Αγρυπνείτε για να μην τυφλωθείτε πνευματικά!

Από τον Μιν-κουίν, Κίνα

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ διά κρίσιν ήλθον εις τον κόσμον τούτον, διά να βλέπωσιν οι μη βλέποντες και να γείνωσι τυφλοί οι βλέποντες». (Ιωάν. 9:39). «… Εάν ήσθε τυφλοί, δεν ηθέλετε έχει αμαρτίαν· τώρα όμως λέγετε ότι βλέπομεν· η αμαρτία σας λοιπόν μένει». (Ιωάν. 9:41).

Όποτε διάβαζα αυτούς τους δυο στίχους, ένιωθα μπερδεμένος ως προς το εξής: εκείνοι που μπορούν να δουν γίνονται τυφλοί αμαρτωλοί, όμως οι τυφλοί άνθρωποι μπορούν να δουν και δεν έχουν αμαρτίες· πάνω σε ποιους ανθρώπους θα εκπληρωθούν αυτά τα λόγια; Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα λόγια του Κυρίου Ιησού με τον σωστό τρόπο; Γι’ αυτό το θέμα, αναζήτησα βοήθεια από πολλούς πάστορες και πρεσβυτέρους, όμως όλοι τους μπορούσαν απλώς να εξηγήσουν τις γραφές σύμφωνα με την κυριολεκτική τους σημασία, και οι εξηγήσεις τους ήταν μπερδεμένες και μ’ έκαναν να σαστίζω περισσότερο. Γι’ αυτά τα ερωτήματα ανέτρεξα σε πολλά πνευματικά κείμενα, αλλά εξακολουθούσα να μην μπορώ τελικά να βρω την απάντηση.

Το μπέρδεμα που με ταλαιπωρούσε για πολύ καιρό απαντήθηκε τελικά όταν συναντήθηκα τυχαία με έναν ιεροκήρυκα, μέσω της συναναστροφής του.

Εκείνο το διάστημα, ο αδελφός επικοινώνησε μαζί μου υπομονετικά πάνω σ’ αυτό το πρόβλημα, και είπε: «Για να καταλάβουμε την αλήθεια αυτών των λόγων, πρέπει να ξεκινήσουμε με την ιστορία όπου ο Κύριος Ιησούς θεραπεύει τον τυφλό. Στη Βίβλο είναι καταγεγραμμένο το επεισόδιο όπου ένας τυφλός θεραπεύεται από τον Κύριο Ιησού. Παρόλο που τα μάτια του δεν μπορούσαν να δουν τίποτα, η συνείδησή του εξακολουθούσε να υπάρχει και η πνευματική του όραση παρέμενε φωτεινή. Εκείνον τον καιρό, ο Κύριος Ιησούς εκτέλεσε πολλά σημάδια στα κηρύγματά Του και στο έργο Του, τα οποία συντάραξαν ολόκληρο το ιουδαϊκό κράτος. Έτσι, μια μέρα, όταν για καλή του τύχη ο τυφλός διασταυρώθηκε με τον Κύριο Ιησού, ζήτησε από τον Κύριο να θεραπεύσει τα μάτια του μέσα από την πίστη του σ’ Εκείνον. Ο Κύριος Ιησούς ανταποκρίθηκε στο αίτημά του και θεράπευσε τα μάτια του αμέσως, κάνοντάς τον να δει το φως. Έχοντας προσωπικά βιώσει την εξουσία και τη δύναμη του Κυρίου Ιησού, ο τυφλός δήλωσε υπεύθυνα πως ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός που είχε σταλεί από τον Θεό. Έπειτα είπε κάποια λόγια που είναι καταγεγραμμένα στη Βίβλο και έχουν σωθεί ως σήμερα. Τα λόγια αυτά ήταν τα εξής: “Εκ του αιώνος δεν ηκούσθη ότι ήνοιξέ τις οφθαλμούς γεγεννημένου τυφλού. Εάν ούτος δεν ήτο παρά Θεού, δεν ηδύνατο να κάμη ουδέν”. (9:32-33).

Από το γεγονός αυτό της θεραπείας του τυφλού από τον Κύριο Ιησού, μπορούμε να δούμε πως όταν ο Θεός έρθει να κρίνει τον κόσμο, θα κάνει εκείνους που δεν μπορούν να δουν, ικανούς να δουν. Εδώ, ο όρος «οι άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν» αναφέρεται σε εκείνους που ομοιάζουν στον τυφλό που θεραπεύτηκε από τον Κύριο Ιησού. Ακριβώς όπως οι ασθενείς που χρήζουν άμεσης θεραπείας από έναν γιατρό, αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας υποφέρει τα δεινά του Σατανά, λαχταρούν φυσικά τη σωτηρία του Θεού. Ξέροντας πως είναι φτωχοί, οικτροί, τυφλοί και αδαείς, αναπτύσσουν κάτι παραπάνω από δίψα για την έλευση του φωτός και της αλήθειας. Οπότε, όταν ο Θεός έρχεται για να επιτελέσει το έργο Του, αυτοί αναζητούν ταπεινά την αλήθεια και ως εκ τούτου βλέπουν την εμφάνιση του Θεού και τις θαυμαστές πράξεις Του και ακολουθούν από κοντά τα βήματα του έργου του Θεού. Όπως είπε ο Κύριος Ιησούς: «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. 5:3). «Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή». (Ματθ. 5:6). «Διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή». (Ματθ. 7:8). Έτσι, εκείνοι που αναζήτησαν ταπεινά την εμφάνιση και το έργο του Θεού και ακολούθησαν τον Θεό όταν άκουσαν τη φωνή Του, έλαβαν όλοι τη σωτηρία του Θεού. Ο Κύριος συγχώρεσε τις αμαρτίες τους και είπε πως δεν είχαν αμαρτίες.

Όμως, ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να δουν, αλλά γίνονται αμαρτωλοί; Είναι εκείνοι που νομίζουν ότι ξέρουν και καταλαβαίνουν τα πάντα, και οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους αντιλήψεις και φαντασίες για να μετρήσουν το μέγεθος του Θεού και του έργου Του. Δεν είναι σε θέση να λάβουν τη διαφώτιση του Θεού, επειδή δεν σέβονται τον Θεό και δεν αναζητούν ταπεινά την αλήθεια. Στα μάτια του Θεού, αυτοί είναι στην πραγματικότητα οι τυφλοί, καθώς κρατούν την καρδιά τους στο σκοτάδι. Ακριβώς όπως οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, που είχαν μια εξέχουσα θέση στον ναό. Όταν ο Κύριος Ιησούς επιτελούσε το έργο Του, εκείνοι πίστευαν πως επειδή γνώριζαν καλά τη Βίβλο, γνώριζαν τον Θεό καλύτερα από όλους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης και του έργου του Κυρίου Ιησού, αποκαλύφθηκε πως ήταν αντίχριστοι ενάντιοι στον Θεό.

ταπεινοτητα
Οι Φαρισαίοι μπορούσαν να δουν, όμως δεν αναγνώρισαν τον ενσαρκωμένο Κύριο Ιησού∙ ήταν πολύ περισσότεροι αξιολύπητοι, οικτροί και αποκρουστικοί από τους τυφλούς ανθρώπους. Όταν ο Κύριος Ιησούς επιτελούσε το έργο Του και κήρυττε, εκτέλεσε πολλά σημάδια και θαύματα που συγκλόνισαν το ιουδαϊκό κράτος, και πολλοί άνθρωποι πίστεψαν σ’ Εκείνον και Τον ακολούθησαν. Ενώ, οι Φαρισαίοι ήταν πεισματικά προσκολλημένοι στο κατά γράμμα της Βίβλου και στα δόγματα και τις θρησκευτικές έννοιες, νομίζοντας πως εφόσον Εκείνος δεν αποκαλούνταν Μεσσίας, δεν ήταν ο Χριστός, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά και πρακτικά ήταν τα κηρύγματά Του. Παρόλο που ένιωσαν τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι όταν είδαν οι ίδιοι πως τα λόγια και το έργο του Κυρίου Ιησού είχαν εξουσία και δύναμη, ωστόσο εξακολούθησαν να αρνούνται να παραδεχτούν πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Χριστός, ο Μεσσίας. Αυτό ακριβώς εκπλήρωσε τον λόγο του Κυρίου Ιησού: “Διά να βλέπωσι βλέποντες και να μη ίδωσι, και να ακούωσιν ακούοντες και να μη νοήσωσι … ” (Μάρκ. 4:12).

Οι Φαρισαίοι τιμωρήθηκαν από τις δικές τους έννοιες και φαντασίες και την αλαζονική και ξιπασμένη φύση τους. Αν και ζούσαν στην περίοδο του ενσαρκωμένου Θεού που επιτελούσε το έργο Του, δεν αναζήτησαν ούτε διερεύνησαν το έργο και τα λόγια του Κυρίου Ιησού, αλλά Τον καταδίκασαν και Του εναντιώθηκαν με μανία. Όχι μόνο δεν Τον αποδέχθηκαν, αλλά έφτασαν στο σημείο να εμποδίζουν άλλους από το να επιστρέψουν σε Εκείνον. Ως αποτέλεσμα, εκείνοι οι δειλοί και φοβισμένοι άνθρωποι που δεν είχαν δική τους άποψη, που εξαπατήθηκαν και ελέγχονταν από αυτούς, δεν τόλμησαν να λάβουν την αληθινό οδό και να ακολουθήσουν από κοντά τα βήματα του Κυρίου, αλλά αντίθετα, εργάστηκαν μαζί με τους Φαρισαίους για να αντισταθούν στον Θεό και κάρφωσαν τον Κύριο Ιησού στον σταυρό. Στο τέλος, τιμωρήθηκαν από τον Θεό, και, ως αντίποινα, απώλεσαν το έθνος τους.

Συγκρίνοντας τους τυφλούς που είχαν πίστη στον Κύριο με τους αλαζόνες και ξιπασμένους Φαρισαίους, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί ο Κύριος Ιησούς είπε πως εκείνοι που νόμιζαν ότι μπορούσαν να δουν, ήταν τυφλοί αμαρτωλοί. Είτε στην Εποχή της Χάριτος είτε στις έσχατες ημέρες, όλοι εκείνοι που θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους ανθρώπους που γνωρίζουν τη Βίβλο καλύτερα από όλους τους άλλους και που καταλαβαίνουν τον Θεό, είναι αλαζόνες. Αν δεν αναλογιστούν σχετικά με τους εαυτούς τους, δεν αναζητήσουν ταπεινά την αλήθεια και δεν ψάξουν για το έργο του Αγίου Πνεύματος και τις ομιλίες του Θεού, θα είναι για πάντα άνθρωποι τυφλοί στο πνεύμα και δεν θα κερδίσουν ποτέ τη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Θεού, ούτε θα ακολουθήσουν από κοντά τα βήματα του Θεού, αλλά θα ζήσουν κάτω από την επιρροή του Σατανά και θα είναι αέναα δέσμιοι και ελεγχόμενοι από την αμαρτία».

Όταν άκουσα τη συναναστροφή του αδελφού, κατανόησα πολλά και ένιωσα πολύ διαφωτισμένος. Ήταν το μεγαλύτερο όφελος που είχα ποτέ κερδίσει από τη στιγμή που άρχισα να πιστεύω στον Κύριο. Αποδείχθηκε πως όταν ο Κύριος είπε πως οι άνθρωποι ήταν τυφλοί, δεν εννοούσε πως τα μάτια τους δεν μπορούσαν να δυο, αλλά πως τα πνευματικά τους μάτια ήταν τυφλά, ότι δεν ήταν ικανοί να γνωρίσουν τον Θεό και να λάβουν τη σωτηρία Του μέσα από τα λόγια και το έργο Του. Η διαφορετική συμπεριφορά του τυφλού και των Φαρισαίων οδήγησαν στο διαφορετικό αποτέλεσμα για τον καθένα, όπως είναι καταγεγραμμένο στη Βίβλο, κι αυτό έδειξε τη δικαιοσύνη και την αξιοπιστία του Θεού.

Έχοντας διδαχθεί ένα μάθημα από την ιστορία, προειδοποίησα μυστικά τον εαυτό μου: για να λάβω την επιστροφή του Κυρίου τις έσχατες ημέρες, δεν θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να είμαι προσκολλημένος στις δικές μου έννοιες και φαντασίες, ούτε να είμαι αλαζόνας και ξιπασμένος όπως οι Φαρισαίοι, αλλά έπρεπε να εστιάσω στο να ακούσω τη φωνή του Θεού σαν μια σοφή παρθένος, και να αναζητήσω ταπεινά την αλήθεια. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορώ να ακολουθήσω από κοντά τα βήματα του Θεού, να λάβω την επιστροφή του Κυρίου και να γίνω δεκτός στη βασιλεία των ουρανών.


Προτεινόμενα:
Οι ταπεινοί αναζητητές μπορούν να συναντήσουν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου
Όταν ο Κύριος έλθει χτυπώντας την πόρτα, πώς θα απαντήσουμε

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εάν έχετε οποιαδήποτε γνώση ή έμπνευση των λόγων του Θεού, ή οποιωνδήποτε συναισθημάτων και κατανόησης αυτού του άρθρου, είστε ευπρόσδεκτοι να μοιραστείτε με μας μέσω μιας από τις μεθόδους κατωτέρω:
1.Το παράθυρο συνομιλίας σε απευθείας αύνδεση στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.
2. Στείλτε μας email στο:info@el.lesalut.org.