Το μονοπάτι για την είσοδο στη βασιλεία των ουρανών

Του Χαν Σου

βασιλεία των ουρανών
Ο Κύριος Ιησούς κάποτε είπε: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ. 7:21-23). Γιατί είπε ο Κύριος πως: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. » Γιατί θα πει πως εκείνοι που έχουν προφητεύσει στο όνομά Του, έχουν εξορκίσει δαίμονες, και έχουν πράξει θαυμάσια έργα είναι αυτοί που διαπράττουν ανομία, και θα τους πει να απομακρυνθούν από Εκείνον; Οι προφητείες, ο εξορκισμός δαιμόνων και η επιτέλεση θαυμάσιων έργων στο όνομα του Κυρίου δεν είναι το θέλημα του επουράνιου Πατέρα; Πώς να το εξηγήσουμε αυτό;

Ως πιστοί του Θεού, όλοι ελπίζουμε να λάβουμε την υπόσχεση του Θεού – να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών και να ζήσουμε με τον Θεό στο μέλλον για να απολαύσουμε εκεί τις ευλογίες. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε για να λάβουμε την υπόσχεση που ο Θεός εναπόθεσε στους ανθρώπους; Ο Κύριος Ιησούς μάς είπε ξεκάθαρα ότι μόνο εκείνοι που εκτελούν το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Οπότε, τι είδος ανθρώπων είναι αυτοί που εκτελούν το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα; Για να μιλήσουμε με ακρίβεια, είναι αυτοί που μπορούν να υπακούσουν στο έργο του Αγίου Πνεύματος, να υπακούσουν στα λόγια του Θεού, να κάνουν πράγματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, να αναζητήσουν το θέλημα του Θεού και να πράξουν σύμφωνα με την καθοδήγηση του Θεού στα πάντα, να έχουν τα λόγια του Θεού ως κριτήριό τους σε οτιδήποτε κάνουν, και να υπακούν και να ευαρεστούν τον Θεό. Οπότε, το αν μπορεί κανείς να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών εξαρτάται από το αν μπορεί να υπακούει στα λόγια του Θεού και να πράττει ανάλογα με τις απαιτήσεις Του. Την Εποχή του Νόμου, ο Ιεχωβάς Θεός θέσπισε νόμους και καθοδήγησε τη ζωή των ανθρώπων έτσι ώστε ήξεραν πώς να λατρέψουν τον Θεό για να λάβουν τις ευλογίες Του, και ήξεραν πως όσο άκουγαν τα λόγια Του, υπάκουαν στις οδηγίες Του και τηρούσαν τους νόμους και τις εντολές, θα ήταν αυτοί που έπρατταν το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα και θα μπορούσαν να λάβουν τη φροντίδα, την προστασία και τις ευλογίες από τον Ιεχωβά Θεό· αν δεν συμμορφώνονταν με τους νόμους και τις εντολές, δεν θα ήταν αυτοί που θα εκτελούσαν το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα, θα έχαναν τη φροντίδα και την προστασία του Θεού, και θα καταδικάζονταν από τον νόμο, είτε με λιθοβολισμό μέχρι θανάτου είτε θα καίγονταν από την ουράνια φωτιά. Όταν έφτασε η εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας, και δημιούργησε νέες απαιτήσεις από τους ανθρώπους, λέγοντάς τους να εξομολογούνται τις αμαρτίες τους και να μετανοήσουν, να κάνουν πράξη τη μακροθυμία και την υπομονή, να αγαπούν τους εχθρούς τους κτλ, δίνοντάς στους ανθρώπους τους τρόπους να κάνουν πράξεις στη νέα εποχή. Σε εκείνη την εποχή, εκείνοι που μπορούσαν να αποδεχτούν το έργο του Κύριου Ιησού, να υπακούσουν στα λόγια Του και να κάνουν πράξεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις Του, ήταν αυτοί που έπρατταν το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα. Μπορούσαν να συγχωρηθούν για τις αμαρτίες τους και να απολαύσουν την πλούσια χάρη και τις ευλογίες του Θεού. Αντίθετα, εκείνοι που ήταν ακόμη προσκολλημένοι στους νόμους και αρνιόνταν να αποδεχθούν και να υπακούσουν στο έργο και στα λόγια του Κυρίου Ιησού, δεν ήταν αυτοί που έπρατταν το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα. Αυτοί εξολοθρεύτηκαν από το έργο του Αγίου Πνεύματος και έπεσαν στο σκοτάδι. Για παράδειγμα, γενιές ολόκληρες Φαρισαίων υπηρέτησαν τον Θεό στον ναό ή ταξίδεψαν σε στεριά και θάλασσα για να κηρύξουν τον νόμο, και εγκατέλειψαν πολλά πράγματα, όμως όταν ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε και επιτέλεσε το νέο έργο, εκείνοι παρέμειναν προσκολλημένοι στον νόμο και αρνήθηκαν να αποδεχθούν το νέο έργο Του, και έφτασαν ακόμη και στο σημείο να του αντισταθούν και να ασκήσουν δίωξη στον Κύριο Ιησού. Στο τέλος, κάρφωσαν τον Κύριο Ιησού στον σταυρό και δέχθηκαν την κατάρα του Θεού. Το γεγονός αυτό προκαλεί σκέψεις. Δεν γνώριζαν τις Γραφές; Δεν ήταν εκείνοι που υπηρετούσαν τον Θεό στον ναό; Πώς μπόρεσαν να κάνουν κάτι αισχρό που αντιστεκόταν στον Θεό; Παρόλο που είχαν εντρυφήσει στον νόμο και είχαν υπηρετήσει τον Θεό στον ναό για χρόνια, δεν ήταν αυτοί που ακολουθούσαν τους νόμους και τις εντολές και έπρατταν το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα. Έραψαν τις Γραφές στο στρίφωμα των ενδυμάτων τους και κήρυτταν στις γωνιές των δρόμων, προσπαθώντας να κερδίσουν τον θαυμασμό των Ιουδαίων και να κρατήσουν τις θέσεις και τις δουλειές τους με τη θεοσεβούμενη εμφάνισή τους. Γι’ αυτό, στη διάρκεια της επιτέλεσης του έργου του Κυρίου Ιησού στη γη, όταν είδαν πως τα λόγια και το έργο Του είχαν εξουσία και δύναμη και πως πολλοί άνθρωποι Τον ακολουθούσαν, από φόβο μήπως χάσουν τις θέσεις και τις δουλειές τους, μίσησαν την έλευσή Του και τις αλήθειες που Εκείνος εξέφραζε, και Τον συκοφάντησαν, Τον ενοχοποίησαν και Τον καταδίκασαν επειδή ήταν αντίθετος στους νόμους και τις εντολές. Δυσφήμησαν τον Κύριο Ιησού ισχυριζόμενοι πως Εκείνος εξορκίζει τους διαβόλους με τη δύναμη του Βεελζεβούλ, του πρίγκιπα των διαβόλων (βλ. Κατά Ματθαίον 9:32-34), Τον κατηγόρησαν ανυπόστατα πως λέει βλασφημίες (βλ. Κατά Λουκά 5:20-21), Τον καταδίκασαν επειδή θεράπευε το Σάββατο παραβιάζοντας τον νόμο, και συνωμοτούσαν πώς να Τον σκοτώσουν (βλ. Κατά Ματθαίον 12:9-14). Τώρα δεν είναι δύσκολο για εμάς να καταλάβουμε γιατί ο Κύριος Ιησούς τούς επέκρινε και τους καταδίκασε: «Αλλ’ ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς· διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλητέραν καταδίκην» (Ματθ. 23:13) Αυτοί οι Φαρισαίοι δέχθηκαν όλοι την κατάρα του Θεού και δεν μπόρεσαν ποτέ να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Συνεπώς, στα μάτια του Θεού, το αν κάποιος μπορεί να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών δεν εξαρτάται από την ποσότητα του έργου που έχει κάνει προς τα έξω, αλλά στο αν μπορεί να υπακούσει στα νέα λόγια και έργα του Θεού και να εκτελέσει το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Όσοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν στενά τα βήματα του Θεού είναι ανίκανοι να επιτύχουν μια τέτοια ζωή. Θα έχουν κατέβει χαμηλά προς το σκοτάδι, εκεί όπου θα κλαψουρίζουν και θα τρίζουν τα δόντια τους· είναι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό, αλλά δεν Τον ακολουθούν, πιστεύουν στον Θεό, αλλά δεν υπακούουν σε όλα τα έργα Του. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, πρέπει να ακολουθήσει από κοντά τα βήματα του Θεού, βήμα-βήμα. πρέπει να “ακολουθήσει τον Αμνό, όπου και εάν πηγαίνει”. Μόνο αυτοί είναι οι άνθρωποι που αναζητούν τον αληθινό δρόμο, μόνο αυτοί είναι εκείνοι γνωρίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι που δουλοπρεπώς ακολουθούν επιστολές και δόγματα είναι εκείνοι που έχουν εξαλειφθεί από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε κάθε χρονική περίοδο, ο Θεός θα ξεκινήσει νέο έργο, και σε κάθε περίοδο, θα υπάρξει μια νέα αρχή μεταξύ των ανθρώπων. Εάν ο άνθρωπος ακολουθεί μόνο τις εξής αλήθειες: ότι ο “Ιεχωβά είναι ο Θεός” και ο “Ιησούς είναι ο Χριστός”, οι οποίες ισχύουν μόνο για μια εποχή, τότε ο άνθρωπος δεν θα συνεχίσει να συμβαδίζει με το έργο του Αγίου Πνεύματος και θα είναι για πάντα ανίκανος να κατακτήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ανεξάρτητα από το πώς εργάζεται ο Θεός, ο άνθρωπος ακολουθεί χωρίς την παραμικρή αμφιβολία και ακολουθεί στενά από πίσω. Με τον τρόπο αυτό, πώς θα μπορούσε να εξαλειφθεί ο άνθρωπος από το Άγιο Πνεύμα; Ανεξάρτητα από το τι κάνει ο Θεός, όσο ο άνθρωπος είναι βέβαιος ότι αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος και συνεργάζεται στο έργο του Αγίου Πνεύματος χωρίς καμία αμφιβολία και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Θεού, τότε πώς θα μπορούσε να τιμωρηθεί; … Ο άνθρωπος πιστεύει ότι οι Ισραηλίτες έσφαλαν επειδή “πίστευαν μόνο στον Ιεχωβά και δεν πίστευαν στον Ιησού”, όμως η πλειονότητα των ανθρώπων παίζει έναν ρόλο στον οποίο “πιστεύουν μόνο στον Ιεχωβά και απορρίπτουν τον Ιησού” και ”επιζητούν την επιστροφή του Μεσσία αλλά αντιτάσσονται στον Μεσσία ο οποίος ονομάζεται Ιησούς”. Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν κάτω από την κυριαρχία του Σατανά μετά την αποδοχή ενός σταδίου του έργου του Αγίου Πνεύματος και ακόμα δεν λαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού. Δεν είναι αυτό αποτέλεσμα της επαναστατικότητας του ανθρώπου; … Μόνο αυτοί που ακολουθούν τα βήματα του Αμνού μέχρι τέλους μπορούν να κερδίσουν την τελική ευλογία, ενώ εκείνοι οι “έξυπνοι άνθρωποι”, που αδυνατούν να ακολουθήσουν μέχρι το τέλος, και πιστεύουν ότι έχουν κερδίσει τα πάντα, είναι ανίκανοι να γίνουν μάρτυρες όταν εμφανιστεί ο Θεός . Όλοι πιστεύουν ότι είναι οι πιο έξυπνοι στη γη και διακόπτουν τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του έργου του Θεού χωρίς λόγο και φαίνεται να πιστεύουν με απόλυτη σιγουριά ότι ο Θεός θα τους μεταφέρει στον ουρανό, αυτοί που “έχουν τη μέγιστη πίστη στον Θεό, ακολουθούν τον Θεό και υπακούουν στα λόγια του Θεού”. Παρόλο που έχουν την “άκρα πίστη” προς τα λόγια του Θεού, τα λόγια και οι ενέργειές τους εξακολουθούν να μοιάζουν τόσο αηδιαστικά επειδή αντιτίθενται στο έργο του Αγίου Πνεύματος και εξαπατούν και κάνουν κακό. Εκείνοι που δεν ακολουθούν μέχρι τέλους, όσοι δεν συμβαδίζουν με το έργο του Αγίου Πνεύματος και οι οποίοι μόνο εμμένουν στο παλιό έργο όχι μόνο απέτυχαν να αφοσιωθούν στον Θεό αλλά, αντίθετα, έγιναν εκείνοι που αντιτάσσονται στον Θεό, έχουν γίνει εκείνοι που απορρίπτονται από τη νέα εποχή, και που θα τιμωρηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι πιο αξιολύπητοι από αυτούς;» από «Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου»

Από τα λόγια του Θεού καταλαβαίνουμε πως εάν κάποιος θέλει να λάβει την υπόσχεση του Θεού, πρέπει να ακολουθήσει από κοντά τα βήματα του Θεού. Το έργο του Θεού είναι πάντοτε νέο και ποτέ παλιό, και κάθε στάδιό του είναι υψηλότερο και βαθύτερο από το προηγούμενο, και γίνεται έχοντας σαν βάση τα προηγούμενα. Αν κάποιος μπορεί να ακολουθήσει από κοντά τον Αμνό όπου κι αν Εκείνος πηγαίνει, να αποδεχθεί και να υπακούσει στο νέο έργο του Θεού απλά και έντιμα, και να πράττει σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του Θεού χωρίς να εμμένει στο παλαιό έργο που επιτέλεσε κάποτε ο Θεός, τότε αυτός είναι κάποιος που κάνει το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα και μπορεί να λάβει το έργο του Αγίου Πνεύματος και τις ευλογίες και την τελείωση του Θεού. Λοιπόν, είναι οι πάστορες και οι ηγέτες του θρησκευτικού κόσμου σήμερα εκείνοι που εκτελούν το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα; Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε ξανά και εκτέλεσε το έργο της κρίσεως και του εξαγνισμού του ανθρώπου πάνω στη γη, και έθεσε τέλος στην παλαιά εποχή και εγκαινίασε μια νέα εποχή. Όμως οι πάστορες και οι ηγέτες του θρησκευτικού κόσμου δεν αναζητούν καθόλου ούτε διερευνούν το έργο του Θεού στη νέα εποχή. Για να επιτύχουν τον φιλόδοξο στόχο τους της διατήρησης της δύναμης, του ελέγχου των πιστών και της εγκαθίδρυσης της δικής τους βασιλείας στον θρησκευτικό κόσμο, παραβιάζοντας ανοιχτά τα λόγια του Κυρίου Ιησού, κρίνουν με αγριότητα, επιτίθενται και βλασφημούν τον Παντοδύναμο Θεό, και προσπαθούν απεγνωσμένα να σταματήσουν τους πιστούς από την αναζήτηση και τη διερεύνηση της αληθινής οδού. Ο Κύριος Ιησούς κάποτε μας δίδαξε να είμαστε σοφές παρθένοι, οι οποίες βγαίνουν να συναντήσουν τον νυμφίο όταν ακούν κάποιον να φωνάζει: «Ιδού, ο νυμφίος έρχεται». Όμως όταν οι πάστορες και οι ηγέτες του θρησκευτικού κόσμου ακούν τα νέα της επιστροφής του Κυρίου Ιησού, για να διατηρήσουν τις θέσεις και τις δουλειές τους, όχι μόνο δεν αναζητούν ούτε διερευνούν την αληθινή οδό οι ίδιοι, αλλά επίσης προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να σφραγίσουν τις εκκλησίες και να σταματήσουν και να παρενοχλήσουν τους πιστούς από την αναζήτηση και διερεύνηση της αληθινής οδού. Ο Κύριος Ιησούς μάς δίδαξε να αγαπάμε τους πλησίον μας όπως τους εαυτούς μας, όμως εκείνοι υποκινούν τους πιστούς να χτυπούν και να καταραστούν τους αδελφούς και τις αδελφές που γίνονται μάρτυρες για το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, και φτάνουν ακόμη και στο σημείο να τους καταδίδουν στην αστυνομία. Επίσης, εξαπατούν και δεσμεύουν τους πιστούς στην κυριολεκτική σημασία κάποιων στίχων της Βίβλου, που λένε ότι ο Κύριος θα εμφανιστεί σε ένα πνευματικό σώμα, πάνω σε ένα λευκό σύννεφο, όταν επιστρέψει, και πως είναι αδύνατον για Εκείνον να ενσαρκωθεί για να επιτελέσει το έργο της κρίσεως και της συμμόρφωσης, πως τα λόγια του Θεού βρίσκονται μόνο μέσα στη Βίβλο και πουθενά αλλού, πως η απομάκρυνση από την Βίβλο είναι αίρεση, και ούτω καθεξής. Έχουν βυθίσει τους πιστούς βαθιά μέσα στον βούρκο του θρησκευτικού κόσμου, χρησιμοποιώντας τέτοιες απάτες αντίθετες με την αλήθεια, έτσι ώστε οι πιστοί δεν μπορούν να λαμβάνουν τον εφοδιασμό και το πότισμα από τα λόγια του Θεού στη νέα εποχή, πέφτοντας σε σκοτάδι και χάνοντας το έργο του Αγίου Πνεύματος και την ευκαιρία της σωτηρίας. Ακόμη χειρότερα, πολλοί πιστοί εξαπατούνται από τις φήμες που εκείνοι διαδίδουν, και φτάνουν ακόμη και στο σημείο να τους ακολουθήσουν στο να καταδικάσουν και να αντισταθούν στο έργο του Παντοδύναμου Θεού, και γίνονται υπηρέτες και συνεργοί τους… Εμποδίζοντας και παρενοχλώντας το έργο του Θεού, έχουν στερήσει τόσο πολλούς πιστούς από τις ευκαιρίες για να σωθούν! Τα γεγονότα αυτά δείχνουν πως αυτοί δεν είναι καθόλου εκείνοι που εκτελούν το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα. Οπότε, πώς μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού; Δεν είναι το είδος των ανθρώπων για τους οποίους έχει μιλήσει ο Κύριος Ιησούς με τα εξής λόγια: «Δεν σε γνώριζα ποτέ: φύγε μακριά μου, εσύ που εργάζεσαι στην ανομία»;

Γι’ αυτό, αν θέλουμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να εκτελούμε το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα. Σήμερα, ο Παντοδύναμος Θεός, ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει, έχει εκτελέσει το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες, εκφράζοντας την αλήθεια. Μόνο αν ακολουθούμε από κοντά τα βήματα του Αμνού και αποδεχθούμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών, υπακούμε στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, επιδιώκουμε και κάνουμε πράξεις σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις του Θεού, αποδεχθούμε τη συμμόρφωσή Του και την κρίση για να απελευθερωθούμε από την αμαρτία και να εξαγνιστούμε και να σωθούμε, μόνο τότε θα εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Μόνο πράττοντας έτσι μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Αν εμμένουμε στο προηγούμενο έργο του Θεού και αρνηθούμε να αποδεχθούμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού, δεν θα είμαστε εκείνοι που εκτελούν το θέλημα του Επουράνιου Πατέρα. Ακόμη κι αν πιστεύουμε στον Θεό μέχρι το τέλος, θα καταστραφούμε, διότι όλοι εκείνοι που απέτυχαν να συμβαδίσουν με το νέο έργο του Θεού είναι αντίθετοι στον Θεό και πράττουν το κακό. Ακριβώς όπως είπε ο Κύριος Ιησούς: «Όστις δεν είναι μετ’ εμού είναι κατ’ εμού, και όστις δεν συνάγει μετ’ εμού σκορπίζει» (Λουκ. 11:23). Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Η επιστροφή του Ιησού αποτελεί μεγάλη λύτρωση για εκείνους που είναι σε θέση να αποδεχτούν την αλήθεια, αλλά γι’ αυτούς που αδυνατούν να την αποδεχτούν αποτελεί οιωνό καταδίκης. Θα πρέπει να επιλέξετε το δικό σας μονοπάτι και δεν θα πρέπει να απορρίπτετε την αλήθεια και να βλασφημείτε απέναντι στο Άγιο Πνεύμα. Θα πρέπει να μην είστε ένα άτομο αδαές και αλαζονικό, μα κάποιος που υπακούει στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και ποθεί και αναζητά την αλήθεια· μόνο έτσι θα επωφεληθείτε» από «Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει δημιουργήσει έναν νέο ουρανό και γη».

Ο Παντοδύναμος Θεός μάς παρακινεί με ζέση να υπακούσουμε στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και να προσδοκούμε και να αναζητούμε την αλήθεια. Εν όψει του νέου έργου του Θεού, δεν πρέπει να το καταδικάζουμε στα τυφλά, δεν πρέπει να απορρίπτουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος από φόβο μήπως εξαπατηθούμε, και δεν πρέπει να βλασφημούμε το Άγιο Πνεύμα, διότι ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διά τούτο σας λέγω, Πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους· και όστις είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν· όστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι» (Ματθ. 12:31-32). Στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, μόνο εάν ειλικρινά αναζητούμε με μια καρδιά με φόβο Θεού και υπακοή στον Θεό, μπορούμε να λάθουμε τις οδηγίες και την καθοδήγηση του Θεού, και να μεταφερθούμε ενώπιον του θρόνου Του για να λάβουμε την κρίση Του και τον εξαγνισμό. Μόνο μέσω της διαδικασίας του να κριθούμε από τα λόγια του Θεού μπορούμε να δούμε τον άσχημο εαυτό μας που έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, και έπειτα να επιδιώξουμε την αλήθεια για να μεταμορφώσουμε την παλιά, διεφθαρμένη διάθεσή μας. Εν τέλει, όταν μπορούμε να ζήσουμε με τα λόγια του Θεού και έχουμε γίνει εκείνοι που εκτελούν το θέλημα του Θεού, θα έχουμε σωθεί και θα εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού και θα κληρονομήσουμε την υπόσχεσή Του.


Προτεινόμενα:

Αν είμαστε σωσμένοι, μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών;

Μπορεί ο άνθρωπος να μεταμορφωθεί και να αναρπαγεί στην ουράνια βασιλεία όταν ο Κύριος επιστρέψει;

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εάν έχετε οποιαδήποτε γνώση ή έμπνευση των λόγων του Θεού, ή οποιωνδήποτε συναισθημάτων και κατανόησης αυτού του άρθρου, είστε ευπρόσδεκτοι να μοιραστείτε με μας μέσω μιας από τις μεθόδους κατωτέρω:
1.Το παράθυρο συνομιλίας σε απευθείας αύνδεση στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.
2. Στείλτε μας email στο:info@el.lesalut.org.