Τι είναι η πραγματική μετάνοια;

Ο Γουάνγκ Γουέι και άλλοι τρεις συνάδελφοι, ο Ζιάο Λίου, ο Μα Τάο και ο Χου Ζι, έκατσαν μαζί για να μελετήσουν την Βίβλο.

Τότε ο Γουάνγκ Γουέι τους είπε χαμογελώντας: «Συνάδελφοί μου, ο Κύριος Ιησούς είπε: “Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών”. (Ματθ. 4:17). “και λέγων ότι επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η βασιλεία του Θεού· μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον”. (Μάρκ. 1:15). Ο Κύριος μας είπε ότι προκειμένου να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού πρέπει να εξομολογηθούμε και να μετανοήσουμε ενώπιόν Του. Επομένως, πρέπει να γνωρίζουμε ξεκάθαρα τι σημαίνει πραγματική μετάνοια. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς.»

Ακούγοντας αυτά, ο Χου Ζι είπε απαξιωτικά: «Εγώ πιστεύω πως μετάνοια είναι όταν ερχόμαστε ενώπιον του Θεού με ειλικρίνεια, προσευχόμαστε και ομολογούμε τις αμαρτίες μας με πικρά δάκρυα. Καθόσον κάνουμε αυτά τα πράγματα συχνά, θα συγχωρηθούμε για τις αμαρτίες μας. Όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα μας φέρει στην ουράνια βασιλεία.»

Ο Ζιάο Λίου συνοφρυώθηκε και απάντησε απότομα: «Όλα αυτά τα χρόνια, προσευχόμαστε κάθε μέρα στον Θεό για να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας και τα πράγματα που κάνουμε και Τον προσβάλλουν. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, εξακολουθούμε να διαπράττουμε τις ίδιες αμαρτίες όταν αντιμετωπίζουμε πράγματα. Θεωρείται πραγματική μετάνοια, αν ζούμε στον επαναλαμβανόμενο κύκλο της διάπραξης αμαρτίας και της παραδοχής της;»

Ο Μα Τάο δίστασε προς στιγμή και είπε: «Όσον αφορά αυτή την ερώτηση, τη συζήτησα μια φορά με μερικούς αδελφούς και αδελφές σε συγκεντρώσεις συναδέλφων σε κάποιο άλλο μέρος. Νομίζω πως αν και συχνά προσευχόμαστε στον Κύριο και ομολογούμε τις αμαρτίες μας με πικρά δάκρυα, αυτό απλώς αντιπροσωπεύει την επιθυμία μας να ομολογήσουμε πραγματικά και να μετανοήσουμε ενώπιον του Κυρίου, αλλά δεν αποτελεί πραγματική μετάνοια. Το αν θα μετανοήσουμε πραγματικά ή όχι, εξαρτάται από το τι πράττουμε μετά. Για παράδειγμα, ένας κλέφτης πιάστηκε την ώρα που έκλεβε. Παρόλο που ομολόγησε την ενοχή του και υποσχέθηκε ότι δεν θα έκλεβε ποτέ ξανά, αυτό δεν αντιπροσώπευε ότι είχε πραγματική μεταμέλεια. Χρειάζεται ακόμα να δούμε τις επόμενες πραγματικές συμπεριφορές του, αν θα το ξανακάνει. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν εξομολογούμαστε πάντα με τα λόγια, αλλά δεν βάζουμε σε πράξη τα λόγια του Κυρίου και δεν ακολουθούμε την οδό Του, εξακολουθούμε να ζούμε στον φαύλο κύκλο της διάπραξης και εξομολόγησης αμαρτιών κι αυτό δεν είναι πραγματική μετάνοια. Δεν πληρούμε τις απαιτήσεις του Κυρίου όσον αφορά την μετάνοια.»

Ο Γουάνγκ Γουέι άκουσε τον Μα Τάο προσεκτικά. Αφότου άκουσε αυτά που είπε, ο Γουάνγκ Γουέι σκέφτηκε για λίγο και είπε: «Ακούγοντας τη συναναστροφή του αδελφού Μα, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ την Εποχή του Νόμου. Ο Δαβίδ σκότωσε τον Ουρία σχεδιάζοντας μηχανορραφίες και πήρε την γυναίκα του τη Βηρσαβεέ με τη βία, διαπράττοντας μοιχεία. Τότε ο Ιεχωβά Θεός έστειλε τον προφήτη Νάθαν για να μεταβιβάσει τα λόγια Του στον Δαβίδ, να του γνωστοποιήσει το έγκλημά του και την τιμωρία που θα έπεφτε πάνω του. Από τότε και στο εξής, το ξίφος δεν έλειψε ποτέ από το σπίτι του. Ο Δαβίδ γνώριζε πως παρέβη τις εντολές που έθεσε ο Ιεχωβά Θεός και προσέβαλλε τη διάθεσή Του. Συνειδητοποιώντας το, μετανόησε για τις πράξεις του και προσευχήθηκε στον Θεό, μετανοώντας και ομολογώντας με πάσα ειλικρίνεια. Κατά τα τελευταία χρόνια του, έγινε πολύ ευαίσθητος στο κρύο. Έτσι, οι Ισραηλίτες, έφεραν ένα νέο κορίτσι στο κρεβάτι του για να ξαπλώνει μαζί του κάτω από τα σκεπάσματα και να τον κρατά ζεστό. Όμως δεν ήθελε να την πλησιάσει. Ο Δαβίδ, όχι μόνο παραδέχθηκε στ’ αλήθεια το έγκλημά του, αλλά και είχε πραγματική συμπεριφορά. Μια τέτοια μαρτυρία πρέπει να είναι πειστική για τους ανθρώπους.»

Ο ΜαΤάο έγειρε το κεφάλι του και είπε: «Σωστά. Η μαρτυρία των ανθρώπων από τη Νινευή που μετανόησαν πραγματικά ενώπιον του Θεού, έχει κι αυτή καταγραφεί στη Γραφή. Όταν ο βασιλιάς της Νινευή άκουσε τα λόγια του Θεού όπως τα μετέφερε ο προφήτης Ιωνάς: “Έτι τεσσαράκοντα ημέραι και η Νινευή θέλει καταστραφή,” πίστεψε και υπάκουσε στον Θεό. Ύστερα άφησε στην άκρη το βασιλικό κύρος του, έβγαλε τον βασιλικό μανδύα, σκεπάστηκε με σάκο και κάθισε στις στάχτες για να εξομολογηθεί και να μετανοήσει ενώπιον του Θεού με τον λαό του. Όπως καταγράφεται στην Βίβλο: «διότι ο λόγος είχε φθάσει προς τον βασιλέα της Νινευή και εσηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν εαυτού και εσκεπάσθη με σάκκον και εκάθησεν επί σποδού. Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν τη Νινευή διά ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη, οι άνθρωποι και τα κτήνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσι μηδέν, μηδέ να βοσκήσωσι, μηδέ ύδωρ να πίωσιν· αλλ’ άνθρωπος και κτήνος να σκεπασθώσι με σάκκους και να φωνάξωσιν ισχυρώς προς τον Θεόν· και ας επιστρέψωσιν έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας, ήτις είναι εν ταις χερσίν αυτών. Τις εξεύρει αν επιστρέψη και μεταμεληθή ο Θεός και επιστρέψη από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεσθώμεν;» (Ιων. 3:6-9).

Ακριβώς τότε, είπε ο Γουάνγκ Γουέι ενθουσιασμένος: «Όσον αφορά τη μετάνοια του λαού της Νινευή, λίγο καιρό πριν, συνέπεσε να διαβάσω ένα κείμενο σχετικό με αυτό σ’ ένα βιβλίο. Επιτρέψτε μου να το διαβάσω.»

μετάνοια προσευχή
Όλοι είπαν: «Εντάξει!»

Ο Γουάνγκ Γουέι έβγαλε ένα φορητό υπολογιστή από την τσάντα του, τον άνοιξε και διάβασε: «Αφού άκουσαν τη διακήρυξη του Θεού, ο βασιλιάς της Νινευή και οι υπήκοοί του εκπλήρωσαν μια σειρά ενεργειών. Ποια είναι η φύση της συμπεριφοράς και των ενεργειών τους; Με άλλα λόγια, ποια είναι η ουσία του συνόλου της διαγωγής τους; Για ποιον λόγο έπραξαν όσα έπραξαν; Στα μάτια του Θεού, είχαν μετανοήσει ειλικρινά – όχι μονάχα επειδή Τον ικέτευσαν με θέρμη και ομολόγησαν τις αμαρτίες τους ενώπιόν Του, αλλά και επειδή εγκατέλειψαν την κακή διαγωγή τους. Ενήργησαν κατ’ αυτόν τον τρόπο, διότι, ακούγοντας τα λόγια του Θεού, αισθάνθηκαν απίστευτο τρόμο και πίστεψαν ότι Εκείνος επρόκειτο να πράξει στ’ αλήθεια όσα είπε. Νηστεύοντας, φορώντας σακιά και καθήμενοι στις στάχτες, θέλησαν να δηλώσουν την προθυμία τους να αναμορφώσουν τους τρόπους τους και να απέχουν από την κακία, να προσευχηθούν στον Ιεχωβά Θεό ώστε να συγκρατήσει τον θυμό Του και να Τον ικετεύσουν να ανακαλέσει την απόφασή Του, καθώς και την καταστροφή που ετοιμαζόταν να πέσει πάνω τους. Εξετάζοντας το σύνολο της συμπεριφοράς τους, μπορούμε να δούμε ότι είχαν ήδη κατανοήσει πως οι προηγούμενες κακές πράξεις τους ήταν απεχθείς στον Ιεχωβά Θεό, καθώς και ότι είχαν κατανοήσει τον λόγο, για τον οποίο Εκείνος επρόκειτο να τους καταστρέψει σύντομα. Για τους λόγους αυτούς, όλοι ήθελαν να μετανοήσουν απόλυτα, να απομακρυνθούν από τους κακούς τους τρόπους και να εγκαταλείψουν τη βία των χεριών τους. Με άλλα λόγια, μόλις έμαθαν τη διακήρυξη του Ιεχωβά Θεού, ο κάθε ένας τους ένιωσε φόβο στην καρδιά του· δεν συνέχισαν περαιτέρω την κακή διαγωγή τους, ούτε εξακολούθησαν να διαπράττουν τις πράξεις που απεχθανόταν ο Ιεχωβά Θεός. Επιπροσθέτως, ικέτευσαν τον Ιεχωβά Θεό να συγχωρήσει τις προηγούμενες αμαρτίες τους και να μην τους μεταχειριστεί σύμφωνα με τις προηγούμενες ενέργειές τους. Ήταν πρόθυμοι να μην εμπλακούν ποτέ ξανά σε κακές πράξεις, και να ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιεχωβά Θεού, προκειμένου να μην Τον εξοργίσουν ποτέ ξανά. Η μετάνοιά τους ήταν ειλικρινής και βαθιά. Πήγαζε από τα βάθη της καρδιάς τους και δεν ήταν προσποιητή, ούτε προσωρινή». (από «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Β’» ).

Ο Γουάνγκ Γουέι συναναστράφηκε: «Από αυτό το κείμενο βλέπουμε πως η κύρια εκδήλωση της πραγματικής μετάνοιας είναι ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση να παραδεχθούν τις αμαρτίες τους και τις πονηρές τους πράξεις, να μετανοήσουν στ’ αλήθεια και να μισήσουν τον εαυτό τους, κι έτσι να εξομολογηθούν και να μετανοήσουν ενώπιον του Θεού ειλικρινά. Επιπλέον, θα εγκαταλείψουν τις πονηρές πράξεις των χεριών τους και θα ενεργήσουν σύμφωνα με το λόγο του Θεού προκειμένου να μην διαπράξουν την ίδια αμαρτία και ν’ αντισταθούν στον Θεό. Στο παρελθόν, αν και ερχόμασταν ενώπιον του Θεού για να εξομολογηθούμε και να μετανοήσουμε, η μετάνοιά μας σταματούσε στα λόγια, και δεν απεχθανόμασταν τον εαυτό μας μέσα στην καρδιά μας. Τόσες πολλές φορές περνούσαμε μέσα από τα τυπικά για να ζητήσουμε την συγχώρηση του Κυρίου. Όταν αντιμετωπίζαμε πράγματα, διαπράτταμε αμαρτίες και παρακούαμε τον Θεό ξανά. Αυτό απλώς δεν είναι πραγματική μετάνοια. Ο Θεός ερευνά την καρδιά μας. Μόνο όταν μετανοούμε πραγματικά, μπορούμε να κερδίσουμε το έλεος και την ευγενική μεταχείριση του Θεού.»

Ο Ζιάο Λίου είπε ειλικρινά: «Το κείμενο που διάβασες είναι πολύ πρακτικό. Μας λέει τι είναι η πραγματική μετάνοια, που μπορεί να μας ωφελήσει πολύ. Οι άνθρωποι της Νινευή ήταν σε θέση να μετανοήσουν αληθινά ενώπιον του Θεού, να εγκαταλείψουν τις πονηρές πράξεις τους και να μην διαπράξουν έγκλημα ή να αντισταθούν στον Θεό. Συγκριτικά, εμείς προσφέρουμε υπηρεσία με τα χείλη μας αλλά η καρδιά μας δεν αναστατώνεται ποτέ. Ο Θεός είναι άγιος και δίκαιος. Πώς επιτρέπει να Τον αντιμετωπίζουμε τυποποιημένα και Τον απαξιώνουμε;»

Ο Μα Τάο κούνησε καταφατικά το κεφάλι του και είπε: «Ευχαριστούμε τον Θεό για τη οδηγία Του. Όσο περισσότερη συναναστροφή έχουμε πάνω σ’ αυτό το θέμα, τόσο πιο ξεκάθαροι γινόμαστε σ’ αυτό. Στις προηγούμενες προσευχές μας, κάθε μέρα απλώς εκμυστηρευόμασταν στον Κύριο τα πράγματα που κάναμε και δεν ήταν εναρμονισμένα με το θέλημα του Κυρίου, αλλά δεν δείξαμε κανένα σημάδι αληθινής μετάνοιας, κι εξακολουθούσαμε να νομίζουμε ότι θα σωζόμασταν μέσω της χάρης. Αν συνεχίσουμε να διαπράττουμε και να ομολογούμε τις αμαρτίες μας κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να αρπαχθούμε στη βασιλεία των ουρανών όταν επιστρέψει ο Κύριος; Ο Κύριος Ιησούς είπε: “ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία· ο υιός μένει πάντοτε”. (Ιωάν. 8:34-35). “Και τον αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον,” (Εβρ. 12:14). Ο Θεός είναι άγιος και δίκαιος. Όποιος αμαρτάνει δεν επιτρέπεται να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Μόνο αυτοί που απεκδύονται την αμαρτωλή φύση τους και υπακούν απόλυτα στον Θεό και είναι πιστοί σ’ Αυτόν, μπορούν να έχουν τα προσόντα για να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Ο Θεός δεν θα πάρει στη βασιλεία Του τους ανθρώπους που έχουν αμαρτωλή φύση και ανήκουν στον Σατανά.»

Ο Γουάνγκ Γουέι συνέχισε: «Λίγο καιρό πριν, είχα συναναστροφή μ’ έναν αδελφό. Όταν μιλήσαμε σχετικά με τις προϋποθέσεις για να εισέλθει κάποιος στη βασιλεία των ουρανών σύμφωνα με τις προφητείες του Κυρίου Ιησού: “Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα·” (Ιωάν. 12:48). και “Και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως·” (Ιωάν. 16:8), είπε πως, αν και έχουμε δεχθεί τη σωτηρία του Κυρίου Ιησού και έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες μας, η αμαρτωλή μας φύση υπάρχει ακόμα βαθιά μέσα μας. Για να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να δεχθούμε το έργο της κρίσης που θα επιτελέσει ο Κύριος Ιησούς όταν επιστρέψει στις έσχατες ημέρες για να γνωρίσουμε την αμαρτωλή φύση μας, έτσι ώστε να μισήσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Τότε θα μπορέσουμε να απαρνηθούμε τη σάρκα μας για να βάλουμε σε εφαρμογή τα λόγια του Θεού, υπακούοντας και λατρεύοντας τον Θεό. Μόνο αν ενεργήσουμε έτσι, θα επιλυθεί η διεφθαρμένη διάθεσή μας και θα μπορέσουμε να εξαγνιστούμε και να σωθούμε από τον Θεό. Νομίζω πως η συναναστροφή του βγάζει νόημα κατά πολύ, έτσι θέλω να τον προσκαλέσω να κοινωνήσει μαζί μας, συμφωνείτε;»

Ο ΜαΤάο και ο Ζιάο Λίου είπαν μαζί: «Αυτό είναι σπουδαίο!»

Από τον Λίου Σούο


Προτεινόμενα:
Όταν ενώθηκα με έναν θαυμαστό τρόπο ξανά με τον Κύριο, βρήκα τον δρόμο να απελευθερωθώ από την αμαρτία (Ι)
Όταν ενώθηκα με έναν θαυμαστό τρόπο ξανά με τον Κύριο, βρήκα τον δρόμο να απελευθερωθώ από την αμαρτία (ΙΙ)

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εάν έχετε οποιαδήποτε γνώση ή έμπνευση των λόγων του Θεού, ή οποιωνδήποτε συναισθημάτων και κατανόησης αυτού του άρθρου, είστε ευπρόσδεκτοι να μοιραστείτε με μας μέσω μιας από τις μεθόδους κατωτέρω:
1.Το παράθυρο συνομιλίας σε απευθείας αύνδεση στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.
2. Στείλτε μας email στο:info@el.lesalut.org.