Εύκολη Βίβλος

Ακολουθήστε μας

Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο μόνος δρόμος της ανθρωπότητας για την ανάπαυση

Εκκλησιαστικοί ύμνοι 1662 15 Σεπτεμβρίου 2018

Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο μόνος δρόμος της ανθρωπότητας για την ανάπαυση

I

Όσοι σταθερά σταθούν μπροστά

στον τελικό εξαγνισμό του Θεού

με τιμωρία και κρίση

θα φτάσουν στην τελική ανάπαυση.

Αυτοί που ελευθερώθηκαν

απ’ την Σατανική επιρροή

θα τους κρατήσει ο Θεός και θα φτάσουν

στην τελική ανάπαυση.

Η ουσία της κρίσης και της τιμωρίας

είναι του ανθρώπου ο εξαγνισμός

για την τελική του ανάπαυση.

Χωρίς το έργο αυτό, οι άνθρωποι

δεν μπορούν ν' ακολουθήσουν το δικό τους είδος.

Είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουν στην ανάπαυση.

II

Μόνο αυτός ο εξαγνισμός

απομακρύνει την φαυλότητα.

Αυτή η τιμωρία και η κρίση

φέρνει φως στου ανθρώπου την ανυπακοή,

διαχωρίζοντας όσους σώζονται

από τους καταδικασμένους

και όσους παραμείνουν από αυτούς που θα χαθούν.

Η ουσία της κρίσης και της τιμωρίας

είναι του ανθρώπου ο εξαγνισμός

για την τελική του ανάπαυση.

Χωρίς το έργο αυτό, οι άνθρωποι

δεν μπορούν να ακολουθήσουν το δικό τους είδος.

Είν' ο μόνος τρόπος για να φτάσουν στην ανάπαυση.

III

Στο τέλος ο Θεός θα τιμωρήσει

το κακό και θ’ ανταμείψει το καλό

για να εξαγνίσει τους ανθρώπους

και να τους φέρει στην αιώνια ανάπαυση.

Όσοι σταθερά σταθούν μπροστά

στον τελικό εξαγνισμό του Θεού.

Όσο οι φαύλοι παραμένουν,

η ανθρωπότητα δεν μπορεί ν’ αναπαυθεί.

Όταν ολοκληρωθεί, όλη η ανθρωπότητα θα είναι ιερή

και ο Θεός θα μπορεί να αναπαυθεί ειρηνικά.

Η ουσία της κρίσης και της τιμωρίας

είναι του ανθρώπου ο εξαγνισμός

για την τελική του ανάπαυση.

Χωρίς το έργο αυτό, οι άνθρωποι

δεν μπορούν ν' ακολουθήσουν το δικό τους είδος.

Είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουν στην ανάπαυση.

(Είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουν στην ανάπαυση.)

Δείτε περισσότερα