Ξέρω με ποιον τρόπο θα εκπληρωθεί η προφητεία της η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου

Νικ Γιανγκ, Ηνωμένες Πολιτείες

«Και είδον θρόνον λευκόν μέγαν και τον καθήμενον επ» αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι» αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνοίχθησαν·» (Αποκ. 20:11-12).

Κάθε φορά που διαβάζω αυτούς τους δύο στίχους, φαντάζομαι την υπέροχη σκηνή του Κυρίου να έχει επιστρέψει για να κρίνει την ανθρωπότητα τις έσχατες ημέρες. Πίστευα ότι εκείνη την εποχή ο Κύριος Ιησούς θα καθόταν πάνω στον μεγάλο λευκό θρόνο στον ουρανό με τα αρχεία για κάθε άνθρωπο στα χέρια Του και θα τους έκρινε όλους κατά τρόπο επιβλητικό. Συνέχισα να είμαι προσκολλημένος σε αυτήν την αντίληψη μέχρι που άκουσα τα καλά νέα του Θεού.

Άκουσα τα καλά νέα του Θεού

η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου
Μία ημέρα τον Φεβρουάριο του 2018, όταν επέστρεψα σπίτι από διακοπές σε άλλη πολιτεία, η γυναίκα μου μού είπε χαρούμενη: «Ο Κύριος Ιησούς επέστρεψε ήδη ενσαρκωμένος. Εκφράζεται με λόγους και επιτελεί το έργο της κρίσης, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Πήγα ν’ ακούσω μερικά κηρύγματα σχετικά. Απ’ αυτά, κατάλαβα πολλές αλήθειες και κέρδισα πραγματικά τροφή. Επιπλέον, αυτοί οι αδελφοί και αδελφές έχουν έναν φρέσκο ​​και καθαρό τρόπο συναναστροφής με τη Βίβλο. Είναι και πολύ συμπονετικοί, έτσι αισθανόμουν απελευθερωμένη στις συγκεντρώσεις μαζί τους. Τι λες να τους ακούσεις μαζί μου αύριο;» Ακούγοντάς τα αυτά, είπα με έκπληξη: «Πώς είναι δυνατόν αυτό; Η Αποκάλυψη αναφέρει σαφώς ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα καθίσει στον μεγάλο λευκό θρόνο στον ουρανό και θα ξετυλίξει ο ίδιος προσωπικά τους κυλίνδρους όπου έχουν καταγραφεί όλα όσα έκανε ο καθένας σε όλη του τη ζωή. Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι θα υψωθούν στον αέρα, θα ομολογήσουν προσωπικά τις αμαρτίες που διέπραξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και θα αποδεχθούν τη δίκαιη κρίση του Κυρίου. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει παρόμοιες σκηνές, πώς γίνεται λοιπόν να επέστρεψε ο Κύριος;» Και της υπενθύμισα: «Δεν υπάρχει πραγματική αγάπη σ’ αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να είσαι προσεκτική να μην σ’ εξαπατούν οι άλλοι.

Είπε: «Πράγματι, δεν υπάρχει αγάπη σ’ αυτόν τον κόσμο. Όμως είναι αληθινοί πιστοί του Θεού και διαφέρουν πραγματικά από τους απλούς ανθρώπους. Θα δεις όταν τους συναντήσεις αύριο». Ακούγοντάς την να μιλά έτσι, αισθάνθηκα μια μικρή περιέργεια, κι έτσι ήθελα να συναντήσω αυτούς τους ανθρώπους που επαινούσε η σύζυγός μου και ν’ ακούσω τα κηρύγματά τους.

Οι ιδέες και οι φαντασιοπληξίες μου αποτελούσαν εμπόδια στο να γνωρίσω τον Θεό

Την επόμενη μέρα, όταν φτάσαμε στον τόπο συνάντησης όπως είχε κανονιστεί, οι αδελφοί κι οι αδελφές μάς χαιρέτησαν μ’ ενθουσιασμό. Παρακολουθώντας προσεκτικά τα λόγια και τις ενέργειές τους, ένιωθα ότι η καρδιά τους ήταν γνήσια. Σιγά-σιγά, η καρδιά μου αισθανόταν πολύ πιο απελευθερωμένη. Επιπλέον, ακούγοντάς τους να γνωστοποιούν τις εμπειρίες τους από την πίστη στον Θεό, ένιωθα ότι η συναναστροφή τους ήταν πολύ πρακτική και καινοτόμος. Ως εκ τούτου, σκέφτηκα ότι αξίζει κανείς να αναζητήσει και να ερευνήσει την οδό τους. Ρώτησα λοιπόν τον αδελφό που κήρυττε: «Αδελφέ μου, άκουσα τη γυναίκα μου να λέει ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ενσαρκωμένος για να επιτελέσει το έργο της κρίσης. Όμως θυμάμαι ότι η Αποκάλυψη αναφέρει: “Και είδον θρόνον λευκόν μέγαν και τον καθήμενον επ» αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι» αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνοίχθησαν·” (Αποκ. 20:11-12). Κατά συνέπεια, είναι λογικό να λέμε ότι η κρίση τις έσχατες ημέρες πρέπει να γίνει στον ουρανό. Όταν ο Κύριος επιστρέψει, πρέπει να καθίσει στον μεγάλο λευκό θρόνο στους ουρανούς, με κατάστιχα στα χέρια Του και να κρίνει επιβλητικά κάθε άντρα και γυναίκα με βάση τις ατομικές του ενέργειες. Πώς μπορείτε να λέτε ότι ο Κύριος έχει ήδη ενσαρκωθεί για να πραγματοποιήσει στη γη το έργο της κρίσης;»

Αφού άκουσε την ερώτησή μου, κούνησε το κεφάλι του και είπε με ύφος επίσημο: «Με βάση την καταγραφή των οραμάτων του Ιωάννη στο Βιβλίο της Αποκάλυψης, πολλοί Χριστιανοί είναι γεμάτοι από αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες σχετικά με την κρίση κατά την εκ νέου έλευση του Κυρίου τις έσχατες ημέρες. Πιστεύουν ότι το έργο της κρίσης θα διεξαχθεί στους ουρανούς. Όπως το σκέφτονται, θα υπάρχει ένας λευκός θρόνος στον ουρανό, και σ’ αυτόν τον θρόνο θα είναι ο Κύριος Ιησούς. Με το βιβλίο της ζωής και το βιβλίο των νεκρών ανοικτά δίπλα Του, ο Κύριος Ιησούς θα ζητήσει απ’ όλους τους ανθρώπους να λογοδοτήσουν για όλες τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει ποτέ και στη συνέχεια θ’ αποφασίσει για το τέλος των ανθρώπων με βάση τις πράξεις και τα έργα τους. Όλοι φανταζόμαστε ότι το έργο της κρίσης του Θεού θα είναι κάτι το πολύ υπερφυσικό. Όμως, θα το εκπληρώσει ο Θεός σύμφωνα με το τι φανταζόμαστε; Η κρίση του Θεού στις έσχατες ημέρες θα γίνει στους ουρανούς ή στη γη; Ας δούμε πρώτα δύο στίχους. Η Αποκάλυψη 14:6-7 λέει: “Και είδον άλλον άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας επί της γης και εις παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν, και έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού, και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων”. Οι στίχοι αυτοί μας λένε σαφώς ότι ένας άγγελος είπε στους ανθρώπους ότι όταν έλθει ο χρόνος που ο Θεός θα εκτελέσει το έργο της κρίσης, οι άνθρωποι δεν θα είναι στον ουρανό, αλλά στη γη. Ας το σκεφτούμε αυτό. Ο ουρανός είναι ο τόπος όπου κατοικεί ο Θεός. Εμείς είμαστε θνητά όντα που πάντα ζούσαν στη γη, αλλά και αποτελούμε την ανθρωπότητα που έχει διαφθείρει ο Σατανάς. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να ανέλθουμε στον ουρανό για να κριθούμε; Είμαστε άξιοι μόνο να σκύψουμε στα πόδια του Θεού και να δεχτούμε την κρίση Του στη γη. Αυτό είναι πιο πρακτικό».

Εξετάζοντας καλά τους στίχους και μελετώντας τη συναναστροφή του αδελφού, ένιωσα ότι είχε όντως νόημα. Πάντοτε πίστευα ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα μας κρίνει στον ουρανό. Όμως ποτέ δεν σκέφτηκα εάν αυτό ήταν ρεαλιστικό ή όχι. Σκεφτόμουν: «Φαίνεται ότι η πίστη μου στον Θεό είναι συγκεχυμένη».

Όχι πολύ αργότερα, άναψε τον υπολογιστή του και μου ζήτησε να διαβάσω ένα απόσπασμα του λόγου του Θεού: «Η “κρίση” που αναφέρθηκε στους προηγούμενους λόγους – κρίση που θα ξεκινήσει στον οίκο του Θεού – αναφέρεται στην κρίση που ασκεί ο Θεός σήμερα σε εκείνους που έρχονται μπροστά στον θρόνο Του τις έσχατες ημέρες. Ίσως υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν σε τέτοιες υπερφυσικές φαντασιώσεις πως, όταν έρθουν οι έσχατες ημέρες, ο Θεός θα στήσει ένα μεγάλο τραπέζι στους ουρανούς, πάνω στο οποίο θα απλωθεί ένα λευκό τραπεζομάντηλο και, στη συνέχεια, καθισμένος σε έναν μεγάλο θρόνο με όλους τους ανθρώπους γονατιστούς στο έδαφος, Εκείνος θα αποκαλύψει τις αμαρτίες κάθε ανθρώπου, κι έτσι θα καθορίσει ποιοι θα ανέλθουν στον παράδεισο ή θα σταλούν κάτω, στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού. Ανεξαρτήτως από τις ανθρώπινες φαντασιώσεις, η ουσία του έργου του Θεού δεν μπορεί να αλλάξει. Οι φαντασιώσεις του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατασκευάσματα των σκέψεων του, και προέρχονται από το μυαλό του, συνοψισμένες και συναρμολογημένες από όσα έχει δει και έχει ακούσει. Γι’ αυτό και λέω, όσο λαμπρές και να είναι οι επινοημένες αυτές εικόνες, δεν παύουν να είναι απλές ζωγραφιές, και δεν είναι ικανές να αντικαταστήσουν το σχέδιο του έργου του Θεού. Εξάλλου, τον άνθρωπο τον έχει διαφθείρει ο Σατανάς, οπότε πώς μπορεί να αντιληφθεί τις σκέψεις του Θεού; … Όλοι φαντάζονται το έργο της κρίσης του Θεού ως κάτι ασυνήθιστα υπέροχο. Γνωρίζεις, ωστόσο, πως ο Θεός έχει ξεκινήσει το έργο της κρίσης ανάμεσα στους ανθρώπους εδώ και πολύ καιρό, ενώ εσύ κούρνιαζες γαλήνιος στην αγκαλιά της λήθης; Πως ο καιρός που θεωρείς πως ξεκινά επίσημα η κρίση του Θεού, είναι ήδη ο καιρός για τον Θεό να φτιάξει εκ νέου τον ουρανό και τη γη; Ίσως τότε να έχεις καταλάβει μονάχα το νόημα της ζωής, αλλά το ανελέητο έργο της τιμωρίας του Θεού θα σε στείλει, ενώ θα κοιμάσαι ακόμα βαθιά, στην κόλαση. Μονάχα τότε θα συνειδητοποιήσεις ξαφνικά πως το έργο της κρίσης του Θεού έχει ήδη ολοκληρωθεί».

Αφού ολοκλήρωσα την ανάγνωση, μου μετέφερε συναναστρεφόμενος τα εξής: «Τα λόγια του Θεού αποκαλύπτουν ότι οι ιδέες μας σχετικά με τον Κύριο που θα έλθει να επιτελέσει το έργο Του της κρίσης στον ουρανό προέρχονται εντελώς από τις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες μας. Στην πραγματικότητα, αν και δεν έχουμε δει σημεία και τέρατα, ο Θεός έχει ήδη εκφράσει αλήθειες κι έχει αρχίσει το έργο Του της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο Του, μέσα από την ομάδα των ανθρώπων που έχουν προκαθοριστεί κι επιλεγεί από Αυτόν. Αυτή είναι ακριβώς η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου, όπως την προφήτευε το Βιβλίο της Αποκάλυψης. Όλοι όσοι αποδέχονται το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες και κερδίζουν τον εξαγνισμό και τον μετασχηματισμό, είναι οι νικητές που φτιάχνει ο Θεός πριν από τη μεγάλη καταστροφή. Τα ονόματά τους θα εγγραφούν στο βιβλίο της ζωής. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως σύμφωνο με την προφητεία που καταγράφεται στην Αποκάλυψη: “Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον· και εν τω στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου Θεού,” (Αποκ. 14:4-5). Όταν οι άνθρωποι που αποδέχονται το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες καταστούν ολοκληρωμένοι από τον Θεό, το έργο της κρίσης του Θεού θα είναι διεξοδικά πλήρες και τότε ο Θεός θα ανταμείψει το καλό και θα τιμωρήσει το κακό. Εάν αποδεχτούμε τo κρίσιμο έργο του Θεού εκείνη την εποχή, θα είναι πολύ αργά. Άρα, μόνο με την κατά λέξη αποδοχή του έργου της κρίσης του ενσαρκωμένου Θεού μπορούμε να επιβιώσουμε από την καταστροφή με την προστασία του Θεού».

Οι χριστιανοί συναντιούνται στο διαδίκτυο

Αποδείχθηκε ότι ο Θεός κρίνει την ανθρωπότητα κατ’ αυτόν τον τρόπο

Η συναναστροφή του με έκανε ξαφνικά να νιώσω διαφωτισμένος. Σκέφτηκα: «Όπως αποδεικνύεται, το έργο της κρίσης που ξεκινά με τον οίκο του Θεού είναι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου, όπως προφήτευε το Βιβλίο της Αποκάλυψης. Το έργο του Θεού είναι πραγματικά σοφό και αδιανόητο! Πρέπει ν’ ακούσω προσεκτικά για να καταλάβω αν ο Κύριος έχει επιστρέψει πραγματικά για ν’ αρχίσει το έργο της κρίσης Του ξεκινώντας από τον οίκο Του». Τον ρώτησα τότε από περιέργεια: «Αδελφέ μου, έχει έλθει πραγματικά ο Κύριος στη γη; Τότε πώς κρίνει την ανθρωπότητα;»

Χαμογέλασε και είπε ευγενικά: «Στο παρελθόν, όλοι πιστεύαμε ότι όταν ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους, θα καθίσει στην έδρα της κρίσης και θα αποφασίσει άμεσα το τέλος τους, με βάση τις πράξεις τους. Τότε οι καλοί θα γίνουν δεκτοί στον ουρανό, ενώ οι κακοί θα σταλούν στην κόλαση και θα τιμωρηθούν. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι απλώς δικές μας ιδέες και φαντασιοκοπίες. Τότε πώς κρίνει ο Θεός τους ανθρώπους στη γη; Ας ρίξουμε μια ματιά στον λόγο του Θεού κι ας δούμε τι έχει να πει γι’ αυτό το θέμα». Άνοιξε το Kindle του και διάβασε: «Τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός χρησιμοποιεί μια ποικιλία από αλήθειες για να διδάξει τον άνθρωπο, να εκθέσει την ουσία του ανθρώπου και να αναλύσει τα λόγια και τις πράξεις του. Αυτά τα λόγια εμπεριέχουν διάφορες αλήθειες, όπως το καθήκον του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να υπακούει τον Θεό, πώς θα πρέπει να είναι πιστός σ’ Εκείνον, πώς οφείλει να βιώνει την κανονική ανθρώπινη φύση, καθώς και τη σοφία και τη διάθεση του Θεού, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα λόγια απευθύνονται στην ουσία του ανθρώπου και στη διεφθαρμένη διάθεση του. Συγκεκριμένα, αυτά τα λόγια που εκθέτουν το πώς ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό, λέγονται σε σχέση με το πώς ο άνθρωπος αποτελεί ενσάρκωση του Σατανά και μια εχθρική δύναμη απέναντι στον Θεό. Αναλαμβάνοντας το έργο της κρίσης Του, ο Θεός δεν καθιστά απλώς σαφή τη φύση του ανθρώπου με λίγα μόνο λόγια· την εκθέτει, την αντιμετωπίζει και την κλαδεύει μακροπρόθεσμα. Αυτές οι μέθοδοι έκθεσης, αντιμετώπισης και κλαδέματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν με συνηθισμένα λόγια, αλλά με την αλήθεια, την οποία ο άνθρωπος δεν κατέχει καθόλου. Μονάχα τέτοιου είδους μέθοδοι θεωρούνται ως κρίση· μόνο μέσω μιας τέτοιας κρίσης μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να πειστεί πλήρως να είναι υποταγμένος στον Θεό και, επιπλέον, να αποκτήσει αληθινή γνώση του Θεού. Αυτό που αποφέρει το έργο της κρίσης, είναι η κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και η αλήθεια για τη δική του παρακοή. Το έργο της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει μεγάλο μέρος από το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου του Θεού, και τα μυστήρια που παραμένουν ακατανόητα γι’ αυτόν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να μάθει την διεφθαρμένη ουσία του και τις ρίζες της διαφθοράς του, καθώς επίσης και να ανακαλύψει την ασχήμια του. Αυτές οι επιδράσεις προκαλούνται από το έργο της κρίσης, διότι η ουσία αυτού του έργου είναι στην πραγματικότητα το έργο του ανοίγματος της αλήθειας, της οδού και της ζωής του Θεού σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εκείνον. Αυτό το έργο είναι το έργο της κρίσης που επιτελεί ο Θεός».

Αφού διάβασε τον λόγο του Θεού, συνέχισε τη συναναστροφή ως εξής: «Από αυτά τα λόγια μαθαίνουμε ότι κατά τις έσχατες ημέρες ο Θεός εκφράζει αλήθειες σύμφωνα με την ανάγκη της ανθρωπότητας κι ότι αυτές οι αλήθειες στοχεύουν στις διεφθαρμένες σκέψεις και τη διεφθαρμένη φύση μας. Χρησιμοποιεί αλήθειες για να κρίνει και να παιδεύσει την ανυπακοή και την αδικία μας ώστε να μπορέσουμε να δεχτούμε την κρίση του λόγου Του και να κατανοήσουμε την αλήθεια. Θα μάθουμε πόσο κακές, παράλογες και εξοργιστικές είναι οι λανθασμένες ιδέες που μας ενσταλάζει ο Σατανάς, θα αναγνωρίσουμε τη σατανική μας φύση που αντιστέκεται και προδίδει τον Θεό και θα δούμε πόσο ρυπαρές και άσχημες είναι οι ψυχές μας. Αυτό μας επιτρέπει να αναπτύξουμε τη μετάνοια, και να μην βασιζόμαστε πλέον στη σατανική μας φύση όταν πράττουμε. Αντίθετα, μπορούμε να είμαστε καλοί άνθρωποι σύμφωνα με τον λόγο του Θεού και, τελικά, θα επέλθει αλλαγή στη διάθεση της ζωής μας. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστούμε πλήρως ολοκληρωμένοι από τον Θεό, και το έργο της κρίσης Του θα ολοκληρωθεί. Πάρε εμένα, για παράδειγμα. Στο παρελθόν, πίστευα ότι η πίστη στον Θεό ήταν απλώς να λαμβάνεις ευλογίες και χάρη και να απολαμβάνεις τις αιώνιες ευλογίες του Θεού. Κατευθυνόμενος από μια τέτοια πίστη, ζητούσα συνεχώς χάρη και ευλογίες από τον Κύριο, χρησιμοποιώντας τις θυσίες και τα ταξίδια μου γι’ Αυτόν ως κεφάλαιο, και ένιωθα ότι είχα τα περισσότερα δικαιώματα να τα λαμβάνω. Είδα όμως τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού: “η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι απλά και μόνο σχέση προσωπικού συμφέροντος. Πρόκειται για τη σχέση μεταξύ του ευεργετούμενου και του ευεργέτη. Με απλά λόγια, είναι σαν τη σχέση εργοδότη και υπαλλήλου. Ο υπάλληλος δουλεύει μόνο για να λάβει τις ανταμοιβές που παρέχει ο εργοδότης. Σε μια τέτοια σχέση δεν υπάρχει καθόλου τρυφερότητα παρά μόνο συμφωνία· δεν υπάρχει αμοιβαία αγάπη, μόνο φιλανθρωπία κι έλεος· δεν υπάρχει κατανόηση, μόνο παραίτηση και εξαπάτηση· δεν υπάρχει καμία οικειότητα, παρά μόνο ένα χάσμα που δεν μπορεί να γεφυρωθεί”. Η αποκάλυψη του λόγου του Θεού μ’ έκανε να ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Διαπίστωσα ότι η φύση μου ήταν πολύ εγωιστική, αξιολύπητη και ύπουλη. Η πίστη μου στον Θεό κι οι θυσίες για τον Θεό δεν ήταν για να επιδιώκω την αλήθεια, ούτε να εκπληρώνω τα καθήκοντα ενός δημιουργηθέντος όντος. Αντίθετα, προσπαθούσα να εμπλακώ σε μια συναλλαγή με τον Θεό. Το έκανα αυτό για να ικανοποιώ την επιθυμία μου να κερδίζω ευλογίες και να απαιτώ αιώνιες ευλογίες από τον Θεό. Έχοντας επίγνωση αυτού, μετάνιωσα πικρά κι άρχισα να εγκαταλείπω τις προσωπικές μου φιλοδοξίες κι επιθυμίες και να επιδιώκω την αλήθεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού. Αργότερα, ο Θεός ρύθμισε πολλές καταστάσεις με τις οποίες προσπάθησε και με εξευγένισε ώστε να αποκαλύψει τις αδυναμίες μου για να μπορέσω να δω ακόμη πιο καθαρά την αλήθεια της διαφθοράς μου. Σιχάθηκα τον εαυτό μου ακόμη περισσότερο και σταδιακά δεν πίστευα στον Κύριο μόνο και μόνο για να γεμίζω την κοιλιά μου. Βιώνοντας το έργο της κρίσης του Θεού στις έσχατες ημέρες, ένιωσα βαθιά ότι μπορεί πραγματικά να καθάρει και να αλλάξει ένα άτομο. Επομένως, μόνο με την αποδοχή του έργου της κρίσης του Θεού στις έσχατες ημέρες μπορεί να εξαγνιστεί η διεφθαρμένη μας διάθεση κι εμείς οι ίδιοι να σωθούμε και να τελειοποιηθούμε από τον Θεό στο τέλος. Αδελφέ μου, καταλαβαίνεις τι λέω;»

Χαμογέλασα και κατένευσα, λέγοντας: «Το καταλαβαίνω κάπως. Πριν, αν και ήξερα ότι η κρίση του Θεού θα ξεκινήσει από τον οίκο Του, δεν ήξερα πώς επρόκειτο να γίνει. Σήμερα, μέσω της συναναστροφής σου, καταλαβαίνω ότι η κρίση που θα ξεκινήσει από τον οίκο του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός θα ενσαρκωθεί για να εκφράσει την αλήθεια και να κρίνει και να καθάρει τους ανθρώπους που θα έλθουν ενώπιόν Του. Όταν τελειώσει το έργο του Θεού, όλοι οι άνθρωποι θα ταξινομηθούν σύμφωνα με το είδος τους».

Ο Θεός μ’ άρπαξε και μ’ έφερε μπροστά στον θρόνο Του αφού ελευθερώθηκα από τις προκαταλήψεις μου

Αργότερα, κατανόησα ακόμη περισσότερο το νόημα του έργου της κρίσης του Θεού στη γη, παρακολουθώντας το βίντεο όπου ακούγεται ο λόγος του Θεού με τίτλο Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο» στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Επίσης, ο αδελφός έσκυψε πάνω σε εικόνες των τριών σταδίων του έργου και συναναστράφηκε μαζί μου σχετικά με τις αλήθειες των τριών σταδίων του έργου του Θεού, την ενσάρκωση του Θεού και τα ονόματα του Θεού. Αυτό μου επέτρεψε να κατανοήσω καλύτερα τις αλήθειες σχετικά με το έξι χιλιάδων ετών σχέδιο διαχείρισης του Θεού για την ανθρωπότητα, τη σημασία της ενσάρκωσης του Θεού και τον Θεό ν’ αλλάζει το όνομά Του σε κάθε εποχή. Κι αφού παρακολούθησα το βίντεο με τίτλο Η προέλευση και ανάπτυξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, κατέληξα με πλήρη βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού.

Αγαπητοί αναγνώστες, το έργο της κρίσης του Θεού ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου τις έσχατες ημέρες έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος του. Βρίσκεστε ήδη μέσα στη ροή του έργου της κρίσης του Θεού ή όχι;


Προτεινόμενα:
Αποκάλυψη του μυστηρίου της «κρίσης»
Το κέρδος σε μια συνάθροιση μελέτης της Βίβλου – μια νέα οπτική γωνία σχετικά με τον τρόπο που ο Κύριος θα κρίνει τον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εάν έχετε οποιαδήποτε γνώση ή έμπνευση των λόγων του Θεού, ή οποιωνδήποτε συναισθημάτων και κατανόησης αυτού του άρθρου, είστε ευπρόσδεκτοι να μοιραστείτε με μας μέσω μιας από τις μεθόδους κατωτέρω:
1.Το παράθυρο συνομιλίας σε απευθείας αύνδεση στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.
2. Στείλτε μας email στο:info@el.lesalut.org.