Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

«πίστη στον Θεό» (6) - Τι σημαίνει αληθινή πίστη στον Θεό;

Προτεινόμενα κλιπ ταινιών 861 1 Οκτωβρίου 2018

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η πίστη στον Θεό ισοδυναμεί με πίστη στη Βίβλο, και πως όταν μοχθούν για τον Κύριο αυτό δείχνει πραγματικά την πίστη τους στον Θεό.

Κανείς στον θρησκευτικό κόσμο δεν μπορεί να κατανοήσει βαθιά τι είναι η αληθινή πίστη στον Θεό. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει, «“Πίστη στον Θεό” σημαίνει να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός. Αυτή είναι η πιο απλή έννοια της πίστης στον Θεό. Ωστόσο, το να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός δεν είναι το ίδιο με το να πιστεύεις πραγματικά στον Θεό. Είναι περισσότερο κάποιο είδος απλής πίστης με ισχυρές θρησκευτικές αποχρώσεις. Πραγματική πίστη στον Θεό σημαίνει να βιώνεις τα λόγια και τα έργα του Θεού, με βάση την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι ο κυρίαρχος των πάντων. Έτσι θα αποδεσμευτείς από τη διεφθαρμένη διάθεσή σου, θα εκπληρώσεις τις βουλές του Θεού και θα μπορέσεις να γνωρίσεις τον Θεό. Μόνο μέσα από μια τέτοια πορεία θα μπορείς να θεωρηθείς πιστός στον Θεό». (Ο Λόγος Ενσαρκώνεται)

Προτεινόμενα:

«πίστη στον Θεό» (4) – Η τήρηση της Βίβλου ισοδυναμεί με την πίστη στον Κύριο;

«πίστη στον Θεό» (5) – Εάν μοχθεί κανείς για τον Κύριο αυτό δείχνει την πραγματική του πίστη σε Αυτόν;

Δείτε περισσότερα