Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

«Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα» (Απόσπασμα)

Η φωνή του Θεού 1771 27 Νοεμβρίου 2019
Δείτε περισσότερα