Μενού

Τι είναι ο πνευματικός κόσμος;

Τι είναι ο πνευματικός κόσμος

Τι είναι ο πνευματικός κόσμος; Επιτρέψτε Μου να σας δώσω μια σύντομη και απλή εξήγηση. Ο πνευματικός κόσμος είναι ένας σημαντικός τόπος, ο οποίος διαφέρει από τον υλικό κόσμο. Και γιατί λέω ότι αυτό είναι σημαντικό; Θα μιλήσουμε διεξοδικά γι’ αυτό. Η ύπαρξη του πνευματικού κόσμου συνδέεται άρρηκτα με τον υλικό κόσμο της ανθρωπότητας. Παίζει σημαντικό ρόλο στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής και θανάτου στο κράτος του Θεού επί των πάντων. Αυτός είναι ο ρόλος του και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ύπαρξή του είναι σημαντική. Επειδή είναι ένας τόπος που δεν είναι αισθητός στις πέντε αισθήσεις, κανείς δεν μπορεί να κρίνει με ακρίβεια εάν υπάρχει ή όχι. Τα συμβάντα του πνευματικού κόσμου συνδέονται στενά με την ύπαρξη της ανθρωπότητας, με αποτέλεσμα ο τρόπος ζωής των ανθρώπων να επηρεάζεται επίσης έντονα από τον πνευματικό κόσμο. Σχετίζεται αυτό με την κυριαρχία του Θεού; Ναι. Όταν το λέω αυτό, καταλαβαίνετε γιατί συζητώ αυτό το θέμα: Επειδή αφορά την κυριαρχία του Θεού και τη διοίκησή Του. Σε έναν τέτοιον κόσμο —που είναι αόρατος στους ανθρώπους— κάθε ουράνιο διάταγμα, διάταξη και διοικητικό σύστημα βρίσκεται πολύ ψηλότερα από τους νόμους και τα συστήματα κάθε χώρας του υλικού κόσμου και κανένα ον που ζει σ’ αυτόν τον κόσμο δεν θα τολμούσε να τα παραβιάσει ή να τα σφετεριστεί. Σχετίζεται αυτό με την κυριαρχία και τη διοίκηση του Θεού; Σ’ αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν σαφή διοικητικά διατάγματα, σαφή ουράνια διατάγματα και σαφείς νόμοι. Σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικές περιοχές, οι δικαστικοί επιμελητές επιτελούν το καθήκον τους και τηρούν τους κανόνες και τους κανονισμούς αυστηρά, διότι γνωρίζουν ποιες είναι οι συνέπειες της παραβίασης ενός ουράνιου διατάγματος, γνωρίζουν σαφώς τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός τιμωρεί το κακό και ανταμείβει το καλό, και πώς Αυτός διοικεί τα πάντα, πώς κυβερνά τα πάντα και, επιπλέον, βλέπουν με σαφήνεια πώς ο Θεός εκτελεί τα ουράνια διατάγματα και τους νόμους Του. Διαφέρουν αυτά από τον υλικό κόσμο στον οποίο κατοικεί η ανθρωπότητα; Διαφέρουν κατά πολύ. Πρόκειται για έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό από τον υλικό κόσμο. Εφόσον υπάρχουν ουράνια διατάγματα και νόμοι, αφορούν την κυριαρχία, τη διοίκηση και, επιπλέον, τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι Αυτός. Εφόσον τα έχετε ακούσει αυτά, δεν νομίζετε ότι είναι άκρως αναγκαίο να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα; Δεν θέλετε να μάθετε τα κρυμμένα μυστικά; (Ναι, θέλουμε.) Αυτή είναι η έννοια του πνευματικού κόσμου. Αν και συνυπάρχει με τον υλικό κόσμο και ταυτόχρονα υπόκειται στη διοίκηση και την κυριαρχία του Θεού, η διοίκηση και η κυριαρχία του Θεού επί αυτού του κόσμου είναι πολύ αυστηρότερη από εκείνη του υλικού κόσμου. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον τρόπο με τον οποίο ο πνευματικός κόσμος ευθύνεται για το έργο του κύκλου ζωής και θανάτου των ανθρώπων, διότι αυτό το έργο αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου των όντων του πνευματικού κόσμου.

Στην ανθρωπότητα, κατηγοριοποιώ όλους τους ανθρώπους σε τρεις τύπους. Ο πρώτος τύπος είναι οι άπιστοι, οι οποίοι είναι όσοι δεν έχουν θρησκευτικές πεποιθήσεις. Αποκαλούνται άπιστοι. Η συντριπτική πλειονότητα των απίστων πιστεύει μόνο στο χρήμα. Οι άπιστοι επιδιώκουν μόνο τα δικά τους συμφέροντα, είναι υλιστές και πιστεύουν μόνο στον υλικό κόσμο, όχι στον κύκλο ζωής και θανάτου, ή σε οποιεσδήποτε ιστορίες σχετικά με θεότητες και φαντάσματα. Τους κατατάσσω ως άπιστους, και αυτοί αποτελούν τον πρώτο τύπο. Ο δεύτερος τύπος είναι οι διάφοροι άνθρωποι της πίστης εκτός από τους άπιστους. Μεταξύ των ανθρώπων, διαχωρίζω αυτούς τους ανθρώπους της πίστης σε διάφορους σημαντικούς τύπους: ο πρώτος είναι οι εβραίοι, ο δεύτερος είναι οι Καθολικοί, ο τρίτος είναι οι χριστιανοί, ο τέταρτος είναι οι μουσουλμάνοι και ο πέμπτος είναι οι βουδιστές — υπάρχουν πέντε τύποι. Αυτοί είναι οι διάφοροι τύποι ανθρώπων της πίστης. Ο τρίτος τύπος είναι όσοι πιστεύουν στον Θεό, ο οποίος σχετίζεται μ’ εσάς. Αυτοί οι πιστοί είναι όσοι ακολουθούν τον Θεό σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι διακρίνονται σε δύο τύπους: στον εκλεκτό λαό του Θεού και στους παρόχους υπηρεσιών. Η διάκριση μεταξύ αυτών των κύριων τύπων είναι σαφής. Έτσι τώρα, στο μυαλό σας είστε σε θέση να διακρίνετε σαφώς τους τύπους και την κατάταξη των ανθρώπων, σωστά; Ο πρώτος είναι οι άπιστοι — έχω πει τι είναι οι άπιστοι. Λογίζονται όσοι πιστεύουν στον Γέροντα στον Ουρανό ως άπιστοι; Πολλοί άπιστοι πιστεύουν μόνο στον Γέροντα στον Ουρανό. Πιστεύουν ότι ο άνεμος, η βροχή και η βροντή ελέγχονται όλα από αυτόν τον Γέροντα στον Ουρανό, στον οποίο βασίζονται για τη σπορά των καλλιεργειών και τη συγκομιδή — εντούτοις, μόλις γίνεται αναφορά στην πίστη στον Θεό γίνονται απρόθυμοι. Μπορεί αυτό να ονομαστεί πίστη στον Θεό; Αυτοί οι άνθρωποι συμπεριλαμβάνονται στους άπιστους. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι; Μη συγχέετε αυτές τις κατηγορίες. Ο δεύτερος τύπος είναι οι άνθρωποι της πίστης. Ο τρίτος τύπος είναι όσοι ακολουθούν τον Θεό σήμερα. Και γιατί έχω χωρίσει όλους τους ανθρώπους σε αυτούς τους τύπους; (Επειδή διάφορα είδη ανθρώπων έχουν διαφορετικό τέλος και προορισμό.) Αυτή είναι η μία πτυχή. Επειδή, όταν αυτές οι διαφορετικές φυλές και τύποι ανθρώπων επιστρέψουν στον πνευματικό κόσμο, θα καταλάβουν διαφορετική θέση, θα υπόκεινται σε διαφορετικούς νόμους του κύκλου ζωής και θανάτου, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ταξινόμησα τους ανθρώπους σε αυτούς τους κύριους τύπους.

Συνιστώμενο:

Παρότι η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί, αυτός ακόμα ζει υπό την κυριαρχία της εξουσίας του Δημιουργού

Το γεγονός του ελέγχου και της κυριαρχίας του Δημιουργού σε όλα τα πράγματα και στους ζώντες οργανισμούς αποδεικνύει την αληθινή ύπαρξη της εξουσίας του Δημιουργού

Αφήστε σχόλια