Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

«χτυπώντας την πόρτα» κλιπ 4 - Ο Κύριος κρούει τη θύρα. Μπορείς να αναγνωρίσεις τη φωνή Του; (1)

Προτεινόμενα κλιπ ταινιών 1203 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου». (κατά Ιωάννην 10:27). Σαφώς, ο Κύριος ομιλεί με σκοπό να αναζητήσει τα πρόβατά Του κατά την επιστροφή Του. Το κρισιμότερο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί, καθώς αναμένουν την έλευση του Κυρίου, είναι να επιδιώξουν να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου. Πώς μπορεί, όμως, να αναγνωρίσει κανείς τη φωνή του Κυρίου; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της φωνής του Θεού και της φωνής των ανθρώπων;

Προτεινόμενα βίντεο:

Ταινία Ευαγγελίου «χτυπώντας την πόρτα» (1) Ποια είναι η πιο σημαντική πράξη για την υποδοχή της έλευσης του Κυρίου;

Δείτε περισσότερα