Μενού

Πώς θα αρπάξει τους αγίους στη βασιλεία των ουρανών όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει;

Ο Κύριος μας υποσχέθηκε, «Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Ιωάν. 14:2-3). Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει ένα μέρος για μας στον ουρανό. Όταν επιστρέψει κατευθείαν πίσω στο βασίλειο των ουρανών, θα πάμε. Συνεπώς, αν ο Κύριος έχει επιστρέψει, πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί είμαστε ακόμη εδώ και όχι στον ουρανό.

Προφητεία της Αγίας Γραφής

Αδελφή, ο Κύριος έχει πάει να προετοιμάσει μια θέση για τους πιστούς, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό το μέρος είναι στη γη ή στον ουρανό; Κανείς δεν ξέρει σίγουρα. Στη φαντασία μας, το βασίλειο των ουρανών θα πρέπει να είναι μακριά από τον ουρανό. Αλλά είναι όντως έτσι; Ας δούμε τι είπε ο Ιησούς γι’ αυτό. «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής·» (Ματθ. 6:9-10). Έτσι, αυτό μας λέει ότι ο Κύριος λέει ότι το βασίλειό Του είναι στη γη, όχι στον ουρανό. Το θέλημα του Θεού θα γίνει στη γη όπως ακριβώς και στον ουρανό. Για να μην αναφερθώ και στο ότι αυτό υπάρχει στην Αποκάλυψη 21:2-3, «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού… Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ' αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ' αυτών Θεός αυτών·» και στην Αποκάλυψη 11:15, «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων.» Οι προφητείες λένε, «η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων» «την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού» «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού» Αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι ο Θεός θα εγκαθιδρύσει το βασίλειό Του στη γη, και θα ζήσει με τους ανθρώπους εδώ στη γη. Ώστε τα βασίλεια αυτού του κόσμου θα γίνουν τα βασίλεια του Χριστού για πάντα. Η φαντασία μας λέει ότι το βασίλειο του Χριστού είναι στον ουρανό πολύ μακριά, και ότι όταν Εκείνος έρθει, θα αρπαχτούμε εκεί πάνω. Αλλά αν είναι έτσι, δε θα ήταν τα λόγια του Θεού μάταια; (Ναι.) Στην πραγματικότητα, το τελικό αποτέλεσμα του σχεδίου του Θεού είναι να σώσει τον άνθρωπο και να κάνει το βασίλειο Του εδώ στη γη. Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των έσχατων ημερών, κάνει το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου, ακριβώς για να κάνει μια ομάδα νικητών στη γη. Αυτοί οι νικητές εδώ που τελειοποιούνται από τον Θεό είναι εκείνοι που εφαρμόζουν το λόγο Του και ακολουθούν την οδό Του στη γη. Είναι οι άνθρωποι του βασιλείου του Θεού. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η ομάδα των νικητών, τότε το θέλημα του Θεού θα έχει γίνει εδώ στη γη. Και όταν το βασίλειο του Χριστού τελικά πραγματοποιηθεί στη γη, τότε ο Θεός θα κερδίσει ξανά τη δόξα. Αυτές οι προφητείες στην Αποκάλυψη είναι αυτό που θα πετύχει ο Θεός. Δεν είναι αυτό ένα γεγονός με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι; Τι είδους μέρος έχει ετοιμάσει ο Κύριος Ιησούς για εμάς; Έχει προκαθορίσει ότι θα γεννηθούμε τις έσχατες μέρες, και θα καλωσορίσουμε τον ερχομό Του στη γη για να δεχτούμε τον εξαγνισμό Του για να γίνουμε νικητές και να εκτελέσουμε το θέλημά Του. Έτσι ώστε τα βασίλεια του κόσμου να είναι τα βασίλεια του Χριστού. Αυτό είναι σίγουρα το θέλημα του Θεού. Ο Θεός είναι εδώ στη γη, αλλά οι άνθρωποι ακόμα επιμένουν στον ουρανό. Αν μας έπαιρνε στον αέρα, πώς θα επιβιώναμε χωρίς τροφή ή στέγη; Αυτή είναι η φαντασία και η αντίληψη του ανθρώπου. Θα το έκανε αυτό ο Κύριος για μας; Είναι αφέλεια των ανθρώπων να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο με το μυαλό τους στα σύννεφα.

Προτεινόμενα:

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα κατέβει μόνο με σύννεφα όταν επιστρέψει;

Αφήστε σχόλια