Μενού

Γνωρίζεις την προέλευση του ονόματος «Ιεχωβά»;

Μιλώντας για το όνομα του Θεού, ο καθένας είναι εξοικειωμένος μ’ αυτό, επειδή τα ονόματα του Θεού έχουν καταγραφεί αναλυτικά σε εδάφια. Σχεδόν όλοι οι πιστοί γνωρίζουν πως ο Θεός κάποτε ονομαζόταν «Ιεχωβά» κατά την Εποχή του Νόμου και «Ιησούς» στην Εποχή της Χάριτος. Επιπλέον, η Αποκάλυψη έχει προφητεύσει ότι ο Θεός θα ονομάζεται «ο Παντοδύναμος» στις έσχατες ημέρες. Σ’ αυτό το σημείο, μερικοί πιστοί μπορεί να ρωτήσουν: «Γιατί έχει τόσα πολλά ονόματα ο Θεός; Ποια είναι η προέλευση των ονομάτων του Θεού;» Σήμερα ας συναναστραφούμε σχετικά με την προέλευση και τη σπουδαιότητα του ονόματος Ιεχωβά.

Τα εδάφια καταγράφουν: «Εγώ, εγώ είμαι ο Ιεχωβά· και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει» (Ησ. 43:11). «Τούτο θέλει είσθαι το όνομά μου εις τον αιώνα και τούτο το μνημόσυνόν μου εις γενεάς γενεών» (Έξ. 3:15). Πολλοί ακόλουθοι πιστεύουν πως το αρχικό όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά. Όμως, είχε στ’ αλήθεια κάποιο όνομα στην αρχή ο Θεός; Ποια είναι η προέλευση του ονόματος Ιεχωβά; Σχετικά μ’ αυτές τις ερωτήσεις, έψαχνα για τις απαντήσεις πολλά χρόνια. Μετά, αφότου μελέτησα τη Βίβλο προσεκτικά, είδα πως καταγράφεται στη Γένεση: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. […] Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς· και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν· και διεχώρισεν ο Θεός το φως από του σκότους· και εκάλεσεν ο Θεός το φως, Ημέραν· το δε σκότος εκάλεσε, Νύκτα. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα πρώτη. Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων, και ας διαχωρίζη ύδατα από υδάτων. Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγεινεν ούτω. Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα, Ουρανόν. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα δευτέρα» (Γέν. 1:1-8). Από αυτά τα εδάφια μπορούμε να γνωρίζουμε πως όταν δημιούργησε τους ουρανούς, τη γη και όλα τα πράγματα, ο Θεός ονομάζεται Θεός, δεν έχει άλλο όνομα, ούτε έχει το όνομα Ιεχωβά, ονομάζεται Θεός.

Ωστόσο, η Έξοδος καταγράφει πως όταν ο Μωυσής ποίμαινε το κοπάδι του στο Χωρήβ και τον κάλεσε ο Θεός, είχε μια συζήτηση με τον Θεό. «Και είπεν ο Μωϋσής προς τον Θεόν, Ιδού, όταν εγώ υπάγω προς τους υιούς Ισραήλ και είπω προς αυτούς, Ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς, και εκείνοι μ’ ερωτήσωσι, Τι είναι το όνομα αυτού; τι θέλω ειπεί προς αυτούς;» (Έξ. 3:13). «Και είπεν έτι ο Θεός προς τον Μωϋσήν, Ούτω θέλεις ειπεί προς τους υιούς Ισραήλ· Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ, με απέστειλε προς εσάς· τούτο θέλει είσθαι το όνομά μου εις τον αιώνα και τούτο το μνημόσυνόν μου εις γενεάς γενεών» (Έξ. 3:15). Μπορούμε να γνωρίζουμε ξεκάθαρα από αυτά τα εδάφια, ότι ο Θεός ονομαζόταν Θεός και δεν είχε όνομα εξαρχής. Έτσι ο Μωυσής ρώτησε τον Θεό: «Και εκείνοι μ’ ερωτήσωσι, Τι είναι το όνομα αυτού; τι θέλω ειπεί προς αυτούς;» Υπό αυτό το υπόβαθρο, ο Θεός είπε στον Μωυσή ότι το όνομά Του ήταν Ιεχωβά για πάντα και σε όλες τις γενιές. Είναι ολοφάνερο πως ο Θεός είπε το όνομα Ιεχωβά στον Μωυσή όταν οδήγησε τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο. Αφότου οδήγησε τους Ισραηλίτες εκτός Αιγύπτου, ο Μωυσής έγραψε τη Γένεση. Έτσι, σήμερα, βλέπουμε πως το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά στη Γένεση. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός ονομαζόταν Ιεχωβά από την αρχή.

Ο Θεός αρχικά είναι αδιαμόρφωτο Πνεύμα. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο όνομα. Καθώς ο Θεός είδε τους Ισραηλίτες σκλαβωμένους και κάτω από την κακομεταχείριση των Αιγυπτίων, κι άκουσε τον ήχο της κραυγής τους, χρησιμοποίησε τον Μωυσή για να τους οδηγήσει έξω από την Αίγυπτο. Επομένως, το όνομα Ιεχωβά γεννήθηκε κάτω από αυτό το υπόβαθρο.

Τι σημαίνει το όνομα Ιεχωβά; Γιατί πήρε αυτό το όνομα ο Θεός; Θυμάμαι κάποια σχετική παραπομπή μ’ αυτά τα λόγια: «“Ιεχωβά” είναι το όνομα που πήρα κατά τη διάρκεια του έργου μου στο Ισραήλ, και σημαίνει ο Θεός των Ισραηλιτών (ο εκλεκτός λαός του Θεού) ο οποίος μπορεί να λυπηθεί τον άνθρωπο, να καταραστεί τον άνθρωπο και να καθοδηγήσει τη ζωή του ανθρώπου. Σημαίνει τον Θεό που κατέχει μεγάλη δύναμη και είναι γεμάτος σοφία. […] μόνο ο Ιεχωβά είναι ο Θεός του εκλεκτού λαού του Ισραήλ, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός του Μωυσή κι ο Θεός όλου του λαού του Ισραήλ. Επομένως, την τρέχουσα εποχή, όλοι οι Ισραηλίτες, εκτός των Ιουδαίων, λατρεύουν τον Ιεχωβά. Κάνουν θυσίες σ’ Αυτόν στο θυσιαστήριο και Τον υπηρετούν φορώντας ιμάτια ιερέων στον ναό. Αυτό που ελπίζουν είναι η επανεμφάνιση του Ιεχωβά». Εδώ μαθαίνουμε πως το όνομα Ιεχωβά, είναι ένα ιδιαίτερο όνομα κατά τη διάρκεια του έργου του Θεού ανάμεσα στους Ισραηλίτες και ο Θεός πήρε αυτό το όνομα ώστε να οδηγήσει τους Ισραηλίτες. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν μια νεογέννητη ανθρώπινη φυλή, το μόνο που ήξεραν ήταν ότι θα πρέπει να ιδρώσουν και να κοπιάσουν για να παρέχουν τα αναγκαία στην οικογένειά τους, δεν ήξεραν πώς να ζήσουν, πώς να είναι άνθρωποι, πώς να λατρεύουν τον Θεό, πώς να προσφέρουν θυσία και πώς να ακολουθούν την οδό του Θεού… Ο Θεός δεν μπορούσε να αντέξει να βλέπει την ανθρωπότητα που ο Ίδιος δημιούργησε, να εξαχρειώνεται. Έτσι θέσπισε τους νόμους, εντολές, θεσπίσματα και διατάγματα μέσω του Μωυσή, οδηγώντας τον άνθρωπο να ζήσει στη γη, δίνοντάς του την ικανότητα να γνωρίζει πώς να κατασκευάσει τον ναό και το θυσιαστήριο, πώς να προσφέρει θυσίες και πώς να υπηρετεί τον Ιεχωβά Θεό φορώντας ιερατικό μανδύα μέσα στον ναό, και ούτω καθ’ εξής. Άρα, στο όνομα του Ιεχωβά, ο Θεός έκανε το πρώτο στάδιο του έργου, το στάδιο του νόμου. Αν οι Ισραηλίτες εκείνης της εποχής υπάκουαν στους νόμους που θέσπισε ο Ιεχωβά Θεός, θα κέρδιζαν το έλεος και τις ευλογίες του Θεού. Την Εποχή του Νόμου, η διάθεση που εξέφραζε ο Ιεχωβά Θεός δεν είναι μόνο γεμάτη έλεος και αγάπη, αλλά επίσης μεγαλοπρεπής και απρόσβλητη. Για παράδειγμα, εκείνη την εποχή, ο λαός Ισραήλ θα λιθοβολούνταν μέχρι θανάτου και οι ιερείς θα καίγονταν από ουράνια φωτιά από τον Ιεχωβά Θεό, αν αθετούσαν τις εντολές.

Βλέπουμε πως το όνομα Ιεχωβάς είναι ένα συγκεκριμένο όνομα για τον λαό Ισραήλ που ζούσε κάτω από τον νόμο και αυτό το όνομα αντιπροσωπεύει την σπλαχνική, μεγαλοπρεπή και απρόσβλητη διάθεση του Θεού. Ο Θεός εκτέλεσε το έργο υπό το όνομα Ιεχωβά, από την καθοδήγησή Του στους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο μέχρι το τέλος της Εποχής του Νόμου. Όλοι οι άνθρωποι της Εποχής του Νόμου τιμούσαν το όνομα του Ιεχωβά ως ιερό στις προσευχές τους. Οι Ιουδαίοι έζησαν χιλιάδες χρόνια κάτω από την καθοδήγηση του Ιεχωβά Θεού. Μέχρι να εκτελέσει ο Θεός το έργο της Εποχής της Χάριτος, το όνομα Ιεχωβά οδηγούνταν προς το τέλος του.

Μέσα από την παραπάνω συναναστροφή, γνωρίζουμε πως όλα όσα κάνει ο Θεός έχουν νόημα. Ο Θεός μπορεί, όχι μόνο να δημιουργήσει τους ουρανούς, τη γη και όλα τα πράγματα, να οδηγήσει στη ζωή τον άνθρωπο, καθώς και να έρθει από τον ουρανό στη γη, να καρφωθεί στο σταυρό και να βιώσει την ομοιότητα της αμαρτωλής σάρκας, αλλά επίσης το όνομα που παίρνει ο Θεός περιέχει υπερβολική σπουδαιότητα. Όλα αυτά τα πράγματα εμπεριέχουν τη σοφία Του. Ευχαριστούμε τον Θεό για την καθοδήγησή Του που μας κάνει να κατανοούμε τη σπουδαιότητα του ονόματος Ιεχωβά μέσα από τη συναναστροφή. Τώρα, ίσως κάποιοι αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ να ρωτήσουν: «Αφού ο Ιεχωβά Θεός είπε: “Εγώ, εγώ είμαι ο Ιεχωβά· και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει” (Ησ. 43:11). “Τούτο θέλει είσθαι το όνομά μου εις τον αιώνα και τούτο το μνημόσυνόν μου εις γενεάς γενεών” (Έξ. 3:15), γιατί το όνομα του Θεού άλλαξε κι έγινε “Ιησούς” την Εποχή της Χάριτος; Ποια σοφία και σπουδαιότητα εμπεριέχονται σ’ αυτό;» Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε τη συναναστροφή σχετικά με το γιατί ο Θεός δεν πήρε το όνομα Ιεχωβά στην Εποχή της Χάριτος αλλά το όνομα Ιησούς, και ποια είναι η σπουδαιότητα του ονόματος Ιησούς. Παρακαλώ διαβάστε: Γνωρίζεις τη σπουδαιότητα του ονόματος «Ιησούς»;

Επόμενο: Γνωρίζεις τη σπουδαιότητα του ονόματος «Ιησούς»;

Αφήστε σχόλια