Μενού

Το να κατανοήσουμε τέσσερα στοιχεία είναι πολύ κρίσιμο για την ανάγνωση της Βίβλου

ανάγνωση της Βίβλου, Βίβλος, αυξήθηκε

Μερικοί άνθρωποι λένε πως η Βίβλος είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός, κι έτσι πρέπει να την υπεραγαπάμε και να τη διαβάζουμε προσεκτικά. μερικοί άνθρωποι λένε πως η ανάγνωση της Βίβλου, τους δίνει εμπιστοσύνη και υπομονή. μερικοί άνθρωποι λένε πως η ανάγνωση της Βίβλου τους κάνει να καταλάβουν πως πρέπει να εμπιστευτούν και να εξαρτώνται από τον Θεό. μερικοί άνθρωποι λένε πως αν θέλεις να αρπαχτείς προς το βασίλειο του ουρανού, πρέπει να διαβάζεις την Βίβλο κάθε μέρα… Ανεξάρτητα από το αν είναι σωστές ή λανθασμένες αυτές οι απόψεις, από αυτές είμαστε βέβαιοι πως η ανάγνωση της Βίβλου, που είναι υποχρεωτική κάθε μέρα, είναι πολύ σημαντική για κάθε χριστιανό. Εφόσον η ανάγνωση της Βίβλου είναι τόσο σημαντική, τότε, έχουμε σκεφτεί ποτέ με ποιο τρόπο θα πρέπει να τη διαβάζουμε ή ποια στοιχεία θα πρέπει να κρατήσουμε ώστε να κάνουμε την ανάγνωση της Βίβλου περισσότερο ευεργετική για τη ζωή μας; Ίσως, κατά την άποψη πολλών ανθρώπων, εφόσον εξακολουθούν να τη διαβάζουν μια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα, η ζωή τους θα κερδίσει κάποια επιμόρφωση και φυσικά οφέλη. άλλοι επιλέγουν να διαβάσουν την Αποκάλυψη, με τη σκέψη πως μόνο αν εστιάσουν στη μελέτη των μυστηρίων του έργου του Θεού θα μπορέσουν να λάβουν επιμόρφωση και οφέλη στη ζωή τους. Με μια λέξη, ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο πρακτικής. Έτσι, ποια είναι τα πιο κρίσιμα πράγματα που θα πρέπει να κρατήσουμε ώστε να κάνουμε την ανάγνωσή μας κάτι που επιθυμεί η καρδιά του Κυρίου;

Τα επόμενα τέσσερα στοιχεία θα σας βοηθήσουν να καταφέρετε σπουδαία αποτελέσματα κατά την ανάγνωση της Βίβλου

1. Να διαβάζετε περισσότερα λόγια του Θεού όταν διαβάζετε την Βίβλο

Ολόκληρη η Βίβλος αποτελείται από δύο τμήματα, την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Κάθε τμήμα περιέχει τα λόγια του Θεού και τα λόγια του ανθρώπου. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε ολόκληρη τη Βίβλο, μόνο τα λόγια του Ιεχωβά Θεού, τα λόγια του Θεού όπως τα μετέφεραν οι προφήτες, τα λόγια του Κυρίου Ιησού, τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, και τα λόγια που ο Θεός αποκάλυψε στον Ιωάννη στην Αποκάλυψη προέρχονται κατευθείαν από τον Θεό και είναι τα λόγια του Θεού. Πέραν τούτων, οι βιογραφίες των ανθρώπων και οι επιστολές των αποστόλων είναι όλα λόγια του ανθρώπου. Αντιπροσωπεύουν μόνο τις προσωπικές τους εμπειρίες και ιδέες, όχι τα λόγια του Θεού, και επιπλέον δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ο λόγος του Θεού. Πώς ξεχωρίζουμε ποια είναι τα λόγια του Θεού και ποια του ανθρώπου; Στην Βίβλο, τα λόγια του Θεού είναι όλα διατυπωμένα ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, στην Παλαιά Διαθήκη τα λόγια του Ιεχωβά Θεού έχουν σημάδι «ο ΚΥΡΙΟΣ Θεός είπε», «έτσι λέει ο ΚΥΡΙΟΣ» ή «ο ΚΥΡΙΟΣ μίλησε». Ενώ τα λόγια του Θεού που μετέφεραν οι προφήτες σημειώνονται ως «έτσι είπε ο ΚΥΡΙΟΣ» ή «έτσι είπε ο ΚΥΡΙΟΣ των δυνάμεων». και τα λόγια του Κυρίου Ιησού στην Καινή Διαθήκη διατυπώνονται ως «ο Ιησούς είπε». Αν κατανοήσουμε αυτό το σημείο, τότε μπορούμε με ακρίβεια να διακρίνουμε μεταξύ των λόγων του ανθρώπου και των λόγων του Θεού.

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού» (Ιωάν. 14:6). Μπορούμε να δούμε πως μόνο ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και μπορεί να γίνει η ζωή μας, εμάς των ανθρώπων. Όταν διαβάζουμε την Βίβλο, πρέπει να εστιάσουμε στην ανάγνωση περισσοτέρων από τα λόγια του Θεού, αναλογιζόμενοι περισσότερο το θέλημα του Θεού ώστε να λάβουμε διαφώτιση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποκτήσουμε σπουδαία επιμόρφωση και οφέλη στη ζωή. Εξάλλου, μπορούμε να δούμε ότι στην Αποκάλυψη υπάρχουν πολλές προφητείες που αναφέρουν: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Επιπλέον, ο Θεός μας ζήτησε να είμαστε σε θέση να ακούσουμε τη φωνή Του όπως οι συνετές παρθένες. Αυτά δείχνουν πως όταν ο Κύριος Ιησούς θα έρθει τις έσχατες ημέρες, θα μιλήσει και θα εκφέρει τα λόγια Του. Αν θέλουμε να αποκτήσουμε τη ζωή και την επιδοκιμασία του Κυρίου, πρέπει να δώσουμε προσοχή για να ακούσουμε τα νέα λόγια του Κυρίου που επέστρεψε. Μόνο τότε μπορούμε να συναντήσουμε τον Κύριο και να πάμε μαζί Του στο γαμήλιο δείπνο.

2. Να δίνουμε προσοχή στην προσευχή προς τον Θεό και να αναζητούμε το θέλημά Του όταν διαβάζουμε την Βίβλο

Ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και είναι πολύ βαθυστόχαστη. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να αποκτήσουμε μετά από ανάγνωση μόνο μια φορά και κατανόηση μερικών κυριολεκτικών εννοιών. Έτσι, όταν διαβάζουμε την Βίβλο, πρέπει να προσευχόμαστε, να αναλογιζόμαστε και να αναζητούμε με την καρδιά μας έτσι ώστε να καταλάβουμε την αλήθεια και το θέλημα του Θεού. Όπως ακριβώς το παραθέτουν οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης: «Διά τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν, και θέλει καλεσθή το όνομα αυτού Εμμανουήλ» (Ησ. 7:14). «Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού» (Ησ. 9:6). «Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να ήναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ» (Μιχ. 5:2). Οι προφητείες της Βίβλου προέρχονται όλες από τον Θεό και δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε σύμφωνα με τη δική μας θέληση ούτε στο ελάχιστο. Όμως, εκείνη την εποχή, οι Φαρισαίοι τις κατανοούσαν κυριολεκτικά βασιζόμενοι στη δική τους φαντασία, και σκέφτονταν πως ο Ένας που θα ερχόταν είχε γεννηθεί από παρθένο και ονομαζόταν Μεσσίας. Θα είχε εξαιρετική δύναμη και θα τους έσωζε από τη Ρωμαϊκή διακυβέρνηση. Όταν όμως επαληθεύτηκαν οι προφητείες, το γεγονός δεν συμβάδιζε με τις αντιλήψεις τους: ο Θεός δεν χρησιμοποίησε το όνομα Μεσσίας, αλλά Ιησούς. ο Κύριος Ιησούς είχε μητέρα και πατέρα, κάτι το οποίο, εξωτερικά φαινόταν σαν να μην είχε γεννηθεί από παρθένο. δεν έδειχνε να αναλαμβάνει δύναμη, αλλά αντίθετα, αντιμετώπισε τον διωγμό της Ρωμαϊκής κυβέρνησης και την λοιδορία και συκοφαντία των Φαρισαίων. Οι Φαρισαίοι κατάλαβαν τις προφητείες για τον Θεό που θα ερχόταν να εργαστεί, μόνο με την κυριολεκτική έννοια, και ως αποτέλεσμα, δεν γνώριζαν ούτε δέχονταν τον Μεσσία που είχε ήδη έρθει. Τελικά, κάρφωσαν τον αθώο Κύριο Ιησού στον σταυρό, κάτι το οποίο προκάλεσε τη διάθεση του Θεού και έφερε την απώλεια του έθνους σε όλο το Ισραηλιτικό έθνος. Από αυτά τα ιστορικά μαθήματα, μπορούμε να δούμε πως όταν διαβάζουμε τα λόγια του Θεού στην Βίβλο, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε ή να τα εξηγήσουμε υπό κυριολεκτικούς όρους. διαφορετικά, θα είναι πολύ εύκολο για μας να αντισταθούμε στον Θεό και να καταστρέψουμε την ίδια τη ζωή μας. Όπως αναφέρεται στην Β’ Κορινθίους 3:6: «Διότι το γράμμα θανατόνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί». Ο λόγος του Θεού είναι υπερβολικά σημαντικός. Ιδιαίτερα όταν διαβάζουμε τις προφητείες του Θεού στην Βίβλο, χρειάζεται να προσευχηθούμε στον Θεό ακόμα περισσότερο και να αναζητήσουμε το θέλημά Του και αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, θα πρέπει να έχουμε φόβο Θεού στην καρδιά μας και να περιμένουμε τη διαφώτιση του Θεού. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε προστατευμένοι και η ζωή μας θα ωφεληθεί. επιπλέον, δεν θα είμαστε εμείς, αυτοί που αντιστέκονται και κρίνουν τον Θεό και το έργο Του.

3. Να εστιάζουμε στις απαιτήσεις του Θεού όταν διαβάζουμε την Βίβλο και να ενεργούμε σύμφωνα με τα λόγια του Θεού

Υπάρχουν στην Βίβλο πολλές απαιτήσεις του Θεού από εμάς. Μερικές έχουν σχέση με τον τρόπο που ο άνθρωπος προσεύχεται και λατρεύει τον Θεό. μερικές μας διδάσκουν ποιού είδους άνθρωπος είναι εναρμονισμένος με τις προθέσεις του Κυρίου. Αλλά, ό,τι κι αν απαιτεί ο Θεός από μας, αν μπορούμε να το δεχθούμε και να το κάνουμε πράξη με ακρίβεια, τότε σίγουρα θα κερδίσουμε επιμόρφωση και οφέλη στη ζωή.

Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς είπε: «Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών» (Ματθ. 18:3). Από τα λόγια του Κυρίου, μπορούμε να δούμε πως ο Θεός απαιτεί να είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, επειδή μόνο αν είμαστε ειλικρινείς μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως καθόσον τηρούν τους κανόνες τους και δεν ψεύδονται ποτέ, θα γίνουν ειλικρινείς άνθρωποι. Το ότι δεν υπάρχουν ψέματα, αυτό είναι προϋπόθεση ενός ειλικρινούς ανθρώπου. Αλλά μερικές φορές, ακόμα κι αν το στόμα μας δεν ψεύδεται, η καρδιά μας μπορεί ακόμα να ξεγελάσει τον Θεό-λέμε ψέματα στην καρδιά μας. Ένας άνθρωπος σαν αυτόν είναι σ’ αυτήν την περίπτωση ειλικρινής πάνω στη γη; Για να είναι κάποιος ειλικρινής, πρέπει επίσης να είναι άνθρωπος που δεν έχει δόλο στην καρδιά του. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση ώστε να είναι κάποιος ειλικρινής. Λοιπόν, οι προϋποθέσεις για να είναι κάποιος ειλικρινής, δεν είναι να μην ψεύδεται με τα λόγια και να μην έχει δόλο στην καρδιά; Μέσα από τις εμπειρίες μας, εξακολουθούμε να νιώθουμε πως όταν δεν ανοίγουμε την καρδιά μας, μεταμφιεζόμαστε και εξαπατούμε τον Θεό. Αυτή τη φορά, αποκτούμε λίγη περισσότερη κατανόηση: Το να είμαστε ειλικρινείς, έχει στενή σχέση με το να ανοίγουμε την καρδιά μας στον Θεό. Από αυτό μπορούμε να δούμε πως το να είναι κάποιος ειλικρινής, δεν είναι τόσο εύκολο όσο το έχουμε φανταστεί. Απαιτεί από μας να αναζητούμε και να βαθαίνουμε αδιάκοπα στις εμπειρίες μας και σταδιακά να επιτύχουμε την ακριβή γνώση για τις απαιτήσεις του Θεού από τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να γίνουμε πραγματικά ειλικρινείς άνθρωποι στα μάτια του Θεού και να κερδίσουμε τις ευλογίες του Θεού.

Να σας δώσω άλλο παράδειγμα. Στον Ματθαίο 22:37-39, ο Κύριος Ιησούς είπε: «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν». Ο Κύριος απαιτεί να Τον αγαπούμε με όλη την καρδιά μας, με όλη την ψυχή μας και με όλη τη διάνοιά μας. Πώς θα πρέπει να εξασκούμαστε ώστε να πληρούμε τις απαιτήσεις του Θεού; Πολλοί άνθρωποι βασίζονται στον ενθουσιασμό για το έργο και θυσιάζουν τα πάντα για τον Κύριο και είναι σε θέση να υπομείνουν πολλά βάσανα και να πληρώσουν μεγάλο κόστος, έτσι σκέφτονται πως έχουν επιτύχει να αγαπούν τον Κύριο με όλη την καρδιά τους, την ψυχή τους και τη διάνοιά τους. Στην πραγματικότητα, ο Κύριος απαιτεί από εμάς όχι μόνο να εργαζόμαστε, να γυρνάμε τριγύρω και να υποφέρουμε πολλά βάσανα για χάρη Του, αλλά απαιτεί επίσης να μην έχουμε προθέσεις και ανηθικότητες όταν εργαζόμαστε και γυρνάμε τριγύρω, να είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι και να μην παραπονιόμαστε, όσο κι αν έχουμε υποφέρει και πληρώσει, να κάνουμε το παν για χάρη της εξάσκησης της αλήθειας και να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, να κρατιόμαστε γερά στις εντολές του Κυρίου, να δαπανούμε για Εκείνον και να είμαστε πιστοί έως το τέλος, ανεξάρτητα με το πόσες δοκιμασίες και ραφινάρισμα θα υποστούμε. Άνθρωποι όπως αυτοί, μπορούν να θεωρηθούν ότι κάνουν πράξη την αλήθεια και τέτοιοι άνθρωποι πληρούν στ’ αλήθεια τις απαιτήσεις του Θεού, δηλαδή να Τον αγαπούν με όλη την καρδιά τους, την ψυχή τους και τη διάνοιά τους. Αν μπορούμε μόνο να εργαζόμαστε, να υποφέρουμε, να δαπανούμε και να πληρώνουμε υψηλό κόστος για τον Κύριο αλλά, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους προσωπικούς μας στόχους και προθέσεις, που σκοπό έχουν να κερδίσουμε ευλογίες και να πάμε στον ουρανό για να ικανοποιήσουμε τις προσωπικές μας επιθυμίες, ή αν κάνουμε κάποιο έργο παραμένοντας στο δόγμα και ακολουθώντας διαδικασίες, τότε, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε πράξη την αλήθεια, πόσο μάλλον ότι αγαπούμε τον Θεό και ακολουθούμε το θέλημα του Θεού.

Οι απαιτήσεις του Κυρίου από εμάς είναι η αλήθεια που πρέπει να εφαρμόσουμε. Όμως η βαθύτερη έννοια της αλήθειας είναι πολύ σημαντική, κάτι που απαιτεί να την συλλογιστούμε περισσότερο, βασιζόμενοι στον Θεό, και να την βιώνουμε συνεχώς σε βάθος. Μ’ αυτόν τον τρόπο, τελικά θα καταλήξουμε να πληρούμε τις απαιτήσεις του Θεού και να γίνουμε οι άνθρωποι που εναρμονίζονται με το θέλημα του Θεού.

4. Να δίνουμε προσοχή στη γνώση της διάθεσης του Θεού και αυτό που έχει και είναι ο Θεός από τον λόγο Του, όταν διαβάζουμε την Βίβλο

Όταν πρόκειται για την κατανόηση της διάθεσης του Θεού, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως ο Κύριος Ιησούς είναι Θεός σπλαχνικός και γεμάτος αγάπη, όπως ακριβώς είπε ο Κύριος Ιησούς στον Ματθαίο 18:12-14: «Τι σας φαίνεται; εάν άνθρωπός τις έχη εκατόν πρόβατα και πλανηθή εν εξ αυτών, δεν αφίνει τα ενενήκοντα εννέα και υπάγων επί τα όρη, ζητεί το πλανώμενον; Και εάν συμβή να εύρη αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χαίρει δι’ αυτό μάλλον παρά διά τα ενενήκοντα εννέα τα μη πεπλανημένα. Ούτω δεν είναι θέλημα έμπροσθεν του Πατρός σας του εν ουρανοίς να απολεσθή εις των μικρών τούτων». Από την παραβολή του Κυρίου, μπορούμε να δούμε πως ο Κύριος χρησιμοποίησε αρνιά ως αναλογία για τους πιστούς που Τον ακολουθούν πραγματικά. Ο Κύριος γνώριζε βαθιά, πως πριν κατανοήσουμε και αποκτήσουμε την αλήθεια, το ανάστημά μας είναι πολύ μικρό και είναι πολύ εύκολο να περπατήσουμε στην λανθασμένη οδό και να πέσουμε σε όλων των ειδών τους πειρασμούς από τον Σατανά, όπως τη δόξα και την περιουσία, τα χρήματα, το κύρος, την ευχαρίστηση και ούτω καθεξής. Όταν είμαστε δεμένοι μ’ αυτά τα πράγματα και πέφτουμε στα δίχτυα του Σατανά, ο Θεός θα πληγωθεί από αυτό. Όμως, εξαιτίας της σπλαχνικής και στοργικής διάθεσης του Θεού, Αυτός θα μας δώσει ευκαιρίες. Καθόσον μπορούμε να ξαναβρούμε τον δρόμο μας για να μην παρεκκλίνουμε, και μετανοήσουμε πραγματικά ενώπιον του Θεού, θα δείξει έλεος στην παιδιάστικη συμπεριφορά μας και θα κάνει τα στραβά μάτια στην άγνοια και την επαναστατικότητά μας, θα μας κάνει να νιώσουμε στ’ αλήθεια την αγάπη και τη σωτηρία του Θεού. Η διάθεση του Θεού είναι γεμάτη με την αγάπη Του και την φροντίδα Του για την ανθρωπότητα, κι έτσι όλοι νομίζουμε πως η διάθεση του Θεού είναι μόνο φιλευσπλαχνία και στοργή.

Ωστόσο, στην Βίβλο μπορούμε να δούμε μια άλλη πλευρά της διάθεσης του Θεού. Όπως ακριβώς ο Κύριος Ιησούς καταράστηκε τους Φαρισαίους στον Ματθαίο 23:13-15: «Αλλ’ ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς· διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλητέραν καταδίκην. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών». Οι Φαρισαίοι ήταν βαθιά γνώστες της Βίβλου αλλά δεν κατανοούσαν την αληθινή σημασία των εδαφίων. Δεν κατάλαβαν ούτε απέκτησαν την αλήθεια από τα εδάφια, πόσο μάλλον να αναπτύξουν φόβο Θεού στην καρδιά τους. Όταν ήρθε ο Κύριος Ιησούς για να επιτελέσει έργο, δεν αναζήτησαν ούτε διερεύνησαν το έργο του Κυρίου. αντίθετα, καταδίκασαν ειδεχθώς τον Κύριο Ιησού και είπαν πως ο Κύριος Ιησούς εξέβαλλε δαιμόνια με τη δύναμη του πρίγκιπα των δαιμονίων, και κατονόμασαν το έργο του Κυρίου Ιησού, που ήταν γεμάτο με εξουσία και δύναμη, ως παραφροσύνη. Διέπραξαν την αμαρτία της βλασφημίας εναντίον του Αγίου Πνεύματος και προσέβαλλαν σοβαρά τη διάθεση του Θεού. Επιπροσθέτως, υποκίνησαν και παραπλάνησαν τους πιστούς να αντισταθούν και να καταδικάσουν τον Κύριο Ιησού, κάνοντας τους πιστούς να χάσουν τη σωτηρία του Κυρίου. Ο Κύριος Ιησούς αποδοκίμασε τους Φαρισαίους με τα «Επτά Ουαί» λόγω της πονηρής συμπεριφοράς τους, κάτι το οποίο δείχνει ξεκάθαρα τη άγια και δίκαιη διάθεση του Θεού, που δεν μπορεί να προσβληθεί.

Από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος Ιησούς αντιμετώπιζε διαφορετικούς ανθρώπους, μπορούμε να δούμε πως ο Θεός δείχνει έλεος και στοργή στους ανθρώπους που Τον πιστεύουν πραγματικά και Τον ακολουθούν και δεν καθορίζουν το έργο Του σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και φαντασίες. παρόλα αυτά, ο Θεός δείχνει την μεγαλοπρεπή, οργισμένη και δίκαιη διάθεσή Του, η οποία δεν γίνεται να προσβληθεί από τους πονηρούς ανθρώπους και τους αντίχριστους που αντιστέκονται, επαναστατούν εναντίον Του, καταδικάζουνε το έργο Του βασιζόμενοι στις πλασματικές αντιλήψεις τους και τοποθετούνται εναντίον Του σκόπιμα. Έτσι, προκειμένου να καταλάβουμε τη διάθεση του Θεού και να επιτύχουμε την αληθινή γνώση του Θεού, θα πρέπει να διερευνήσουμε σε πολλά επίπεδα και δεν μπορούμε να μετρήσουμε ή να καθορίσουμε το έργο και τη διάθεση του Θεού βασιζόμενοι σε ένα κείμενο ή μερικές παραπομπές των γραφών. Αν καθορίσουμε τη διάθεση του Θεού σύμφωνα με μια παραπομπή από τις γραφές, τότε όχι μόνο δεν μπορούμε να επιτύχουμε την αληθινή γνώση της διάθεσης του Θεού, αλλά και θα επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη που έκαναν οι Φαρισαίοι και θα καταντήσουμε άνθρωποι που αντιστέκονται στον Θεό, και ο Θεός τους απεχθάνεται, τους απορρίπτει και τους εξαλείφει.

Αν επιθυμούμε η ανάγνωση της Βίβλου να εναρμονίζεται με τις προθέσεις του Κυρίου και να είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τη ζωή μας, είναι ύψιστα αναγκαίο να κατανοήσουμε τα τέσσερα παραπάνω στοιχεία. Αν διαβάζουμε την Βίβλο σύμφωνα με τις προσωπικές μας προτιμήσεις, φαντασίες και αντιλήψεις, τότε θα μας είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουμε την αλήθεια και να ευλογηθούμε από τον Θεό. Μόνο αν κατανοήσουμε αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία την ώρα που διαβάζουμε την Βίβλο, μπορούμε να κερδίσουμε επιμόρφωση και οφέλη στη ζωή.

Από τον Ζίτσενγκ

Προτεινόμενα:

Τι είδους βιβλίο είναι η Βίβλος

4 βασικά σημεία σχετικά με το πώς να έρθουμε κοντά στον Θεό

Αφήστε σχόλια