Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας

Η φωνή του Θεού 2187 22 Οκτωβρίου 2018

Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας

Ο Θεός λέει: «Στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι ο Κύριος όλων των πραγμάτων. Αυτός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας. Δεν είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, και δεν είναι μόνο ο Θεός των Εβραίων· Αυτός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας. …Το αρχικό του έργο πραγματοποιήθηκε στην Ιουδαία, στο πλαίσιο του Ισραήλ· στα Εθνικά κράτη Εκείνος δεν έκανε απολύτως κανένα έργο ξεκινήματος εποχής. Το τελευταίο στάδιο του έργου Του δεν πραγματοποιείται μόνο ανάμεσα στους ανθρώπους των Εθνικών κρατών· ακόμα περισσότερο, πραγματοποιείται ανάμεσα σε αυτούς τους καταραμένους ανθρώπους. Αυτό το σημείο είναι η απόδειξη η πιο ικανή να ταπεινώσει τον Σατανά· έτσι, ο Θεός «γίνεται» ο Θεός όλης της δημιουργίας στο σύμπαν και γίνεται ο Κύριος όλων των πραγμάτων, το αντικείμενο λατρείας για όλα αυτά που έχουν ζωή».

Προτεινόμενα:

Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό

Η πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικά

Δείτε περισσότερα