Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

Χριστιανικοφς ύμνος - Ο Θεός είναι ο μοναδικός κυρίαρχος της μοίρας του ανθρώπου

Εκκλησιαστικοί ύμνοι 723 7 Φεβρουαρίου 2020

Ο Θεός είναι ο μοναδικός κυρίαρχος της μοίρας του ανθρώπου

I

Όσο μακριά στη ζωή σου κι αν πήγες,

όσων ετών κι αν είσαι,

όσο κι αν μείνεις στην πορεία σου,

την εξουσία Του πρέπει ν' αναγνωρίσεις,

να καταλάβεις ότι είν’ αληθινά ο Κύριός σου.

Όσες ικανότητες κι αν έχει κανείς,

δεν μπορεί να επηρεάσει τη μοίρα των άλλων

ή να την ορίσει, να την αλλάξει ή να την ελέγξει.

Μόνο ο Θεός υπαγορεύει τα πάντα για τον άνθρωπο,

αφού με την εξουσία Του διαφεντεύει τη μοίρα του ανθρώπου,

κι έτσι, μόνο ο Δημιουργός είναι ο Κύριός του.

II

Όλοι πρέπει να 'χουν γνώση σαφή

για τον έλεγχο του Θεού πάνω στη μοίρα τους.

Για τη γνώση της ζωής και την αλήθεια είναι κλειδί,

για να μαθαίνεις τον Θεό κάθε μέρα.

Δεν μπορείς να κόψεις δρόμο γι’ αυτόν τον στόχο.

Όσες ικανότητες κι αν έχει κανείς,

δεν μπορεί να επηρεάσει τη μοίρα των άλλων

ή να την ορίσει, να την αλλάξει ή να την ελέγξει.

Μόνο ο Θεός υπαγορεύει τα πάντα για τον άνθρωπο,

αφού με την εξουσία Του διαφεντεύει τη μοίρα του ανθρώπου,

κι έτσι, μόνο ο Δημιουργός είναι ο Κύριός του.

III

Δεν ξεφεύγεις απ’ την κυριαρχία του Θεού.

Ο Θεός είν’ ο μόνος Κύριος του ανθρώπου,

ο μόνος Κύριος της ανθρώπινης μοίρας.

Έτσι, ο άνθρωπος δεν ορίζει τη μοίρα του·

είναι αδύνατον να την υπερβεί.

Όσες ικανότητες κι αν έχει κανείς,

δεν μπορεί να επηρεάσει τη μοίρα των άλλων

ή να την ορίσει, να την αλλάξει ή να την ελέγξει.

Μόνο ο Θεός υπαγορεύει τα πάντα για τον άνθρωπο,

αφού με την εξουσία Του διαφεντεύει τη μοίρα του ανθρώπου,

κι έτσι, μόνο ο Δημιουργός είναι ο Κύριός του.

Δείτε περισσότερα