Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

Χριστιανική ταινία «Αυτός που κυριαρχεί επί των πάντων» κλιπ (15) Η διαχείριση του Θεού οδεύει πάντα εμπρός

Μουσικά βίντεο ύμνων 1253 20 Νοεμβρίου 2019

Όταν ο Σατανάς διέφθειρε τους προγόνους της ανθρωπότητας, τον Αδάμ και την Εύα, ο Θεός άρχισε τη διαχείρισή Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Από εκείνη τη στιγμή, Εκείνος εργάζεται αδιάκοπα: Ο Θεός θέσπισε τους νόμους για να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα και ήρθε αυτοπροσώπως μεταξύ των ανθρώπων για να σταυρωθεί και να λυτρώσει την ανθρωπότητα, και κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, ο Θεός συνεχίζει το έργο Του, πραγματοποιώντας τις προφητείες της Βίβλου: «Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον» (κατά Ιωάννην 14:2). «Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού» (Αποκάλυψη 22:12).

Προτεινόμενα βίντεο:

Μουσικό ντοκιμαντέρ – Αυτός που κυριαρχεί επί των πάντων

 Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σε ένα «Λευκό Σύννεφο»

Δείτε περισσότερα