμε πως όλα αυτά τα μυστήρια σχετίζονται με θέματα που αφορούν τη βασιλεία των ουρανών, σχετίζονται όλα με το σχέδιο διαχείρισης του Θεού, σχετίζονται όλα με τον προορισμό της ανθρωπότητας. Πέρα από τον Θεό, δεν υπάρχει κανείς άλλος που γνωρίζει γι’ αυτά τα μυστήρια, και αυτό πραγματικά επαληθεύει τα λόγια που ο Κύριος Ιησούς λέει: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13).

Αυτά που είπα παραπάνω είναι σχετικά με τις τρεις αρχές για να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού. Για να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού πρέπει να έχουμε μια καρδιά που προσδοκά να αναζητήσει πράγματα, πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό και να επικαλούμαστε τον Θεό, και πρέπει να αναζητούμε τη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή» (Ματθ. 7:7). Ελπίζω πως σύντομα θα είσαι σίγουρη για το έργο του Θεού!

Να έχεις τις ευλογίες του Θεού!

Η φίλη σου: Τσισένγκ

2 Σεπτεμβρίου 2018

Προτεινόμενο:

Οι συνετές παρθένοι μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού!

Αφήστε σχόλια