Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

Μόνο όταν ο Θεός ενσαρκωθεί μπορεί ο άνθρωπος να γίνει έμπιστός Του

Εκκλησιαστικοί ύμνοι 169 3 Νοεμβρίου 2019

I

Μόνο αν ο Θεός

σε ένα βαθμό ταπεινωθεί

και ενσαρκωθεί για να ζει

με τους ανθρώπους,

τότε μονάχα ο άνθρωπος μπορεί

έμπιστός Του φίλος να γενεί.

Πώς μπορείς να λέγεσαι

έμπιστος του Θεού

όταν αυτός είν' Πνεύμα,

ύψιστος, ακατάληπτος;

Μόνο αν Εκείνος γίνει σάρκα

σαν τον άνθρωπο

τότε ο άνθρωπος μπορεί

απ’ Αυτόν να κερδηθεί.

II

Μιλά κι εργάζεται ο ένσαρκος Θεός,

μοιράζεται τις χαρές

και τις λύπες του ανθρώπου,

στον κόσμο τους ζει,

προστατεύει κι οδηγεί,

τους εξαγνίζει για ν’ αποκτήσουν

ευλογία και σωτηρία.

Πώς μπορείς να λέγεσαι

έμπιστος του Θεού

όταν αυτός είν' Πνεύμα,

ύψιστος, ακατάληπτος;

Μόνο αν Εκείνος γίνει σάρκα

σαν τον άνθρωπο

τότε ο άνθρωπος μπορεί

απ’ Αυτόν να κερδηθεί.

III

Απ’ αυτό μπορεί ο άνθρωπος

να καταλάβει

να γίνει έμπιστός Του·

αυτό είναι πρακτικό.

Αν ο Θεός ήταν αόρατος και άυλος,

πώς θα μπορούσε

να γίνει ο άνθρωπος,

έμπιστός Του;

Πώς μπορείς να λέγεσαι

έμπιστος του Θεού

όταν αυτός είν' Πνεύμα,

ύψιστος, ακατάληπτος;

Μόνο αν Εκείνος γίνει σάρκα

σαν τον άνθρωπο

τότε ο άνθρωπος μπορεί

απ’ Αυτόν να κερδηθεί.

Μόνο όταν ο Θεός ενσαρκωθεί

μπορεί ο άνθρωπος

να γίνει έμπιστός Του.

Προτεινόμενα βίντεο:

Η αγάπη του Θεού «Ο Θεός αναζητά την καρδιά και το πνεύμα σου»

 

Δείτε περισσότερα