Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

Ποίηση μουσική - Η προσευχή του λαού του Θεού

Μουσικά βίντεο ύμνων 1661 15 Μαΐου 2019

Ο λαός του Θεού εγείρεται ενώπιον του θρόνου Του με πολλές προσευχές στις καρδίες τους.

Ο Θεός ευλογεί όλους όσους επιστρέφουν σ΄ Αυτόν, όλοι ζουν στο φώς.

Προσευχήσου το Άγιο Πνεύμα να διαφωτίσει τον λόγο του Θεού ώστε να γνωρίσουμε πλήρως το θέλημα Του.

Μακάρι όλοι οι λαοί να εκτιμήσουν τον λόγο του Θεού και να έρθουν αναζητώντας να γνωρίσουν τον Θεό.

Μακάρι ο Θεός να μας δώσει περισσότερη από τη χάρη Του, ώστε οι διαθέσεις μας να μπορέσουν ν’ αλλάξουν.

Μακάρι ο Θεός να μας τελειοποιήσει ώστε να γίνουμε μία καρδία και ένας νους με Αυτόν.

Μακάρι ο Θεός να μας πειθαρχήσει ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το καθήκον μας προς Αυτόν.

Μακάρι το Άγιο Πνεύμα καθημερινά να μας οδηγεί να κηρύσσουμε και να μαρτυρούμε τον Θεό.

Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να διακρίνουν το καλό από το κακό, να εφαρμόσουν την αλήθεια στην πράξη.

Μακάρι ο Θεός να τιμωρήσει όσους κάνουν κακό και η εκκλησία Του να είναι ανενόχλητη.

Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να προσφέρουν αληθινή αγάπη στον Θεό, την πιο ευχάριστη και γλυκιά.

Μακάρι ο Θεός ν’ απομακρύνει όλα τα εμπόδια ώστε να δώσουμε όλο μας το είναι για τον Θεό.

Μακάρι ο Θεός να διατηρήσει τις καρδιές μας ν’ αγαπούν τον Θεό, όχι να αφήνουν τον Θεό.

Μακάρι όσοι προορίζονται από τον Θεό να επιστρέψουν στην παρουσία Του.

Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να τραγουδήσουν τον αίνο τους στον Θεό που έχει φτάσει στην δόξα.

Μακάρι ο Θεός να είναι με τον λαό Του, να μας διατηρήσει ζωντανούς στην αγάπη Του.

Μακάρι ο Θεός να είναι με τον λαό Του, να μας διατηρήσει ζωντανούς στην αγάπη Του.

Προτεινόμενα:

Το Αποτέλεσμα που Επιτυγχάνεται Γνωρίζοντας τον Θεό – Α Καπέλα

Η Αληθινή Αγάπη του Θεού

Δείτε περισσότερα