Εκκλησιαστικα τραγούδια «Έκφρασε την καρδιά σου όταν προσεύχεσαιγια να λάβει το έργο του Αγίου Πνεύματος»

I
Όλοι πρέπει να κοινωνούνμε τον Θεό.
Χωρίς προσευχή,για το σώμα ζεις,
ζεις στου Σατανά τα δεσμά.
Χωρίς αληθινή προσευχήζεις στο σκότος.
Ο Θεός ελπίζει τ’ αδέλφια
κάθε μέρα να προσεύχονται.
Δεν είναι προσκόλλησηστο δόγμα.
Πρέπει ο στόχοςνα επιτευχθεί.
Το λιγότερο που ζητά ο Θεός
είναι να Του ανοιχτούνοι καρδιές.
Αν Του δίνουν την καρδιά τους,μιλούν αληθινά,
τότε είναι πρόθυμοςσ’ αυτούς να εργαστεί.
Δεν θέλειτην απατηλή καρδιά
μα την αγνήκι ειλικρινή καρδιά.
Αν δεν ανοίξεις την καρδιά σουστον Θεό,
τότε δεν μπορεί να αγγίξειτην καρδιά σου.
Η προσευχήείναι υψίστης σημασίας.
Όταν τ’ Άγιο Πνεύμα ληφθείστην προσευχή,
την καρδιά σου αγγίζει ο Θεός,
η δύναμη της αγάπηςγι’ Αυτόν ξεπηδά.
Αν δεν προσεύχεσαιμε την καρδιά σου,
αν δεν ανοίξεις την καρδιά σουκαι κοινωνήσεις,
δεν θα μπορεί ο Θεόςνα κάνει έργο μέσα σου.

II
Έτσι, το πιο σημαντικόστην προσευχή
είναι να μιλάςμε αληθινή καρδιά.
Πες Του τα ελαττώματα,την αντίδρασή σου,
και αφέσου εντελώςστον Θεό.
Τότε οι προσευχές σουθα Τον ενδιαφέρουν,
το πρόσωπό Τουθα σου κρύψει αλλιώς.
Να κρατάςτην καρδιά σου ειρηνική,
μην την απομακρύνειςαπ’ Αυτόν.
Με την προσευχήόλα τα κρατάς ως έχουν,
σαν δεν έχεις νέα θεώρηση.
Πρέπει να ‘χεις την προσευχή,πίσω να μην πας.
Κάνε τουλάχιστον αυτό.
Όλοι ας εισέλθουνστην αλήθεια αυτή
και ν’ ασκούνταιστην προσευχή.
Ζήτα τ’ Άγιο Πνεύμα,μην αδρανείς.
Ο πιστός τον Θεό αναζητά.
Η προσευχήείναι υψίστης σημασίας.
Όταν τ’ Άγιο Πνεύμα ληφθείστην προσευχή,
την καρδιά σου αγγίζει ο Θεός,
η δύναμη της αγάπηςγι’ Αυτόν ξεπηδά.
Αν δεν προσεύχεσαιμε την καρδιά σου,
αν δεν ανοίξεις τη καρδιά σουκαι κοινωνήσεις,
δεν θα μπορεί ο Θεόςνα κάνει έργο μέσα σου.

Προτεινόμενα βίντεο:

Σεβάσου τον Θεό και κέρδισε την προστασία Του

Εκκλησιαστικά τραγούδια « Οι δοκιμασίες απαιτούν πίστη»

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εάν έχετε οποιαδήποτε γνώση ή έμπνευση των λόγων του Θεού, ή οποιωνδήποτε συναισθημάτων και κατανόησης αυτού του άρθρου, είστε ευπρόσδεκτοι να μοιραστείτε με μας μέσω μιας από τις μεθόδους κατωτέρω:
1.Το παράθυρο συνομιλίας σε απευθείας αύνδεση στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.
2. Στείλτε μας email στο:info@el.lesalut.org.