Πώς πρέπει να εχουμε προσευχή στο Θεό ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε την απάντησή Του;

Εμείς οι Χριστιανοί είμαστε όλοι ξεκάθαροι ότι η προσευχή είναι απαραίτητη στην καθημερινότητά μας. Όσο για τον λόγο όμως για τον οποίο πρέπει να προσευχόμαστε και τι είδους προσευχές συνάδουν με το θέλημα του Κυρίου, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με σαφήνεια αυτές τις λεπτομέρειες. Συνήθως προσευχόμαστε σύμφωνα με τη δική μας βούληση και φαντασία, σπάνια αναζητούμε την αλήθεια σχετικά με την προσευχή και δεν έχουμε ιδέα εάν οι προσευχές μας συνάδουν με το θέλημα του Κυρίου. Ευχαριστώ τον Κύριο διότι, συμβουλευόμενος τη Βίβλο και κάποια πνευματικά βιβλία, απέκτησα κάποια γνώση της αλήθειας σχετικά με την προσευχή. Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις γνώσεις μου, οι οποίες ελπίζω ότι θα σας ωφελήσουν. Είθε ο Κύριος να μας οδηγήσει!

προσευχη στο θεο

Πρώτον, ας μιλήσουμε για τον λόγο για τον οποίο πρέπει να προσευχόμαστε. Στην ουσία, η προσευχή είναι ένας από τους τρόπους για να συνεργαζόμαστε με τον Θεό και να Τον επικαλούμαστε. Όταν συναντάμε δυσκολίες και προβλήματα, πρέπει να επικαλούμαστε τον Θεό και να αναζητούμε τη διαφώτιση και την καθοδήγησή Του και, αφού τις αποκτήσουμε, τότε θα μπορούμε να κατανοούμε το θέλημά Του, να ενεργούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις Του και να υπακούμε στις ενορχηστρώσεις και τις ρυθμίσεις Του. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της προσευχής στον Θεό. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Όταν ένα παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, αν μιλήσει στη μητέρα του για αυτό, η μητέρα του θα το βοηθήσει και θα το προμηθεύσει σύμφωνα με τις ελλείψεις του και, παράλληλα, θα του πει τι μπορεί να γίνει και τι όχι. Σταδιακά, το παιδί θα γίνει λογικό κι έτσι θα μάθει πώς να κάνει διάκριση μεταξύ του καλού και του κακού και θα γνωρίζει τι είναι σωστό να πράττει. Ουσιαστικά, έτσι ακριβώς είναι κι οι προσευχές μας προς τον Θεό.

Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Σε όλους μας έχουν συμβεί τα εξής πράγματα: όταν άλλοι προσεύχονται στις συναντήσεις και τους ακούμε να μιλούν άπταιστα και πολύ, ή να λένε πολλά περίτεχνα λόγια, αισθανόμαστε μεγάλη ζήλια και σκεφτόμαστε: «Πώς μπορούν να προσεύχονται τόσο καλά; Γιατί εγώ δεν μπορώ;» Τότε αρχίζουμε να τούς μιμούμαστε και να λέμε όσο το δυνατόν περισσότερα ευχάριστα λόγια ενώπιον του Κυρίου, πιστεύοντας ότι η προσευχή κατ’ αυτόν τον τρόπο συνάδει με το θέλημά Του. Ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε είναι επειδή δεν έχουμε ιδέα τι είδους προσευχές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Θεού. Λοιπόν, ποια είναι η αληθινή προσευχή; Ας δούμε τι είπε ο Κύριος Ιησούς: «Ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν». (Ιωάν. 4:23). Ο Κύριος απαιτεί να λατρεύουμε τον Θεό πνευματικά και αληθινά, δηλαδή να έχουμε ειλικρινή καρδιά και να απευθύνουμε ειλικρινή και αληθινά λόγια στον Θεό. Όσο μιλάμε ανοιχτά στον Κύριο, με ειλικρινή καρδιά, θα δέχεται τις προσευχές μας. Ο Κύριος δεν θέλει τη βρώμικη καρδιά μας, θέλει την καθαρή και ειλικρινή καρδιά μας. Ως εκ τούτου, το πιο σημαντικό πράγμα στην προσευχή είναι να μιλάμε ειλικρινά και μέσα από την καρδιά μας – να λέμε τις αδυναμίες, τις δυσκολίες και την παρακοή μας προς τον Κύριο χωρίς να κρύβουμε τίποτα και να Του ζητάμε να μας βοηθήσει και να μας σώσει. Μόνον τότε ο Κύριος θα εισακούει τις προσευχές μας. Αυτό σημαίνει πραγματικά να λατρεύεις τον Θεό πνευματικά και αληθινά.

Τρίτον, θα πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας: μιλάμε από τη σωστή θέση όταν προσευχόμαστε; Είναι οι προσευχές μας λογικές; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Όταν δε προσεύχησθε, μη βαττολογήσητε ως οι εθνικοί· διότι νομίζουσιν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουσθή. Μη ομοιωθήτε λοιπόν με αυτούς· διότι εξεύρει ο Πατήρ σας τίνων έχετε χρείαν, πριν σεις ζητήσητε παρ’ αυτού. […] Μη μεριμνήσητε λοιπόν λέγοντες, Τι να φάγωμεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν; Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί· επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή». (Ματθ. 6:7-8, 31-33). «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν». (Ματθ. 22:37-39). Ο λόγος του Κυρίου μάς λέει σαφώς τι να αναζητούμε και τι όχι. Δεν χρειάζεται να ζητάμε εξωτερικά αντικείμενα όπως τροφή, ρούχα ή πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επειδή ο Κύριος τα έχει ετοιμάσει αυτά για μας. Έτσι, οι προσευχές για τέτοιου είδους πράγματα δεν έχουν νόημα και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την έγκριση του Κυρίου. Θα πρέπει να προσευχόμαστε συχνά να ακολουθούμε την οδό του Κυρίου. Για παράδειγμα, όταν αντιμετωπίζουμε ζητήματα στην καθημερινή μας ζωή, πρέπει να προσευχόμαστε και να επιδιώκουμε να βιώσουμε την ευπρέπεια των αγίων. Όταν μας τυχαίνουν διάφορες δοκιμασίες, όπως ταλαιπωρίες, ασθένειες και καταστροφές, θα πρέπει να προσευχόμαστε ακόμη περισσότερο αναζητώντας το θέλημα του Κυρίου και καταθέτοντας μαρτυρία για να Τον ικανοποιήσουμε. Πρέπει να προσευχόμαστε περισσότερο και να αναζητούμε πώς να ζήσουμε στην πράξη ώστε να μπορούμε να αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, την ψυχή και το πνεύμα, που είναι κι η μεγάλη εντολή. Όλες αυτές οι προσευχές γίνονται αποδεκτές από τον Κύριο. Επιπλέον, ο Κύριος υποσχέθηκε ότι θα έλθει και πάλι, άρα ως προς αυτό το σημαντικό θέμα πρέπει να προσευχόμαστε για τη διαφώτιση και την καθοδήγησή Του ώστε να είμαστε οι φρόνιμες παρθένες και να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Κυρίου και να παρευρεθούμε στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Εάν περνάμε περισσότερο χρόνο προσευχόμενοι με λαχτάρα για θέματα σωτηρίας, ο Κύριος σίγουρα θα εισακούσει και θα αποδεχτεί τις προσευχές μας.

Κατανοώντας το αυτό, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερες από τις προηγούμενες προσευχές μας δεν ανταποκρίνονταν στο θέλημα του Κυρίου. Για να μπορούμε να διακρίνουμε τις προσευχές μας και να προσευχόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αναλύονται παρακάτω τρία είδη προσευχών που έρχονται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού, για να αντλήσουμε διδάγματα.

Το πρώτο είδος είναι να προσευχόμαστε με κενά λόγια. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτού του είδους τις προσευχές: «Κύριε, είσαι ο Σωτήρας μου, ο βράχος μου και το καταφύγιό μου. Η αγάπη Σου είναι μεγάλη και βαθιά. Κύριε, Σε αγαπώ πάρα πολύ! Σ’ αγαπώ ειλικρινά! …» Αυτή δεν είναι αληθινή προσευχή. Λέει φτιαχτά και ωραία λόγια προς τον Κύριο. Είναι εξιδανίκευση του εαυτού μας και μια προσπάθεια να επιδιώξουμε τις ευλογίες του Κυρίου. Δεν λέμε την αλήθεια στον Κύριο. Αντίθετα, απλά Τον εξαπατούμε με ψευδή, υπερβολικά και κενά λόγια. Άρα, ο Κύριος δεν εισακούει τέτοιου είδους προσευχές.

Το δεύτερο είδος είναι η ακόρεστη ικεσία. Τέτοιου είδους προσευχές γίνονται συνέχεια. Όταν οι άνθρωποι κλείνουν τα μάτια τους και προσεύχονται, λένε: «Κύριε! Ξέρω ότι είσαι παντελεήμων και παντοδύναμος. Μπορείς το τίποτα να το κάνεις κάτι. Κύριε, ευλόγησε Σε παρακαλώ τα παιδιά μου να μπουν σε μια καλή σχολή, να πιάσουν μια καλή δουλειά αφού αποφοιτήσουν και να βρουν έναν καλό ή μια καλή σύζυγο. Κύριε, Σου ζητώ να με ευλογήσεις με μια ακμάζουσα επιχείρηση, μεγάλα πλούτη κι ένα νοικοκυριό που ευημερεί. …» Τέτοιου είδους προσευχές προκαλούν αηδία στον Κύριο. Δεν Τον αντιμετωπίζουν ως Κύριο, αλλά σαν να είναι απλώς ο θεός του πλούτου, οφειλέτης, υπάλληλος ή υπηρέτης. Πώς γίνεται να είναι αυτό λατρεία προς τον Κύριο; Έτσι, ο Κύριος δεν εισακούει ποτέ, ούτε απαντά σε αυτές τις προσευχές.

Το τρίτο είδος είναι η παράλογη προσευχή, η οποία προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αηδία στον Κύριο. Ας εξετάσουμε αυτού του είδους τις προσευχές: «Κύριε, Σε παρακαλώ, προστάτεψε τη χώρα μας από καταστροφές. Κύριε, Σε παρακαλώ …» Αυτές οι προσευχές είναι οι πιο παράλογες και αντίθετες προς το θέλημα του Κυρίου. Προβάλλουμε απαιτήσεις και ασκούμε πίεση στον Κύριο. Δίνουμε οδηγίες και διατάζουμε τον Κύριο. Είμαστε πιο ασήμαντοι κι από τη σκόνη και θέλουμε να έχουμε λόγο ενώπιον του Δημιουργού. Πρέπει να είμαστε ευσεβείς και να μην ενεργούμε με ασέβεια. Ας εξετάσουμε την προσευχή του Κυρίου Ιησού που καταγράφεται στη Βίβλο: «Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ’ εμού το ποτήριον τούτο· πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ’ ως συ». (Ματθ. 26:39). Μπορούμε να διαπιστώσουμε από αυτήν ότι, στην προσευχή Του από τη σκοπιά του δημιουργήματος, ο Κύριος Ιησούς μίλησε λογικά, με υποταγή στον ουράνιο Πατέρα. Αντίθετα, οι δικές μας προσευχές ενώπιον του Θεού είναι εξαιρετικά παράλογες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος δεν εισακούει τις προσευχές μας. Σκεφτείτε ότι αν πούμε στους γονείς μας όταν επιστρέψουμε σπίτι: Δώστε μου λεφτά! Κάντε αυτό ή εκείνο για μένα!», οι γονείς μας θα μας σιχαθούν και θα πουν ότι δεν αξίζει να είμαστε παιδιά τους. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε υπάκουοι και λογικοί στις προσευχές.

Προσευχήσου στο Θεό

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με βάση τα παραπάνω τρία είδη προσευχών που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την αλήθεια ως προς το πώς να προσευχόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ας εξετάσουμε τις προσευχές των αγίων κατά το πέρασμα των αιώνων που ακολουθούν την καρδιά Του: ο Μωυσής προσευχόταν συχνά ώστε να ολοκληρώσει την εντολή να οδηγήσει τους Ισραηλίτες στη γη της Χαναάνˑ ο Δαβίδ προσευχόταν όλη του τη ζωή για να χτιστεί ένας ναός για τον Θεόˑ ο Αβραάμ προσευχήθηκε για να υπακούσει τον Θεό όταν Του προσέφερε τον Ισαάκˑ ο Ιώβ προσευχήθηκε για να καταθέσει μαρτυρία στις δοκιμασίεςˑ ο Πέτρος προσευχήθηκε για να αγαπήσει και να γνωρίσει πραγματικά τον Θεό, και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Οι προσευχές τους γίνονταν για να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού, να υπακούσουν στις ενορχηστρώσεις και τις ρυθμίσεις Του ή για να απαλλαγούν από τη διεφθαρμένη διάθεση και να Τον ικανοποιήσουν. Αν και δεν προσεύχονταν για το γόητρο ή τη φήμη, αυτό που τους προσέφερε ο Θεός υπερέβαινε τα όσα μπορούσαν να φανταστούν. Από αυτό, φαίνεται ότι οι προσευχές τους κέρδισαν τον έπαινο του Θεού. Όπως λέει και η Βίβλος: «Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή». (Ματθ. 6:33). Σε συνδυασμό με τις προσευχές των αγίων και τα λόγια αυτά του Κυρίου, καταλαβαίνουμε καλύτερα ποιου είδους προσευχές συνάδουν με το θέλημα του Κυρίου; Θα πρέπει να προσευχόμαστε για να γνωρίσουμε τον Κύριο, να Τον σεβόμαστε, να Τον υπακούμε και να Τον αγαπάμε. Πρέπει να προσευχόμαστε για να απαλλαγούμε από την αμαρτωλή μας φύση και να γίνουμε ειλικρινείς. Πρέπει να προσευχόμαστε για να διαδώσουμε το ευαγγέλιο και να σώσουμε ψυχές, κλπ. Με λίγα λόγια, όλες αυτές οι προσευχές που γίνονται για να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού, να εκπληρώσουμε ικανοποιητικά τα καθήκοντά μας ως δημιουργήματα, για να υπακούσουμε και να ικανοποιήσουμε τον Κύριο, συνάδουν με το θέλημά Του.

Ευχαριστώ τον Κύριο! Η χάρη Του μας επιτρέπει να αποκτήσουμε αυτήν τη γνώση. Ας συνοψίσουμε παρακάτω τις προσευχές που συνάδουν με το θέλημα του Κυρίου, ώστε να μπορούμε να καταφεύγουμε στην αληθινή προσευχή.

Πρώτον, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να μιλάμε ειλικρινά και μέσα από την καρδιά μας. Δεν πρέπει να λέμε ψευδή, υπερβολικά ή κενά πράγματα για να εξαπατήσουμε τον Κύριο.

Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε τι να αναζητήσουμε και τι όχι. Δεν πρέπει να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις.

Τρίτον, πρέπει να έχουμε την αίσθηση του δημιουργήματος, να στεκόμαστε στη θέση μας, να υπακούμε στον Κύριο, να αναζητούμε ό, τι δεν καταλαβαίνουμε και να περιμένουμε να μας αποκαλυφθεί το θέλημά Του. Δεν πρέπει να δίνουμε οδηγίες ή να ζητούμε από τον Κύριο.

Ενεργώντας στην πράξη σύμφωνα με τις τρεις παραπάνω παραμέτρους, οι προσευχές μας θα μπορούν να συνάδουν με το θέλημα του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο, αδελφοί και αδελφές, πιστεύω ότι ξέρετε πλέον πώς να προσεύχεστε.

Από τον Ζανγκ Ζιαόπινγκ


Προτεινόμενα:

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ποιο είδος προσευχής εισακούγεται από τον Κύριο;

Ποια είναι η σημασία της προσευχής;

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εάν έχετε οποιαδήποτε γνώση ή έμπνευση των λόγων του Θεού, ή οποιωνδήποτε συναισθημάτων και κατανόησης αυτού του άρθρου, είστε ευπρόσδεκτοι να μοιραστείτε με μας μέσω μιας από τις μεθόδους κατωτέρω:
1.Το παράθυρο συνομιλίας σε απευθείας αύνδεση στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.
2. Στείλτε μας email στο:info@el.lesalut.org.