Μενού

Η άφεση των αμαρτιών μας σημαίνει ότι μπορούμε να αναληφθούμε στην ουράνια βασιλεία;

Η μεγαλύτερη λαχτάρα για εμάς που πιστεύουμε στον Κύριο είναι να εισέλθουμε στην επουράνια βασιλεία, οπότε συχνά φανταζόμαστε πόσο όμορφα πρέπει να είναι εκεί. Φυσικά, είμαστε επίσης βέβαιοι για την είσοδό μας στον ουρανό, επειδή στη Βίβλο λέει το εξής: «Εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών» (Κολ. 1:14). Γι’ αυτό, πιστεύουμε πως οι αμαρτίες μας είναι συγχωρεμένες αφότου έχουμε πίστη στον Κύριο, και πως δεν είμαστε πλέον αμαρτωλοί. Επίσης πιστεύουμε πως, όταν έρθει ο Κύριος, θα υψωθούμε αμέσως ψηλά στην επουράνια βασιλεία. Η σκέψη αυτών των πραγμάτων μάς ενθουσιάζει πολύ, και ανυπομονούμε ο Κύριος να έρθει γρήγορα σε εμάς. Αυτό λαχταρούσα κι εγώ παλιότερα. Όμως αργότερα, αφού συναναστράφηκα και συζήτησα αυτό το θέμα με τους αδερφούς και τις αδερφές μου, έφθασα σε μια νέα ανακάλυψη, και εδώ θα ήθελα να συναναστραφώ όσα έμαθα με όλους εσάς…

Το πραγματικό νόημα τού να είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες μας

Πρώτα από όλα, πρέπει να καταλάβουμε κάτι∙τι ακριβώς σημαίνει το να έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες μας; Όταν πρόκειται γι’ αυτό το ζήτημα, όλοι γνωρίζουμε πως ο Θεός διακήρυξε τους νόμους και τις εντολές Του μέσω του Μωυσή στην Εποχή του Νόμου. Μέσω των νόμων, έκανε τους ανθρώπους να γνωρίζουν τις αμαρτίες, και επέτρεψε στους ανθρώπους εκείνης της εποχής να γνωρίζουν πώς να ζήσουν πάνω στη γη, πώς να ζήσουν μαζί με άλλους, και ότι, αν αμάρταιναν, θα υπέφεραν την τιμωρία του Θεού. Μόνο προσφέροντας θυσία στον Ιεχωβά Θεό μπορούσαν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Ακριβώς όπως λέει η Βίβλος: «Εάν ψυχή τις αμαρτήση εξ αγνοίας και εκ των όσα είναι προστεταγμένον υπό του Ιεχωβά να μη πράττωνται πράξη τι εξ αυτών· εάν μεν ο ιερεύς ο κεχρισμένος αμαρτήση ώστε να ενοχοποιήση τον λαόν, τότε θέλει φέρει, διά την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε, μόσχον βοός άμωμον προς τον Κύριον διά προσφοράν περί αμαρτίας» (Λευ. 4:2-3). Αν και οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μπορούσαν να συγχωρηθούν κάνοντας την προσφορά περί αμαρτίας, στο τέλος της Εποχής του Νόμου, η ανθρωπότητα γινόταν όλο και περισσότερο διεφθαρμένη από τον Σατανά, και έτσι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τους νόμους του Θεού, δεν υπήρχε πλέον καμία προσφορά περί αμαρτίας που να μπορούσαν να κάνουν και η οποία θα τους λύτρωνε, και κινδύνευαν όλοι να θανατωθούν σύμφωνα τους νόμους.

Ο Θεός δεν επιθυμούσε να δει όλους εμάς να θανατωνόμαστε σύμφωνα με τους νόμους, και έτσι ενσαρκώθηκε και εργάστηκε ανάμεσα στους ανθρώπους με τη μορφή του Κυρίου Ιησού. Κήρυττε το ευαγγέλιο της επουράνιας βασιλείας και ζητούσε από τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους, μέχρι που τελικά καρφώθηκε στον σταυρό και έγινε προσφορά περί αμαρτίας για όλη την ανθρωπότητα. Είναι ακριβώς όπως λέει στη Βίβλο: «Με το οποίον θέλημα είμεθα ηγιασμένοι διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενομένης. Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθ’ ημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αίτινες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσωσιν αμαρτίας» (Εβρ. 10:10-11). Λόγω της λύτρωσης του Κυρίου, οι αμαρτίες μας συγχωρήθηκαν, και ξεφύγαμε από τον κίνδυνο να θανατωθούμε σύμφωνα με τους νόμους. Όποτε ανακαλούμε αυτές τις πράξεις, νιώθουμε μια τόσο απίστευτη αίσθηση ζεστασιάς στην καρδιά μας, γιατί ήταν το έλεος και η επιείκεια του Θεού που επέτρεψε σε εμάς, την ανθρωπότητα, να επιβιώσουμε μέχρι σήμερα. Η Βίβλος λέει το εξής: «Διά του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού» (Εφεσ. 1:7). Είναι ξεκάθαρο πως οι αμαρτίες μας συγχωρήθηκαν επειδή ο Κύριος Ιησούς μάς λύτρωσε με το να σταυρωθεί για χάρη μας. Στη συνέχεια δεν ήμασταν πλέον καταδικασμένοι σύμφωνα με τους νόμους του Θεού και ο Θεός δεν μας θεωρούσε άλλο αμαρτωλούς, και επιτέλους γίναμε κατάλληλοι για να προσέλθουμε ενώπιον του Θεού και να προσευχηθούμε σε Εκείνον, να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας και να μετανοήσουμε, και να απολαύσουμε την αφθονία της χάρης που εναπόθεσε πάνω μας ο Θεός. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα τού να έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες μας.

Το ότι οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρηθεί σημαίνει πως μπορούμε να εισέλθουμε στην επουράνια βασιλεία;

Οι αμαρτίες μας συγχωρήθηκαν από τον Κύριο και ο Θεός δεν μας θεωρούσε πλέον αμαρτωλούς. Αυτό όμως δεν σήμαινε πως είχαμε απελευθερωθεί από τις αμαρτίες και τη βρωμιά. Αν το σκεφτούμε προσεκτικά, παρόλο που μπορεί να πιστεύουμε στον Κύριο, που μπορούμε να μοχθήσουμε και να εργαστούμε σκληρά για τον Κύριο και που φαίνεται πως συμπεριφερόμαστε καλά επιφανειακά, εξακολουθούμε να ζούμε ζωές όπου αμαρτάνουμε τη μέρα και εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας τη νύχτα —δεν έχουμε απαλλαχθεί από τη διαφθορά της σάρκας μας ούτε έχουμε απελευθερωθεί από την επιρροή του Σατανά. Για να δώσω απλώς μερικά παραδείγματα: όταν άλλοι άνθρωποι κάνουν κάτι αντίθετο με τα συμφέροντά μας, πάντα βάζουμε τα δικά μας συμφέροντα πρώτα λόγω της εγωιστικής και ποταπής φύσης μας, και μπορεί να δημιουργηθεί μέσα μας μίσος προς άλλους ανθρώπους, και απλώς δεν είμαστε ικανοί να αγαπήσουμε τον γείτονά μας όπως αγαπάμε τους εαυτούς μας· όταν θέλουμε να κάνουμε πράξη τα λόγια του Θεού και να είμαστε έντιμοι άνθρωποι, ακούσια προσπαθούμε να εξαπατήσουμε και να ξεγελάσουμε τους άλλους για χάρη του δικού μας συμφέροντος· γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο Κύριος ζητάει από εμάς να είμαστε ταπεινοί, και όμως συχνά είμαστε αλαζόνες και ματαιόδοξοι, και δεν ακούμε κανέναν·γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο Κύριος Ιησούς είπε ότι δεν μπορούμε να υπηρετούμε και τον Κύριο και τον Μαμμωνά, και όμως εξακολουθούμε να είμαστε ικανοί να μας κατέχουν ο πλούτος και οι υλικές απολαύσεις, κάποιες φορές δεν λέμε τακτικά τις προσευχές μας ούτε παρευρισκόμαστε σε συναθροίσεις, και μερικοί αδερφοί και αδερφές φθάνουν ακόμη και στο σημείο να ακολουθούν τις κοσμικές τάσεις και να γίνονται ψευδείς πιστοί που είναι χριστιανοί μόνο κατ’ όνομα… Δεν αποδεικνύουν αυτές οι συμπεριφορές πως ζούμε ακόμα υπό τη δύναμη του Σατανά, και ότι ζούμε μέσα στη διαφθορά και την αμαρτία; Πώς θα μπορούσαμε, έτσι όπως είμαστε πλήρως καλυμμένοι με βρωμιά, να αντικρίσουμε το πρόσωπο του Θεού; Στη Βίβλο λέει: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία· ο υιός μένει πάντοτε» (Ιωάν. 8:34-35). Ο Κύριος εδώ μιλάει πολύ ξεκάθαρα. Ζούμε μέσα σε έναν φαύλο κύκλο αμαρτίας και εξομολόγησης, είμαστε οι υπηρέτες της αμαρτίας, και ο Θεός δεν θα μας αφήσει να εισέλθουμε στη βασιλεία Του.

Οπότε, με ποιον τρόπο μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού;

Ο Θεός λέει το εξής: «Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι άγιος» (1Πέτ. 1:16). Στην Αποκάλυψη 14:5 λέει: «Και εν τω στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου Θεού». Και στην Αποκάλυψη 3:18 αναφέρει: «Συμβουλεύω σε να αγοράσης παρ’ εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός διά να πλουτήσης, και ιμάτια λευκά διά να ενδυθής και να μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρίσον τους οφθαλμούς σου με κολλούριον διά να βλέπης». Από τα λόγια του Θεού και από τις προφητείες της Αποκάλυψης μπορούμε να δούμε πως ο Θεός είναι άγιος, και πως μόνο εκείνοι που είναι εξαγνισμένοι από τον Θεό και που έχουν απαλλαχθεί από όλη τη βρωμιά και τη διαφθορά μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού. Παρομοίως, γνωρίζουμε πως είναι γεγονός ότι είναι αδύνατο για εμάς να απαλλαχθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας απλώς βασιζόμενοι στους εαυτούς μας. Ρωτώ, ποιος ανάμεσα σε εμάς τους αδερφούς και τις αδερφές εν Κυρίω επιθυμεί να ζει μέσα στην αμαρτία; Κρίνοντας από τις προσωπικές μας επιθυμίες, δεν υπάρχει κανένας μας που επιθυμεί να ζει μέσα στην αμαρτία. Και παρόλα αυτά, ακούσια διαπράττουμε συνεχώς αμαρτίες και μετά τις εξομολογούμαστε και νιώθουμε εξαιρετικά πονεμένοι και ανήμποροι. Οπότε, αν θέλουμε να απαλλαχθούμε από τα δεσμά και τους περιορισμούς της αμαρτίας και να εξαγνιστούμε, χρειαζόμαστε περαιτέρω σωτηρία από τον Θεό.

Μέσω μιας προσεκτικής εξέτασης της Βίβλου, μπορούμε να δούμε πως έχει προφητευθεί σε πολλά σημεία πως ο Κύριος θα εκτελέσει το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες για να σώσει την ανθρωπότητα, π.χ. στην Πρώτη Επιστολή του Πέτρου 4:17, λέει: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού». Στο Κατά Ιωάννην 12:47-48 λέει: «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Και στο Κατά Ιωάννην 16:8, λέει: «Και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». Από αυτές τις γραφές, μπορούμε να δούμε πως το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού τις έσχατες ημέρες, θα εκτελεσθεί από τον Κύριο Ιησού που θα έχει επιστρέψει, και πως οι ρίζες της αμαρτίας και της αμαρτωλής φύσης που κουβαλάμε μέσα μας πρέπει να υποστούν την κρίση του Θεού και την παίδευση προτού μπορέσουν να εξαλειφθούν ολοκληρωτικά.

Αλλά με ποιον τρόπο θα εκτελέσει ο Θεός το έργο Του της κρίσεως και της παίδευσης, και πώς πρέπει να το βιώσουμε; Η Βίβλος δεν δηλώνει ξεκάθαρα τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά ο Κύριος προφήτευσε πριν από πολύ καιρό το εξής: «Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Ιωάν. 12:48). «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13). «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκ. 2:11). Από αυτές τις προφητείες μπορούμε να δούμε πως ο Κύριος έχει ακόμη πολλά πράγματα να μας πει, και πως το Πνεύμα της αληθείας θα έρθει τις έσχατες ημέρες για να μας πει όλες τις αλήθειες και τα μυστήρια, να κρίνει τις αμαρτίες μας και να μας δείξει τον τρόπο να είμαστε απελευθερωμένοι από την αμαρτία. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε σε αυτό το κρίσιμο διάστημα είναι να ακούσουμε πολύ προσεκτικά τα λόγια που ειπώθηκαν από τον Θεό και να αναζητήσουμε και να μελετήσουμε το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες, επειδή μόνο κάνοντας αυτό μπορούμε να είμαστε όπως οι σοφές παρθένοι και να καλωσορίσουμε τον ερχομό του Κυρίου, να καθίσουμε στο δείπνο μαζί με τον Κύριο, να εξαγνιστούμε από τον Θεό, και να οδηγηθούμε στη βασιλεία του Θεού.

Αγαπητοί αδερφοί και αδερφές, ας πούμε όλοι αυτή την προσευχή στον Κύριο:

«Ω, Κύριε! Ζητώ να μας καθοδηγήσεις και να μας καταστήσεις ικανούς να ακούσουμε τα λόγια που Εσύ εκφέρεις και να καλωσορίσουμε την επιστροφή Σου τις έσχατες ημέρες…»

Κιάο Νινγκ

Προτεινόμενα:

Μπορούν οι χριστιανοί να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών μέσω του μόχθου;

Μπορούν οι άνθρωποι να σωθούν στην επουράνια βασιλεία μέσω του βαπτίσματος;

Ο όρος για την είσοδο στη βασιλεία των ουρανών

Αφήστε σχόλια