Τι είδους βιβλίο είναι η Βίβλος

Από τη Λιαν Σιν, Ηνωμένες Πολιτείες

Η Βίβλος είναι καταγραφή του έργου του Θεού

Η Βίβλος από μόνη της είναι ο Κανών του χριστιανισμού. Τίποτε άλλο εκτός από τη Βίβλο δεν είναι ο Κανών του χριστιανισμού. Αποτελείται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Καταγράφει κυρίως τα δύο προηγούμενα στάδια του έργου του Θεού: το ένα είναι το έργο που ο Ιεχωβάς Θεός επιτέλεσε την Εποχή του Νόμου και το άλλο είναι το έργο που ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε την Εποχή της Χάριτος.

Η Παλαιά Διαθήκη καταγράφει το έργο του Θεού την Εποχή του Νόμου. Από τη Γένεση μέχρι το Βιβλίο του Μαλαχία, είναι η καταγραφή του έργου που πραγματοποίησε ο Ιεχωβάς Θεός την εποχή του Νόμου. Την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός έκανε δύο έργα: το ένα ήταν η δημιουργία του κόσμου. Ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όλα τα πράγματα με τον λόγο Του. Όταν μιλάει, ο λόγος Του γίνεται πραγματικότητα, δηλαδή ο λόγος Του συνοδεύεται από την εκπλήρωσή του. Από αυτές τις καταγραφές, γνωρίζουμε πως ο Θεός είναι ο Κυρίαρχος των πάντων και πως ολοκληρωτικά εξαιτίας των πράξεων του Θεού μπορούμε να ζούμε σε έναν τόσο θαυμάσιο κόσμο. Το άλλο είναι το έργο της έκδοσης του νόμου για να καθοδηγήσει τις ζωές των ανθρώπων. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής δεν ήξεραν πώς να διάγουν τη ζωή τους, οπότε ο Ιεχωβάς Θεός τούς έδωσε νόμους και εντολές μέσω του Μωυσή, για να τους οδηγήσει. Με οδηγό τον νόμο, οι άνθρωποι ήξεραν τι ήταν τα αμαρτήματα και πώς να ακολουθούν τις εντολές, πώς να λατρεύουν τον Θεό, και ούτω καθεξής. Και έτσι άρχισαν να ζουν μια ζωή υπό την καθοδήγηση του Θεού.

Η Καινή Διαθήκη καταγράφει το έργο του Θεού την Εποχή της Χάριτος. Ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε και ήρθε ανάμεσα στους ανθρώπους, έφερε το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών και κήρυξε την οδό της μετανοίας. Αν αποδεχτούμε το έργο Του και εξομολογηθούμε τα αμαρτήματά μας σε Εκείνον και μετανοήσουμε, τότε τα αμαρτήματά μας θα συγχωρεθούν και θα γλυτώσουμε τη θανατική ποινή για παραβίαση του νόμου. Την περίοδο που εργάστηκε, επίσης πραγματοποίησε πολλά θαύματα – γαλήνεψε τον άνεμο και τη θάλασσα, τάισε πέντε χιλιάδες ανθρώπους με πέντε φρατζόλες ψωμί και δύο ψάρια, ανέστησε νεκρούς, και ούτω καθεξής, φέρνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο στους ανθρώπους πλούσια και άφθονη χάρη. Το έργο Του καταγράφεται κυρίως στα Τέσσερα Ευαγγέλια, και διαβάζοντάς τα μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη ταυτότητά Του ως ο Χριστός, ο ενσαρκωμένος Θεός. Μέσω του γεγονότος ότι καρφώθηκε στον σταυρό για να μας λυτρώσει, μπορούμε να καταλάβουμε την εύσπλαχνη και συμπονετική διάθεση του Θεού και πως η αγάπη του Θεού για εμάς τους ανθρώπους είναι αληθινή.

Επίσης, η Αποκάλυψη στη Βίβλο προφήτευσε το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Λέει: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη εκ του ξύλου της ζωής, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού». (Αποκ. 2:7). «και έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού, και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων». (Αποκ. 14:7). Από αυτούς τους δύο στίχους, βλέπουμε πως όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα μιλήσει και θα εκτελέσει ένα στάδιο του έργου της κρίσεως. Μόνο αποδεχόμενοι το έργο της κρίσης Του τις έσχατες ημέρες μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε τη σωτηρία του Θεού των εσχάτων ημερών και να αναρπαγούμε στη βασιλεία των ουρανών.

Διαβάζοντας τη Βίβλο, μπορούμε να κατανοήσουμε το προηγούμενο έργο του Θεού και να έχουμε κάποια πραγματική γνώση για την παντοδυναμία και την κυριαρχία του Θεού, για τις θαυματουργές πράξεις, την αγάπη Του για εμάς τους ανθρώπους, καθώς και το θέλημά Του να μας σώσει. Οπότε, μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό από τα βάθη της καρδιάς μας και είμαστε πρόθυμοι να Τον ακολουθήσουμε και να Τον αγαπήσουμε. Η Βίβλος είναι πράγματι ένα μέσο μέσω του οποίου γνωρίζουμε τον Θεό.

βιβλίο,τι ειναι η αγια γραφη
Η Βίβλος δεν περιέχει μόνο τον λόγο του Θεού, αλλά επίσης και λόγια άλλων.

Στη Βίβλο, υπάρχουν τα λόγια του Ιεχωβά Θεού και του Κυρίου Ιησού, και εκτός από αυτά υπάρχουν επίσης οι προφητείες των προφητών και οι εμπειρίες και η γνώση των ανθρώπων που τους χρησιμοποίησε ο Θεός. Τα λόγια του Θεού είναι ακριβή και αλάνθαστα, και είναι αλήθεια, όμως τα λόγια των ανθρώπων είναι αναπόφευκτα αναμεμιγμένα με ανθρώπινες προθέσεις ή περιέχουν λάθη. Για παράδειγμα, ο μαθητής Ματθαίος έδωσε στον Κύριο Ιησού ένα γενεαλογικό δένδρο, λέγοντας πως Εκείνος είναι απόγονος του Αβραάμ, υιός του Δαυίδ και υιός του Ιωσήφ (βλ. Κατά Ματθαίον 1:1-16), όμως ο Κύριος Ιησούς δεν είπε πως ήταν υιός του Δαυίδ (βλ. Κατά Ματθαίον 22: 41-45). Ο Κύριος Ιησούς συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, οπότε πώς θα μπορούσε να έχει γενεαλογικό δένδρο; Ένα ακόμη παράδειγμα, η καταγραφή των τριών φορών που ο Πέτρος απαρνήθηκε τον Κύριο, στο Κατά Ματθαίον είναι διαφορετικό από αυτήν στο Κατά Μάρκον (βλ. Κατά Ματθαίον 26: 75, Κατά Μάρκον 14:72). Επιπλέον, η Βίβλος περιέχει επίσης τα λόγια που ειπώθηκαν από το ερπετό όταν δελέασε την Εύα, τα λόγια του Σατανά και τα λόγια που ο όνος είπε στον Βαλαάμ. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να έχουμε μια καθαρή κατανόηση της Βίβλου. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα λόγια που είναι στη Βίβλο ως λόγια του Θεού, αλλιώς θα παραστρατήσουμε.

Η Βίβλος γράφτηκε από ανθρώπους

Η συγγραφή της Βίβλου έγινε από περισσότερους από σαράντα ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων προφητών, αποστόλων, μαθητών και άλλων ανθρώπων. Μέσα στη Βίβλο, μόνο τα λόγια του Ιεχωβά Θεού και του Κυρίου Ιησού, καθώς και τα λόγια που είπαν οι προφήτες και τα οποία ήταν εμπνευσμένα απευθείας από τον Θεό, είναι στ’ αλήθεια λόγια του Θεού. Τα υπόλοιπα είναι κυρίως ιστορικές καταγραφές και οι εμπειρίες και η γνώση των ανθρώπων. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα Τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Κάποια μέρη τους έχουν γραφτεί όταν οι συγγραφείς τους άκουσαν το κήρυγμα του Κυρίου Ιησού∙ κάποια άλλα έχουν γραφτεί βασισμένα στο κήρυγμα των ιερέων και την προσωπική διερεύνηση του συγγραφέα, όχι μέσω απευθείας έμπνευσης από τον Θεό.

Συμπέρασμα

Από αυτό που συναναστραφήκαμε παραπάνω, μπορούμε να δούμε πως η Βίβλος είναι μια καταγραφή του έργου του Θεού κατά το παρελθόν. Δεν περιέχει αποκλειστικά λόγια του Θεού, αλλά επίσης και λόγια ανθρώπων. Οι συγγραφείς της Βίβλου είναι άνθρωποι, όχι ο Θεός. Οπότε, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη Βίβλο με τον σωστό τρόπο και όχι σαν να ήταν Θεός.


Προτεινόμενο:
Υπάρχουν έργα ή λόγια του Θεού έξω από τη Βίβλο;

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εάν έχετε οποιαδήποτε γνώση ή έμπνευση των λόγων του Θεού, ή οποιωνδήποτε συναισθημάτων και κατανόησης αυτού του άρθρου, είστε ευπρόσδεκτοι να μοιραστείτε με μας μέσω μιας από τις μεθόδους κατωτέρω:
1.Το παράθυρο συνομιλίας σε απευθείας αύνδεση στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.
2. Στείλτε μας email στο:info@el.lesalut.org.