Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

Καθημερινά λόγια του Θεού | Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός (Απόσπασμα Β')

Καθημερινά λόγια του Θεού | Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός (Απόσπασμα Β')

Δείτε περισσότερα