Μενού

Ξέρετε πώς να διακρίνετε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους;

Ξέρετε πώς να διακρίνετε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους;

Τώρα είναι το τέλος των εσχάτων ημερών. Τα τέσσερα φεγγάρια του αίματος έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Σημειώνονται διάφορες καταστροφές, όλο και εντονότερες. Τώρα είναι κι η ώρα της επιστροφής του Κυρίου. Τότε, όταν γνωρίζουμε το ευαγγέλιο της επιστροφής του Κυρίου Ιησού από το διαδίκτυο ή μέσω συγγενών ή φίλων μας, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε; Ο Κύριος Ιησούς είπε κάποτε: «Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:23-24). Πολλοί αδελφοί κι αδελφές δεν καταλαβαίνουν την αληθινή έννοια των λόγων αυτών, έτσι κάθε φορά που ακούνε νέα σχετικά με τη δεύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού, δεν τολμούν να την ακούσουν ή να δεχθούν τους Ευαγγελιστές από φόβο μήπως εξαπατηθούν από ψευδόχριστους. Εν τω μεταξύ, όμως, σκέφτονται ότι εάν κλείσουν την πόρτα κατάμουτρα στον αληθινό Χριστό φυλαγόμενοι από τους ψευδόχριστους, μήπως γίνουν απ’ αυτούς που απορρίπτουν τον Θεό και πάνε χαμένα τα τόσα χρόνια αναζήτησής τους; Επομένως, εάν θέλουμε πραγματικά να χαιρετίσουμε την άφιξη του αληθινού Θεού, δεν μπορούμε να υπεκφεύγουμε παθητικά, να φυλαγόμαστε και να απορρίπτουμε τα νέα της επιστροφής του Κυρίου Ιησού, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε πώς να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους. Μόνο τότε δεν θα μπορούμε να εξαπατηθούμε από τους ψευδόχριστους ή να χάσουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε την εμφάνιση του αληθινού Θεού. Τώρα, ας δούμε πώς να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους.

Πρώτον, πρέπει να διακρίνουμε σύμφωνα με την πτυχή ότι οι ψευδόχριστοι μπορούν να πραγματοποιούν θαύματα. Στην παραπάνω γραφή, ο Κύριος Ιησούς μάς είπε ξεκάθαρα: «Διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα». Μπορούμε συνεπώς να δούμε τους ψευδόχριστους και τους ψευδοπροφήτες να βασίζονται σε σημεία και τέρατα για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους. Δηλαδή, τις έσχατες ημέρες, οι ψευδόχριστοι μιμούνται κυρίως το έργο του Κυρίου Ιησού και εξαπατούν τους ανθρώπους εκτελώντας σημεία και τέρατα, κάτι το οποίο οδηγεί τους ανθρώπους να πιστέψουν εσφαλμένα ότι πρόκειται για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο, εξαπατούν τον εκλεκτό λαό του Θεού. Αυτά είναι απλώς και μόνο τα κύρια μέσα που χρησιμοποιούν για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, σήμερα, μερικοί θρησκευτικοί ηγέτες μιμούνται το έργο που επιτέλεσε ο Κύριος Ιησούς και εκτελούν μερικά απλά σημεία και τέρατα, όπως το να θεραπεύουν αρρώστους και να εξορκίζουν δαιμόνια για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους, όπως λέει και η Β’ Επιστολή προς Θεσσαλονικείς: «Όστις θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους». Επειδή οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες στερούνται εντελώς αλήθειας και ως προς τη φύση και ως προς την ουσία, αποτελούν παραποιήσεις κακών πνευμάτων, μπορούν να μιμηθούν μόνο κάποιο έργο που επιτέλεσε κάποτε ο Θεός και να εκτελέσουν μερικά ασήμαντα θαύματα. Δεν μπορούν όμως να αντιγράψουν αυτό που έκανε ο Κύριος Ιησούς, όπως να ταΐσουν πέντε χιλιάδες άτομα με πέντε άρτους και δύο ιχθύες, να αναστήσουν νεκρούς, να ηρεμήσουν τον άνεμο και τη θάλασσα, κλπ. Ένα πνευματικό βιβλίο λέει: «Αν, κατά τη σημερινή εποχή, εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκτελεί θαύματα, και εάν αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς που έχει έρθει, τότε τούτο θα αποτελεί παραποίηση και μίμηση του Ιησού από τα κακά πνεύματα». Αυτό απλώς επιβεβαιώνει τη διαφώτιση που μας δόθηκε από τον Κύριο Ιησού μέσω αυτής της γραφής. Πρόκειται επίσης το μονοπάτι για να διακρίνουμε τους ψευδόχριστους.

Δεύτερον, θα πρέπει να διακρίνουμε με βάση την ουσία του Χριστού. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο Κύριος Ιησούς εγκαινίασε την Εποχή της Χάριτος, περάτωσε την Εποχή του Νόμου και ολοκλήρωσε το έργο της σταύρωσής Του, επιτρέποντας στον άνθρωπο να συγχωρεθεί από τις αμαρτίες του και να λάβει τη χάρη και τις ευλογίες του Κυρίου. Μόνον ο ίδιος ο Θεός μπορεί να επιτελέσει όλο αυτό το έργο. Ο Κύριος Ιησούς είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού. Κρύφτηκε ταπεινά και εργάστηκε μεταξύ εμάς των ανθρώπων και ποτέ δεν πρόβαλε τον εαυτό Του. Βίωσε όλα τα δεινά του κόσμου. Για να μας λυτρώσει από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, ήταν πρόθυμος να σταυρωθεί χωρίς το παραμικρό παράπονο. Εκτός αυτού, ποτέ δεν πρόβαλε τον εαυτό Του, ποτέ δεν ήταν ισχυρογνώμων, πολύ περισσότερο δε ποτέ δεν στηρίχθηκε στο γόητρό Του. Κανείς από τους διεφθαρμένους ανθρώπους δεν κατέχει τη διάθεση του ελέους και της αγάπης που εξέφραζε και αυτό που είναι και έχει, όπως η ανεκτικότητα και η υπομονή Του. Έτσι, ο Χριστός μπορεί να εκφράσει τη διάθεση του Θεού, αλλά και να επιτελέσει το έργο Του. Αν κι ο ενσαρκωμένος Θεός έχει κανονική και συνηθισμένη εμφάνιση, είναι ικανός να επιτελεί το έργο του Θεού. Αντιθέτως, το έργο των ψευδόχριστων είναι εντελώς αντίθετο από του Χριστού. Δεν μπορούν να επιτελέσουν το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Αντίθετα, μπορούν να εκτελούν μόνο μερικά θαύματα για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους, και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να καυχηθούν, να επιδειχθούν και να υπερηφανευθούν για τον εαυτό τους. Αυτό που αποκαλύπτουν είναι η αλαζονική, κακή και δόλια διάθεση του Σατανά, η οποία είναι απεχθής.

Τέλος, θα πρέπει να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους με βάση το αν μπορεί να εκφράσει την αλήθεια. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14:6). Μόνον ο Θεός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Εκτός από τον Θεό, κανένα από τα δημιουργημένα και μη δημιουργημένα όντα δεν κατέχει την αλήθεια, την οδό και τη ζωή. Έτσι, η διάκριση ανάμεσα στον αληθινό Χριστό και τους ψευδόχριστους θα πρέπει να βασίζεται στο αν κατέχει την αλήθεια κι αν μπορεί να εκφράσει τον λόγο του Θεού, την αλήθεια, τη διάθεση του Θεού και όλα όσα έχει και είναι ο Θεός. Τα λόγια της αλήθειας που εξέφρασε ο Θεός κατά τη διάρκεια του έργου Του μπορούν να μας επισημάνουν την κατεύθυνση της πρακτικής εφαρμογής και να μας δώσουν ένα δρόμο ν’ ακολουθήσουμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν εργάστηκε ο Ιεχωβά, θέσπισε νόμους κι εντολές για να τηρεί ο άνθρωπος, δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα εκείνη την εποχή να μάθουν πώς να ζουν στη γη, πώς να τα πηγαίνουν καλά με τους άλλους, τι είναι η αμαρτία, πώς να λατρεύουν τον Θεό ώστε να κερδίζουν την έγκρισή Του και ούτω καθεξής. Επειδή η νεογέννητη ανθρωπότητα τήρησε τις διδασκαλίες του Ιεχωβά Θεού και εκπλήρωσε τις εντολές και τα διατάγματά Του, η ζωή της είχε δομή και δεν ήταν χαώδης όπως πριν. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήλθε να εργαστεί, εξέφρασε επίσης την αλήθεια, έφερε στους ανθρώπους νέους τρόπους να κάνουν πράξη την πίστη τους, δίδαξε τους ανθρώπους να αγαπούν τον πλησίον τους όπως τον εαυτό τους, να είναι ανεκτικοί και υπομονετικοί, να συγχωρούν τους άλλους, κλπ. Με τον τρόπο τούτο, οι άνθρωποι αποκτούσαν όλο και ευρύτερη ανθρώπινη φύση. Από αυτό, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το έργο του Θεού δεν επαναλαμβάνεται ποτέ κι ότι ανοίγει πάντοτε νέους δρόμους για την πρακτική εφαρμογή. Εκείνη την εποχή, οι οπαδοί του Κυρίου Ιησού όπως ο Πέτρος κι ο Ιωάννης άκουσαν τον λόγο του Κυρίου και επιβεβαίωσαν ότι όσα εξέφραζε ήταν όλη η αλήθεια κι έτσι αναγνώρισαν τη φωνή του Θεού κι είδαν την εμφάνιση του Χριστού. Αντίθετα, οι ψευδόχριστοι και τα κακά πνεύματα αποκαλούνται Χριστός, όμως δεν κατέχουν στο παραμικρό την ουσία του Χριστού. Μπορούν μόνο να επιδεικνύονται και να γίνονται μάρτυρες του εαυτού τους, δεν μπορούν όμως να εκφράσουν καθόλου την αλήθεια. Πρέπει να ακολουθούν και να μιμούνται με βάση το θεμέλιο του έργου του Κυρίου Ιησού και να εκτελούν μερικά θαύματα ώστε να εξαπατούν τους ανθρώπους, όμως δεν μπορούν να δείξουν στους ανθρώπους τον δρόμο προς την πρακτική εφαρμογή, καταρρέοντας τελικά ασυνείδητα. Μερικούς από τους ψευδόχριστους τους καταράστηκε ο Θεός και πέθαναν. Οι οπαδοί τους δεν κέρδισαν καμία αλήθεια και ζωή, και μάλιστα μερικοί είχαν καταληφθεί από κακά πνεύματα και τιμωρήθηκαν κι αυτοί. Όλα αυτά παρατηρούνται σε μερικές χριστιανικές φατρίες. Επομένως, για να ξεχωρίζουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους, το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι μόνον ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή κι ότι οι ψευδόχριστοι δεν κατέχουν καμία απολύτως αλήθεια.

Μέσα από τις τρεις παραπάνω πτυχές, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι σκοπός του Κυρίου Ιησού λέγοντας την προφητεία αυτή ήταν να μας υπενθυμίσει το εξής: όταν επιστρέψει στο τέλος του κόσμου, θα αναδυθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα χρησιμοποιήσουν μεγάλα σημεία και τέρατα προκειμένου να εξαπατήσουν τον εκλεκτό λαό του Θεού. Δηλαδή, η εποχή που θα εμφανιστούν οι ψευδόχριστοι κι οι ψευδοπροφήτες και θα αρχίσουν να εξαπατούν τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, θα είναι ακριβώς κι η εποχή που θα έχει ήδη εμφανιστεί ο αληθινός Χριστός και θα έχει ξεκινήσει να επιτελεί το έργο Του, αλλά κι η εποχή που θα πρέπει να αναζητήσουμε την εμφάνιση του Θεού και να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του. Μόνον όταν καταλάβουμε πώς να διακρίνουμε μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων, μόνον όταν γνωρίζουμε την ουσία του Χριστού και μόνον όταν μπορούμε να γνωρίσουμε και να διακρίνουμε τους τρόπους εξαπάτησης των ανθρώπων από τους ψευδόχριστους, μπορούμε να συναντήσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού —την εμφάνιση του Χριστού των εσχάτων ημερών. Όταν κατανοήσουμε τον τρόπο διάκρισης ανάμεσα στον αληθινό Χριστό και τους ψευδόχριστους, δεν θα φυλαγόμαστε πλέον παθητικά, ούτε θα αποφεύγουμε να ακούσουμε το ευαγγέλιο της δεύτερης έλευσης του Κυρίου Ιησού, ούτε και θα την απορρίπτουμε τυφλά. Αντιθέτως, θα μπορούμε να την αναζητήσουμε, να τη διερευνήσουμε και να τη διακρίνουμε με τον σεβασμό του Θεού στην καρδιά μας και να μετρήσουμε εάν ο Κύριος Ιησούς επέστρεψε ή όχι σύμφωνα με τις αρχές της αλήθειας. Διότι όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, θα διατυπώσει και πάλι τον λόγο Του και θα εκφράσει την αλήθεια. Ακριβώς όπως είπε προφητεύοντας την επιστροφή Του: «Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν» (Ιωάν. 16:13). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκ. 3:20). «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκ. 2:11). Όταν ακούμε με διάφορες μεθόδους τη φωνή του Κυρίου Ιησού που επέστρεψε κι αναζητούμε με μια καρδιά λαχτάρα, ο Θεός θα μας διαφωτίσει, θα μας καθοδηγήσει, θα μας κάνει να σκεφτούμε, να δούμε καθαρά και να μπορέσουμε να διακρίνουμε. Έτσι, θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε την εμφάνιση του Χριστού των εσχάτων ημερών και να μην χάσουμε την ευκαιρία να σωθούμε από τον Κύριο Ιησού όταν επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες.

Σονγκ Λι

Αφήστε σχόλια